Preventīvais darbs bērnu tiesību aizsardzības jomā

Pasūtījuma seminārs

Programma saskaņota kā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma 8 stundu apjomā. 2021. gada 28. aprīļa saskaņojuma Nr. RIMC-21-118 Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 173 (01.04.2014.) „Noteikumi par kārtību, kādā …

Preventīvais darbs bērnu tiesību aizsardzības jomā

Pasūtījuma seminārs

Lasīt Vairāk »