Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai
Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai

Korporatīvās apmācības uzņēmumā / iestādē

Sapulču vadīšana un publiskās uzstāšanās prasmes

Drukāt Nosūtīt

Semināra – treniņa mērķi:

  • dot iespēju pilnveidot zināšanas sapulču vadīšanā un attīstīt publiskās uzstāšanās prasmes (oratoriskās, balss un žestu izmantošanas, baiļu un stresa vadīšanas, imidža veidošanas, auditorijas vadīšanas, auditorijas uzmanības pievēršanas un noturēšanas prasmes);

Uzdevumi:

  • attīstīt iekšējās un ārējās vadīšanas prasmes (sevis vadība);
  • attīstīt runas mijiedarbības metodes (auditorijas vadība);
  • izstrādāt uzstāšanās sagatavošanas algoritmu (materiāla vadība).

Semināra – treniņa tēmas:

1. Gatavošanās nozīme.

2. Priekšdarbi:

a) psiholoģiskā sagatavošanās,

b) vietas/auditorijas novērtēšana un sagatavošana,

c) sapulces/runas struktūras izveide,

d) teksta izveide.

3. Neverbālā komunikācija un tās nozīme

a) apģērbs,

b) stāja, žesti, mīmika, poza,

c) izskaužamie žesti.

Uzstāšanās prasmes

4. Darbs ar balsi: skaļums, temps, ritms, pauzes.

5. Sapulces / grupas vadīšana:

a) sapulces / grupas noteikumi - ētika,

b) komunikācija, kas ved uz mērķi,

c) dalībnieku iesaistīšana,

d) diskutēšana un argumentēšana,

e) sarežģītākas situācijas/dalībnieki.

Semināru – treniņu vada: Laila Majore - praktizējoša psiholoģe, mediatore, lektore, uzņēmēja. Kopš 1994.gada vada seminārus organizācijās, mācību centros par saskarsmi, stresa menedžmentu, lietišķo etiķeti, protokolu, konfliktu/domstarpību risināšanu, klientu apkalpošanu, vadītprasmi, publisko uzstāšanos, klientu apkalpošanas kultūru, pārdošanas mākslu, telemārketingu, u.c. Strādājusi mācību centros, augstskolās par pasniedzēju. 17 gadus SIA ”Pieci elementi” vadītāja; „IslandeHotel SPA un sporta nodaļas projekta autore, mentore – realizētāja, līdz 2008.g. „Islande SPA” nodaļas vadītāja. Kopš 2005.gada, līdz šim brīdim biedrības/izglītības centra „LEVIC” valdes priekšsēdētāja. Zināšanas regulāri papildina Latvijas, ASV, Eiropas, Krievijas dažādu skolu programmās, kursos un semināros.

Semināra - treniņa ilgums: 7 stundas

Copyright © PAC Agenda