Current Status
Not Enrolled
Cena
Slēgts
Get Started
Šis kursi pašlaik ir slēgts

Personāla attīstības vadība

Šajā seminārā izskatīsim svarīgākos personāla attīstības vadības aspektus.
Izmantojot semināros izskatāmos personāla attīstības instrumentus, Jūs spēsiet plānot, uzlabot un attīstīt organizācijas kapitāla svarīgākos elementus:

 • darbu ar iekšējiem un ārējiem cilvēkresursiem (darbiniekiem, vadītājiem, klientiem, sadarbības partneriem u.tml.),
 • darba struktūras dizainu (darba plānošanu, darbu sadali, deleģēšanu u.tml.),
 • kultūru un komunikāciju organizācijā.

SEMINĀRA TĒMAS

1.daļa. Deleģēšana un darba sadale.

Darba dalīšana un deleģēšana organizācijā ir resurss, kura izmantošana nosaka organizācijas attīstības dinamiku un peļņu. Centralizējot vai decentralizējot darba pienākumus jaunajā ērā visbiežāk saskaramies ar deleģēšanas problemātiku – kā vadīt kolektīvu, izmantojot deleģēšanas instrumentus un vienlaicīgi nezaudējot kontroli un efektivitāti.
Pārredzama un tālredzīga darbu deleģēšana ir iemaņas, kuras ir jāattīsta katra līmeņa vadītājam. Šodienas darba pienākumos ienāk dinamiska spēja aizvietot darbiniekus un, ja nepieciešams, arī vadītājus. Tādēļ jau šodien, izstrādājot darba līgumus un darba aprakstus, jāparedz dinamiska darba pienākumu apgūšana.

 

Šī semināra laikā uzlabosiet šādas prasmes:

 • deleģēšanas instrumentu vadība;
 • deleģēšanas kontroles mehānismu ieviešana;
 • darbinieku resursu vienmērīgas attīstības vadība;
 • darbinieku motivēšana, izmantojot deleģēšanu;
 • cilvēkresursu vadība kvalitatīvi, izvairoties no negācijām.

Semināra tēmas:

 1. Grupas dinamika un darba sadale;
 2. Līderisma struktūra deleģēšanā;
 3. Laika plānošanas struktūra deleģēšanai;
 4. Jaunākās pieejas darba deleģēšanā;
 5. Strādājošas motivācijas sistēmas;
 6. Jaunās ēras prasības un prakse;
 7. Lēmumu centralizācijas un decentralizācija;
 8. Kontroles ieviešana deleģēšanā.
2.daļa. Vadītāja emocionālā inteliģence.

Vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem diendienā jāsaskaras ar starppersonālo attiecību spiedienu, kas vadītājiem nereti prasa daudz laika un emocionālo resursu, kuru bieži vien daudz vairs nav atlicis.
Savukārt laika un emocionālo resursu sadali vēl jo vairāk apgrūtina un dažkārt pat padara neiespējamu tas, ka no vadītāja prasa iedvesmošanu, atbalstu, iejūtību, un vienlaicīgi neemocionālu un pragmatisku organizācijas vadīšanu.
Kā panākt darba pienākumu izpildi un apgūt emociju resursu lietderīgu patēriņu, runāsim seminārā.

 

Šī semināra laikā uzlabosiet šādas prasmes:

 • emociju vadīšana un kontrole;
 • darbinieku emocionāla vadīšana un kontrole;
 • līdera prasmes un iemaņas;
 • starppersonālā komunikācija;
 • pašmotivācijas sistēmas;
 • cilvēkresursu vadība.

Semināra tēmas:

 1. Starppersonu attiecību veidošana;
 2. Personisko emociju apzinātība;
 3. Līderības izpratne un kontrole;
 4. Starppersonālās komunikācijas laika vadība;
 5. Komunikācijas kļūdu izmantošana;
 6. Darbs ar manipulatīvām personām;
 7. Neizdegšanas mehānismu ieviešana.
3.daļa. Organizācijas kultūras uzlabošana.

Organizācijas kultūra parasti tiek uzskatīta par nemainīgu vērtību, uz kuras pleciem tiek nomestas visas neizdarītās lietas un neveiksmīgā komunikācija iekšienē un ar klientiem. Organizācijas kultūru nevar nomainīt vienā dienā, bet organizācijas attīstības vadības viens no uzdevumiem ir veidot šo kultūras maiņu un tās uzlabojumus.
Tā kā organizācijā pastāv vairāki dominējošie kultūru arhetipi (piem., etniskās, kultūras, vecuma, mentalitāšu atšķirības), organizācijas kultūras maiņai jābūt plānotai un pārredzamai.

 

Šī semināra laikā uzlabosiet šādas prasmes:

 • organizācijas kultūras attīstības plānošana un vadība;
 • starppersonālā komunikācija starptautiskā vidē;
 • atskaišu sagatavošana par komunikācijas veidošanu.

Semināra tēmas:

 1. Organizācijas attīstības struktūra;
 2. Organizācijas uzvedības izvērtējums;
 3. Darbinieku komunikācijas kultūras izvērtējums;
 4. Organizācijas kultūras izmaiņu projektēšana;
 5. Darba plāns un kontrole.
4.daļa. Uz klientu orientētas komunikācijas veidošana.

Daudzu organizāciju komunikācijas veids neļauj tām sekmīgi darboties ar lielu klientu daudzumu, panākot un uzturot augstu klientu apmierinātības līmeni. Organizācijas un tās personāla attīstība klientu apkalpošanas kultūras paaugstināšanas un veiksmīgākas komunikācijas ar sadarbības partneriem virzienā ir jāveido plānoti un mērķtiecīgi. 

 

Šī semināra laikā iegūsiet iemaņas:

 • darbam ar klientu orientētu organizācijas modeli;
 • klientu uzvedības prognozēšanā;
 • dienas kārtības veidošanā, balstoties uz Pareto sistēmu;
 • darbinieku apmācībā darbam ar klientiem;
 • ilgstpējīgas organizācijas vadīšanā.

Semināra tēmas:

 1. Organizācijas attīstības vadība stratēģija;
 2. Komunikācijas pamatnostādņu veidošana;
 3. Caurspīdīgas komunikācijas veidošana;
 4. Laika taupīšanas prioritāšu ieviešana darbā ar klientiem;
 5. Klientu komunikācijas vadīšana un plānošana;
 6. Klientu orientētas komunikācijas veidošana.

SEMINĀRU VADA:

Lektors Andrejs Kozlovs
Andrejs Kozlovs

Ieguvis augstāko akadēmisko grādu biheiviorismā (Vīnes universitāte), maģistra grādu sabiedriskajās attiecībās. Vadītāja un sabiedrisko attiecību speciālista pieredze – vairāk kā 13 gadi, uzkrāta, strādājot tādos republikas nozīmes objektos kā Liepājas pilsētas koncertzāle “Lielais Dzintars”, EUROPASS CV, Study in Latvia u.c.
Kopš 2005.gada vada seminārus un treniņus visdažādākajām auditorijām gan Latvijā, gan citur pasaulē par vadītprasmju uzlabošanu, stresa un konfliktu vadību, prokrastināciju, smadzeņu darbības optimizēšanu, sabiedrisko attiecību veidošanu, komunikāciju, telemārketingu, publisko uzstāšanos u.c. tēmām.

SEMINĀRA ILGUMS: 8 STUNDAS (katras daļas ilgums: 2 stundas)

Iespējamās semināra valodas: latviešu, angļu vai krievu

Uzzināt cenu

Aizpildot šo formu, Jūs varat pieprasīt cenu tiem semināriem un kursiem, kuru apraksti ir izvietoti sadaļā „Мācības uzņēmumā”.
Ja vēlaties izveidot jaunu semināru un / vai kombinēt tēmas no dažādiem semināriem, atbilstoši Jūsu uzņēmuma vajadzībām, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi pacagenda@pacagenda.lv vai zvaniet uz tālruņa numuru 22010175.
Print Friendly, PDF & Email

Subscribe for news

Subscribe for news by e-mail and don’t miss a good seminar!

You can to opt out of receiving news or to change the conditions for receiving news at any time by following the link in the newsletter.

Pieteikties jaunumiem

Piesakies jaunumiem e-pastā un nepalaid garām labu semināru!

Atteikties no jaunumu saņemšanas vai mainīt jaunumu saņemšanas nosacījumus būs iespējams jebkurā brīdī, pārejot uz jaunumu vēstulē norādīto saiti.