Current Status
Not Enrolled
Cena
Slēgts
Get Started
Šis kursi pašlaik ir slēgts

Prasmīga vadītāja attiecības ar padotajiem

SEMINĀRA MĒRĶIS

Papildināt dalībnieku zināšanas un praktiskās iemaņas efektīvākai padoto vadībai.

SEMINĀRA UZDEVUMI

 • Attīstīt izpratni par vadītāja darba izaicinājumiem un efektīviem darbinieku vadīšanas instrumentiem
 • Apzināt savas kā vadītāja prasmes un izveidot algoritmu to pilnveidošanai
 • Izprast vadīšanas taktikas izvēli, sevis pozicionēšanas nozīmīgumu saskarsmē ar padotajiem
 • Pilnveidot prasmes veidot un vadīt efektīvas sarunas ar padotajiem
 • Apzināt uzdevumus, atbildības un robežas vadības darbā
 • Izprast vadītāja lomu un atbildību uzņēmuma mērķu sasniegšanā
 • Pilnveidot komunikācijas prasmes darbā ar padotajiem
 • Izprast deleģēšanas svarīgumu un to pārbaudes mehānismus
 • Pilnveidot prasmes izmantot sapulci kā efektīvu instrumentu vadītāja darbā un kolektīva saliedēšanā
 • Attīstīt prasmes savlaicīgi pamanīt un novērst konfliktus

SEMINĀRA TĒMAS

1. Vadīšana, vadības stili un modeļi:
 • Atšķirības starp padoto un vadītāju
 • Ko no vadītāja sagaida uzņēmums? Ko sagaida darbinieki?
 • Vadības stili un modeļi
 • Vadības stila izvēle dažādās situācijās
 • Kādas sekas uz padoto atstāj izvēlētais vadības stils?
 • Vadītāja lomas darba procesa vadīšanā
 • Vadītāja izaicinājumi un iespējas
2. Vadītājs – saimnieks savā uzņēmumā, struktūrvienībā:
 • Vadītāja ētika
 • Sevis pozicionēšana
 • Vadītājs kā līderis
 • Vadītāja lomas un atbildības
 • Resursu apzināšanās un efektīva izmantošana
 • Sapulce kā efektīvs instruments vadītāja darbā un kolektīva saliedēšanā
3. Vadītājam nozīmīgās prasmes un to attīstība:
 • Vajadzīgo prasmju, īpašību apzināšanās un nepieciešamās zināšanās
 • Komandas vadība
 • Uzmanība, interese un motivācija
 • Prasme izvirzīt mērķus
 • Uzdevumu deleģēšana, vienošanās par to izpildi un rezultātu novērtēšana
 • Konfliktu pamanīšana un novēršana savlaicīgi
4. Komunikācija un saskarsme ikdienā:
 • Attieksmes jautājums
 • Komunicēšanas zelta vidusceļš darba attiecībās
 • Robežu noteikšana
 • Verbālie un neverbālie komunikācijas instrumenti
 • Kā rodas tenkas, baumas, „klačas”? Kā tās izskaust?
 • Kritika un uzslavas
 • Konstruktīva saruna
 • Atgriezeniskās saites saņemšana no darbiniekiem.

METODIKA

Interaktīva, elastīga darba forma ar mērķi jaunās zināšanas un iemaņas pielietot praksē: teorija, piemēri, diskusijas, praktisko uzdevumu risināšana, situāciju analīze, lomu spēles, grupu darbs.

SEMINĀRU VADA

Majore
Laila Majore

Praktizējoša psiholoģe (Mg.Psych), sertificēta mediatore**, pedagoģe, uzņēmēja, lektore ar vairāk kā 20 gadu pieredzi apmācībā, konsultēšanā un praktiskajā darbībā. 17 gadus SIA „Pieci elementi” (pakalpojumu, viesmīlības sfēra) vadītāja; Islande SPA mentore, līdz 2008.g. Islande SPA direktore. Kopš 2005.gada līdz šim brīdim biedrības „LEVIC” valdes priekšsēdētāja. Vada seminārus kopš 1994. gada organizācijās, mācību iestādēs par saskarsmi, konfliktu/domstarpību risināšanu, stresa menedžmentu, lietišķo etiķeti, protokolu, vadītprasmi, darbinieku pašmotivācijas veidošanu, klientu apkalpošanas kultūru, pārdošanas mākslu, telemārketingu u.c.

SEMINĀRA ILGUMS: 6 STUNDAS.

Uzzināt cenu

Aizpildot šo formu, Jūs varat pieprasīt cenu tiem semināriem un kursiem, kuru apraksti ir izvietoti sadaļā „Мācības uzņēmumā”.
Ja vēlaties izveidot jaunu semināru un / vai kombinēt tēmas no dažādiem semināriem, atbilstoši Jūsu uzņēmuma vajadzībām, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi pacagenda@pacagenda.lv vai zvaniet uz tālruņa numuru 22010175.
Print Friendly, PDF & Email

Subscribe for news

Subscribe for news by e-mail and don’t miss a good seminar!

You can to opt out of receiving news or to change the conditions for receiving news at any time by following the link in the newsletter.

Pieteikties jaunumiem

Piesakies jaunumiem e-pastā un nepalaid garām labu semināru!

Atteikties no jaunumu saņemšanas vai mainīt jaunumu saņemšanas nosacījumus būs iespējams jebkurā brīdī, pārejot uz jaunumu vēstulē norādīto saiti.