Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai
Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai

Korporatīvās apmācības uzņēmumā / iestādē

Izgudrojumu problēmu risināšanas teorija (TRIZ)

Drukāt Nosūtīt

 

TRIZ – izgudrojumu problēmu risināšanas teorija, kuru izstrādājis H. Altšullers. Tā ir zinātne par tehnisko sistēmu attīstības likumiem un izgudrojumu problēmu risināšanas metodēm.

TRIZ, kā tehnisko problēmu risināšanas metodiku izmanto savā darbībā tādas pasaules slavenas firmas, kā Samsung, LG Elektronic, Ford, Procter & Gammble un daudzas citas. Ir arī vairākas TRIZ firmas, kuru specializācija ir tehnisko problēmu risināšana pēc citu firmu pasūtījumiem, piemēram: Ideation International Inc., Gen3 (ASV), Алгоритм (KF) un citas.

Galvenā ideja: izgudrojumu problēmu risināšanas teorija (TRIZ) ir balstīta uz sistēmu attīstības imanentajiem likumiem. TRIZ krasi paaugstina cilvēka radošo potenciālu un ļauj viņam iegūt spēcīgus nestandarta tehnisko problēmu risinājumus.

>Kursa mērķi un uzdevumi: paaugstināt klausītāju radošo potenciālu, izstrādāt sistēmisku radošo domāšanu, attīstīt radošo iztēli, iemācīt risināt nestandarta tehniskās problēmas.

Kursa noslēgumā katram klausītājam jāatrisina reāla izgudrojumu problēma.

Kursa saturs:

I.daļa

 1. Ievads. Īss ilgritmisko metožu apskats. Pārejas pie algoritmiskajām metodēm principi.
 2. Sistēmu operators. Sistēmiskās domāšanas principi.
 3. Izgudrojumu līmeņi.
 4. Pretrunas. Pretrunu veidi tehniskajās sistēmās. Pretrunu analīze. Pretrunu risināšanas tehnikā tipiskie paņēmieni.
 5. Ideālas tehniskās sistēmas jēdziens. Ideāls gala rezultāts tehnisko problēmu risināšanā. Tehnisko problēmu risināšanas rezultāti.
 6. Sistēmu attīstības likumi. Uzdevumi likumu piemērošanai.
 7. Radošās iztēles attīstīšana. Galvenie iztēles paņēmieni.

II.daļa

 1. Viellauka analīzes pamati. Tipiskas viellauka problēmu shēmas tehniskajās sistēmās.
 2. Izgudrojumu problēmu risināšanas standarti. Standartu – 77 sistēma. Standartu izmantošanas uzdevumi.
 3. Izgudrojumu problēmu risināšanas algoritms ARIZ – 86V (sākums). Nestandarta tehniskie uzdevumi un to risināšana ar ARIZa metodi.
 4. TRIZ
 5. Radošās iztēles attīstīšana (noslēgums).
 6. Radošas Personības attīstības teorija. Radošas Personības Dzīves stratēģijas pamati. Radošas personības attīstības virzieni.

III.daļa

 1. Izgudrojumu problēmu risināšanas standarti (noslēgums).
 2. Izgudrojumu problēmu risināšanas algoritms ARIZ – 86V (noslēgums).
 3. TRIZ informatīvais fonds. Fizisko, ķīmisko un ģeometrisko efektu rādītāji tehnisko problēmu risināšanai.
 4. Konsultācijas par noslēguma darbu.

Gaidāmais rezultāts: kursa noslēgumā klausītāji būs apguvuši sistēmiskās domāšanas principus, paaugstinātas sarežģītības pakāpes tehnisko problēmu risināšanas paņēmienus, attīstītas iztēles paņēmienus, Radošas Personības īpašības un dzīves stratēģiju, tehnisko problēmu risināšanas iemaņas, izmantotā darba laika kontroli.

Semināru vada: Jūlijs Muraškovskis - inženieris, Starptautiskās zinātņu Akadēmijas Zinātņu kolēģijas loceklis; Starptautiskās TRIZ-Asociācijas konsultants, TRIZ Meistars, pasniedzējs. No 1979.gada nodarbojas ar pētniecisko darbu mākslas sistēmu attīstības jomā, bet no 90.gg arī zinātnisko priekšstatu attīstības jomā. Virknes rakstu par mākslas sistēmu zinātnisko priekšstatu attīstību un TRIZ apmācībām autors. 2007.gadā izdevis grāmatu "Mākslas biogrāfija" par mākslas sistēmu attīstības likumiem un mākslas problēmu risināšanas metodēm.

Copyright © PAC Agenda