Krīzes un rīcība krīzes situācijās (Civilās aizsardzības sistēma, tās plānu izstrāde)

Šajā seminārā varēsiet apgūt zināšanas un sagatavot rīcībai un uzvedībai iespējamās ārkārtējās situācijās un izņēmuma gadījumā. Gūsiet izpratni par katra indivīda informētības nozīmi pirms katastrofas un tās laikā, zināšanām, kā pasargāt sevi un citus nelaimes gadījumos.

Vebinārs tiešsaistē!