Generic selectors
Search in title
Search in content
Search in posts
seminari
kursi-seminari-plans
Personāla apmācību centrs AGENDA
Semināri un kursi
Profesionālajai un personības attīstībai

Atsauksmes

Atsauksmes

  Par semināru "Darbaspēka nomas juridiskie aspekti"

  Ļoti profesionāla un pieredzējusi lektore. Daudz piemēru no prakses. Ieguvu praktiski noderīgu informāciju, kas ir nepieciešama ikdienas darbā.

   
  Datums: 26 April 2022
  Par semināru "Efektīva laika plānošana un darba organizēšana"

  Semināru vērtēju ļoti augstu, viens no labākajiem PAC agenda apmācību vadītājiem, es pat teiktu Nr.1. Ļoti konstruktīvs, turējās pie tēmas, bijas iesaistošs. Es teiktu, ka ļoti daudziem runātājiem būtu, ko mācīties no viņa.
  Tēma arī ļoti aktuāla un interesanta, vērtīgi pasniegta un vislielākais ieguvums, ka iedeva praktiskus piemērus, paņēmienus, instrumentus, ko uzreiz var jau pielietot dzīvē. Jo ir tik dauz semināru, kuros eju, lai saņemtu atbildes, bet visbiežāk tās nesaņemu, tad šeit es teiktu, ka saņēmu ļoti vairāk nekā sagaidīju.

   
  Datums: 5 April 2022
  Par semināru "Dokumentu pārvaldības aktualitātes un problēmsituācijas"

  Pirmo reizi piedalījos tādā attālinātajā seminārā, kurā bija praktiskie testi – līdz ar to ideāls seminārs, iegūstot pievienoto vērtību!

   
  Datums: 18 March 2022
  Par semināru "Dokumentu pārvaldības aktualitātes un problēmsituācijas"

  Paldies, vebinārs bija ļoti dinamisks un atbilstošs gaidītajam. Atsevišķus vebināra punktus pārklausītos vēlreiz, lai varētu tos veiksmīgāk realizēt. Liels paldies!

   
  Datums: 18 March 2022
  Par semināru "Dokumentu pārvaldības aktualitātes un problēmsituācijas"

  Līdz šim labākā lektore, kura izcili prot pasniegt kā savienot praktisko ar teorētisko dokumentu pārvaldībā.
  Labi minētie piemēri, lai viegli atcerētos pasniegto un veselīga humora izjūta!

   
  Datums: 18 March 2022
  Par semināru "Dokumentu pārvaldības aktualitātes un problēmsituācijas"

  Paldies! Ļoti labi izstāstīta tēma sasaistot ar ikdienas darba piemēriem, kas ļoti palīdz pareizi izprast tēmu.

   
  Datums: 18 March 2022
  Iveta Vāvere
  Garozas pamatskola
  Par semināru "Komunikācija bez pārpratumiem "

  Patika praktiskie uzdevumi. Stāstījums saprotams, viegli uztverams, ar piemēriem. Vadītāja ar pozitīvu attieksmi.

   
  Datums: 15 March 2022
  Kristīne Mozga
  Saulkrastu novada Sociālā dienesta vadītāja
  Par semināru "Komunikācija bez pārpratumiem "

  Paldies, bija ļoti interesanti!

   
  Datums: 15 March 2022
  Par semināru "Komunikācija bez pārpratumiem "

  Esmu apmierināta ar vebināru. Valdīja patīkama atmosfēra un informācija tika pasniegta vieglā un saprotamā valodā. Sapratu uz ko vērst uzmanību sarunā un ko labāk nemaz neteikt, lai nerastos pārpratumi.
  Paldies!

   
  Datums: 15 March 2022
  Par semināru "Komunikācija bez pārpratumiem "

  Manuprāt, būtu neieciešams ilgāks laiks šī semināra tēmas apguvei.

   
  Datums: 15 March 2022
  Maira Sudraba
  Biroja vadītāja
  Latvijas Ārstu biedrība
  Par semināru "Komunikācija bez pārpratumiem "

  Liels paldies par aizraujošu, interesantu un ikdienai nepieciešamo vebināru!

   
  Datums: 15 March 2022
  Līga
  Vecākā lietvede
  Par semināru "Komunikācija bez pārpratumiem "

  Paldies! Ļoti interesants un noderīgs vebinārs. Šī ir aktuālā tēma un saistoša gan privātajā jomā ikdienas saskarsmē, gan darbā attiecībās ar kolēģiem, tai skaitā padotajiem un vadītājiem.

   
  Datums: 15 March 2022
  Aija
  Nodaļas vadītāja
  Latvijas Republikas Saeimas Administrācija
  Par semināru "Komunikācija bez pārpratumiem "

  Īsi un kodolīgi izklāstītas izplatītākās kļūdas saskarsmē un risinājumi šīm situācijām.

   
  Datums: 15 March 2022
  Par semināru "Komunikācija bez pārpratumiem "

  Ļoti vērtīgs seminārs! Tas zināmā mērā palīdz izprast komunikācijas nozīmi pozitīva darba veicināšanai.

   
  Datums: 15 March 2022
  Santa Silava
  Direktores vietniece zinātniskajā darbā
  Tukuma muzejs
  Par semināru "Lietišķu vēstuļu rakstīšana"

  Pirmoreiz kursos sastapu tik plašu un tēmai atbilstošu prezentāciju, arī lektores profesionālisms ļāva gan atkārtot jau zināmo, gan pamanīt jaunas svarīgas nianses lietišķo rakstu jomā. Šo kursu iesaku ikvienam, kurš vēlas rakstīt pareizi, saprotami un lietišķi.

   
  Datums: 11 March 2022
  Skaidrīte Svikša
  Rēzeknes valstspilsētas dome
  Par semināru "Excel (praktiski un konkrēti par biežāk izmantotajām funkcijām) "

  Ļoti vērtīgi Excel kursi. Uzzināju to, kas palīdzēs un ko varēs izmantot darba pienākumu izpildē. Liels paldies!

   
  Datums: 9 March 2022
  Laila no NVA
  Par semināru "Organizācijas attīstības vadība"

  Lektors bija ļoti kompetents un zinošs, ļoti pratīgi spēja noturēt uzmanību un interesi visa semināra garumā.
  Ļoti vērtīgs seminārs!

   
  Datums: 9 March 2022
  Par semināru "Organizācijas attīstības vadība"

  Noteikti iesaku šos seminārus apmeklēt gan jauniem vadītājiem, gan vadītājiem ar pieredzi – pirmkārt, zināšanas vienmēr jāatjaunina un otrkārt – šobrīd viss tik strauji mainās, ienāk jaunas pieredzes, kas ļoti noder ikdienas darbā.

   
  Datums: 9 March 2022
  Par semināru "Organizācijas attīstības vadība"

  Liels paldies par teicami organizētiem kursiem un tik pat izcilu lektoru, kas parādīja cik vienkārši un tai pat laikā profesionāli var risināt un darīt darbu.
  Liels paldies Jums!
  Un it īpaši liels paldies Andrejam Kozlovam! Bija prieks iepazīties un klausīties, vedināja domāt un darīt citādāk to pašu, bet kvalitatīvāk un profesionālāk!
  PALDIES!!!

   
  Datums: 9 March 2022
  Ludmila
  Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļas vadītāja
  SIVA
  Par semināru "Organizācijas attīstības vadība"

  Semināra ieguvu ļoti noderīgas un praktiski darbā pielietojamas zināšanas. Patika pasniedzēja Andreja pasniegšanas veids, kas balstījās uz praktiskiem piemēriem, lai vieglāk izprastu saturu.

   
  Datums: 9 March 2022
  Ausma Rava
  Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļas vadītāja
  Sociālās integrācijas valsts aģentūra
  Par semināru "Saskarsme ar manipulatīvām, agresīvām un krīzes situācijā nonākušām personām"

  Pasniedzējas pieredze atspoguļojās pasniegtajā tēmā. Semināra tēma tika papildināta ar dažādiem, noderīgiem praktiskiem piemēriem un padomiem. Pozitīvi vērtējama arī pasniedzējas harizma.

   
  Datums: 22 February 2022
  Par semināru "Saskarsme ar manipulatīvām, agresīvām un krīzes situācijā nonākušām personām"

  Bija laba iespēja atsvaidzināt zināšanas šajā jomā un iegūt jaunas atziņas, kas noderēs sarežģītās, problemātiskās jeb konfliktsituācijās.

   
  Datums: 22 February 2022
  Jevgeņijs
  Pārvaldes priekšnieks policijā
  Par semināru "Saskarsme ar manipulatīvām, agresīvām un krīzes situācijā nonākušām personām"

  Liels paldies Jums!
  Semināra tēma ir ļoti noderīga gan darbam, gan ārpus tā.

   
  Datums: 22 February 2022
  Natālija
  Juriskonsulte
  Par semināru "Saskarsme ar manipulatīvām, agresīvām un krīzes situācijā nonākušām personām"

  Ļoti vērtïgs seminārs, kas palīdz gūt pārliecību par sadarbības formām ar dažādiem, arī sarežģītiem, cilvēkiem.

   
  Datums: 22 February 2022
  Marita Ķirkuma
  Vadītāja
  RPII " Rūķītis"
  Par semināru "Deleģēšana un darba sadale."

  Lektors bija ļoti kompetents un zinošs, ļoti pratīgi spēja noturēt uzmanību un interesi visa semināra garumā.
  Ļoti vērtīgs seminārs!

   
  Datums: 16 February 2022
  Par semināru "E-adrese un e-dokumenti"

  Ļoti patika vebināra lektores tēmas izklāsts – īsi, kodolīgi, saprotami!
  Arī lektores balss tembrs bija patīkams ausij, kas man nav mazsvarīgi informācijas uztverei!

   
  Datums: 11 February 2022
  Par semināru "Darba tiesisko attiecību nekavējoša izbeigšana pēc atstādināšanas vai dīkstāves, vakcinācijas nosacījumu neizpildīšanas gadījumā"

  Vebinārā sniegtā informācija bija ļoti precīza un atbilstoša piedāvātajai tēmai. Saņēmu atbildes uz visiem interesējošajiem jautājumiem. Liels paldies. Izcili.

   
  Datums: 18 January 2022
  Par semināru "Darba tiesisko attiecību nekavējoša izbeigšana pēc atstādināšanas vai dīkstāves, vakcinācijas nosacījumu neizpildīšanas gadījumā"

  Paldies! Ļoti noderīga informācija.

   
  Datums: 18 January 2022
  Vita
  Personāla uzskaites darbinieks
  SIA "Ogres rajona slimnīca"
  Par semināru "Darba tiesisko attiecību nekavējoša izbeigšana pēc atstādināšanas vai dīkstāves, vakcinācijas nosacījumu neizpildīšanas gadījumā"

  Kvalitatīvs tēmas izskaidrojums ar piemēriem un atsaucēm uz likumu pantiem.

   
  Datums: 18 January 2022
  Par semināru "Darba tiesisko attiecību nekavējoša izbeigšana pēc atstādināšanas vai dīkstāves, vakcinācijas nosacījumu neizpildīšanas gadījumā"

  Iesaku apmeklēt visiem, kam šī tēma aktuāla. Seminārā pieejamā informācija noderīga ikdienas darbā. Tajā detalizēti tiek izskaidrots kā darba devējam pareizi rīkoties, lai netiktu pārkāptas normatīvo aktu prasības, reizē, ievērojot arī darbinieka tiesības.

   
  Datums: 18 January 2022
  Par semināru "Darba tiesisko attiecību nekavējoša izbeigšana pēc atstādināšanas vai dīkstāves, vakcinācijas nosacījumu neizpildīšanas gadījumā"

  Liels paldies par vebināru. Liela nozīme bija izvēlētai lektorei, kurai ir ne tikai teorētiskas zināšanas, bet arī praktiskā pieredze Darba tiesību normu piemērošanā. Analizējot dažādas praktiskas situācijas (t.sk. nestandarta) vebināra laikā, rodas labāks priekšstats par normatīvo aktu piemērošanu praksē, kā arī viela kļūst aizrautīgāka un interesantāka.
  Paldies Aijai Vācietei par atsaucību un atbildēm uz jautājumiem vebināra laikā.

   
  Datums: 18 January 2022
  Ināra Simkina
  Personāla vadītāja
  SIA Aitrade
  Par semināru "Motivācija. Kā nepazaudēt, bet iegūt."

  Lektors lika aizdomāties par vairākām man svarīgām lietām, piedāvājot “mehānismus” to uzlabošanai.

   
  Datums: 4 January 2022
  Par semināru "Motivācija. Kā nepazaudēt, bet iegūt."

  Kodolīgs un saprotams saturs, saistīts ar dzīvi.

   
  Datums: 4 January 2022
  Ineta
  Matemātikas skolotāja
  Par semināru "Motivācija. Kā nepazaudēt, bet iegūt."

  Paldies par saprotamo pasniegšanu!

   
  Datums: 4 January 2022
  Olga Ostafija
  Sociālo zinību skolotāja
  Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola
  Par semināru "Motivācija. Kā nepazaudēt, bet iegūt."

  Aktuāli, motivējoši, interesanti. Tiešām patīkams izklāsts.

   
  Datums: 4 January 2022
  Ilze
  Par semināru "Motivācija. Kā nepazaudēt, bet iegūt."

  Paldies par interesanto, kompetento tēmas izklāstu un aktīvo sadarbību.

   
  Datums: 4 January 2022
  Par semināru "Motivācija. Kā nepazaudēt, bet iegūt."

  Patīk klausīties cilvēku, kas zina un ļoti saistoši dalās ar savām zināšanām.

   
  Datums: 4 January 2022
  Gundega Rancāne
  Direktore
  Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola
  Par semināru "Excel (praktiski un konkrēti par biežāk izmantotajām funkcijām) "

  Paldies par kursiem. Lai arī ikdienā nestrādāju ar excel, tomēr biju pārsteigta par tā iespējām. Informācija lietderīga. Izmantojama.

   
  Datums: 22 December 2021
  Par semināru "Komunikācija darba vidē"

  Vebinārs bija tiešām interesants un varēja no tā iegūt daudz noderīgas informācijas tieši ikdienai, kā piemēram, pamodoro tehnika, ko var izmantot katru dienu! 🙂

   
  Datums: 17 December 2021
  Lolita Snikus
  Biroja administratore
  SIA ESELO
  Par semināru "Komunikācija darba vidē"

  Ļoti interesants vebinārs. Kas šķita ļoti patīkami, ka pats lektors vebināra laikā izmantoja mācību vielu. Proti, iesaistot auditoriju diskusijā izmantojot vienu no metodēm ik pa 25 min.

   
  Datums: 17 December 2021
  Toms
  WEB nodaļa
  SIA ESELO
Load More

  Iesniegt atsauksmi

  šie lauki ir obligāti.
  Dalībnieka vārds, uzvārds*

  Jūsu vārds *

  E-pasts *

  Seminārs, par kuru vēlaties iesniegt atsauksmi:

  Darba vieta:

  Ieņemamais amats:


  Lūdzu, ierakstiet savu atsauksmi šeit:*


   Pieteikties jaunumiem

   Piesakies jaunumiem e-pastā un nepalaid garām labu semināru!
   Jūs interesējošās tēmas:


   Atteikties no jaunumu saņemšanas vai mainīt jaunumu saņemšanas nosacījumus būs iespējams jebkurā brīdī, pārejot uz jaunumu vēstulē norādīto saiti.

   Copyright © PAC Agenda

   Paldies, Jūsu pieteikums ir nosūtīts!