Tiesu prakse darba strīdu lietās

Augstākās tiesas nolēmumi darba strīdu lietās (2022.-2023.gads). To analīze un secinājumi, nolēmumu atziņu piemērošana.

Tiesu prakse – informācija, kas nepieciešama sagatavojot darba devēja dokumentus personālvadības jomā, kā arī dod praktisku priekšstatu rīcībai strīda situācijās.

Vebinārs tiešsaistē!