Kontakti un rekvizīti

Personāla apmācību centrs “Agenda” ir SIA “PAC Agenda” dibināta pieaugušo izglītības iestāde.
Izglītības iestādes reģistrācijas numurs: 3380802243

Atklātos seminārus visbiežāk organizējam semināru zālē, kas atrodas šajā adresē:

Datorkursus – kādā no Biznesa augstskolas “Turība” datorklasēm. adrese

(katra atklātā semināra norises vieta ir norādīta konkrētā semināra apraksta beigās)

Rekvizīti

SIA “PAC Agenda”

Reģ.Nr. 40003881903

PVN Reģ.Nr. LV40003881903

Jur.adrese: Albatrosu iela 26-46, Rīga, LV-1030

Konta Nr. LV95HABA0551015296468

AS Swedbank

Kods: HABALV22