Current Status
Not Enrolled
Cena
Slēgts
Get Started
Šis kursi pašlaik ir slēgts

Saskarsmes meistarība un prakse komunikācijas kompetencēs

SEMINĀRA – TRENIŅA MĒRĶIS

Dot iespēju semināra dalībniekiem paaugstināt profesionālās iemaņas saskarsmē un komunikācijā, apzinot dažādas metodes, nostiprinot tās praktiski ar dažādiem vingrinājumiem, kuri sniedz iespēju uzlabot darba, savstarpējās komunikācijas produktivitāti, prasmi sadarboties, veidot attiecības ar līdzcilvēkiem, attīstot savu/uzņēmuma paštēlu, pašapziņu un pašvērtējumu.

SEMINĀRA – TRENIŅA UZDEVUMI

 • Attīstīt spēju izmantot minimālās piepūles likumu jeb kā viegli veidot attiecības ar cilvēkiem
 • Apgūt saskarsmes efektivitātes paaugstināšanas principus
 • Attīstīt spēju klausīties
 • Izprast sadarbības, atbildības, uzticēšanās nozīmīgumu saskarsmē
 • Attīstīt spēju klusēt, kad jāklusē un runāt, kad jārunā
 • Gūt izpratni par saskarsmes stiliem un veidiem, to pielietošanu dažādās situācijās
 • Izprast dažādu personības tipu komunikācijas stilus un to vēstījumus
 • Pilnveidot spēju runāt tā, lai tevi sadzird
 • Gūt izpratni par savu un citu cilvēku reakcijām, uzvedību, uztveri u.c.
 • Izprast atšķirību starp komunikablu un komunicējošu partneri
 • Pilnveidot prasmes sarunu veidošanā
 • Izprast hierarhijas jeb vadītāju un padoto attiecību veidošanas principus
 • Attīstīt spēju ieraudzīt manipulācijas un spekulācijas
 • Pilnveidot prasmi atrast kopēju valodu dažādās situācijā
 • Iegūt pārliecību par efektīvas saskarsmes un komunikācijas nozīmīgumu

SEMINĀRA – TRENIŅA TĒMAS

1. Saskarsme kā mijattiecību veidošanās process.
2. Saskarsmes stili individuālajā izvēles formā.
3. Minimālās piepūles likums – zelta likums saskarsmē.
4. Ietekmēšana saskarsmē.
5. Saskarsmes veidi:
a) komunikatīvais;
b) interaktīvais;
c) perceptīvais.
6. Komunikācija kā informācijas apmaiņas process un sadarbības forma.
7. Savstarpējās komunikācijas pamati.
8. Komunikācijas satura un attiecību aspekts:
a) par ko es / viņš informē?
b) ko es / viņš vēsta par sevi?
c) ko es domāju par tevi / viņš par mani-kādas ir mūsu attiecības?
d) ko es / viņš vēlas / uz ko mudina?
9. Komunikatīvā izturēšanās.
10. Komunikācijas daļas – to saderība jeb nesaderība.
11. Partnerības vienlīdzība vai atšķirība – simetriska vai komplimentāra komunikācija.
12. Dažādu personības tipu komunikācijas stili un to vēstījumi.
13. Prasme sarunāties – komunikācijas kompetence.
14. Sarunas veidošanas pamatnosacījumi.
15. Sarunu ietekmējošie faktori.

SEMINĀRA – TRENIŅA NORISE

Interaktīva, elastīga darba forma, ar mērķi jaunās zināšanas pielietot praksē: lekcija, diskusijas, praktisko uzdevumu risināšana, situāciju analīze.

SEMINĀRU – TRENIŅU VADA

Majore
Laila Majore
Praktizējoša psiholoģe (Mg.Psych), sertificēta mediatore**, pedagoģe, uzņēmēja, lektore ar vairāk kā 20 gadu pieredzi apmācībā, konsultēšanā un praktiskajā darbībā. 17 gadus SIA „Pieci elementi” (pakalpojumu, viesmīlības sfēra) vadītāja; Islande SPA mentore, līdz 2008.g. Islande SPA direktore. Kopš 2005.gada līdz šim brīdim biedrības „LEVIC” valdes priekšsēdētāja. Vada seminārus kopš 1994. gada organizācijās, mācību iestādēs par saskarsmi, konfliktu/domstarpību risināšanu, stresa menedžmentu, lietišķo etiķeti, protokolu, vadītprasmi, darbinieku pašmotivācijas veidošanu, klientu apkalpošanas kultūru, pārdošanas mākslu, telemārketingu u.c.

SEMINĀRA ILGUMS: 6 STUNDAS

Uzzināt cenu

Aizpildot šo formu, Jūs varat pieprasīt cenu tiem semināriem un kursiem, kuru apraksti ir izvietoti sadaļā „Мācības uzņēmumā”.
Ja vēlaties izveidot jaunu semināru un / vai kombinēt tēmas no dažādiem semināriem, atbilstoši Jūsu uzņēmuma vajadzībām, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi pacagenda@pacagenda.lv vai zvaniet uz tālruņa numuru 22010175.
Print Friendly, PDF & Email

Subscribe for news

Subscribe for news by e-mail and don’t miss a good seminar!

You can to opt out of receiving news or to change the conditions for receiving news at any time by following the link in the newsletter.

Pieteikties jaunumiem

Piesakies jaunumiem e-pastā un nepalaid garām labu semināru!

Atteikties no jaunumu saņemšanas vai mainīt jaunumu saņemšanas nosacījumus būs iespējams jebkurā brīdī, pārejot uz jaunumu vēstulē norādīto saiti.