Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai
Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai

Korporatīvās apmācības uzņēmumā / iestādē

Personāla dokumentu pārvaldība saistībā ar Darba likuma nosacījumiem

Drukāt Nosūtīt

Ar personāla dokumentu pārvaldību uzņēmumu līmenī tiek regulēti procesi, kas saistīti gan ar darba tiesisko attiecību nodibināšanu, gan to uzturēšanu, kā arī to izbeigšanu.

Semināra laikā tiks apskatīti Darba likumā noteiktie un no tā izrietošie personāla dokumenti, kā arī analizēta to saturu ietekme uz darba tiesiskajām attiecībām.

Semināra programma:

1. Dokumentu pārvaldība personāla atlases procesā:

1.1. darba sludinājums – regulējums Darba likumā un labā prakse

1.2. darba intervija – labā prakse tās dokumentālā noformēšanā

2. Dokumentu pārvaldība darba tiesisko attiecību dibināšanas procesā:

2.1. darba līguma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti

2.2. Darba likuma nosacījumi darba līguma noformēšanā

2.3. darba līgumu uzskaites iespējamie varianti

2.4. personas kartītes noformēšanas veidi

2.5. darbinieka iesniegums par pieņemšanu darbā – vai tas ir obligāts

2.6. izpratne par darba kārtību un Darba likuma nosacījumi tās noformēšanā

3. Dokumentu pārvaldība darba tiesisko attiecību uzturēšanas procesā:

3.1. darbinieka un darba devēja vienošanās – Darba likuma nosacījumi un prakse to noformēšanā

3.2. darba devēja rīkojumi – to nepieciešamība un pieļaujamība noteiktu darba tiesisko attiecību jautājumu regulēšanā

3.3. atvaļinājumu grafiki vai vienošanās – termiņi un veidi to noformēšanā

3.4. dokumenti, kas saistīti ar disciplinārsodu piemērošanu – Darba likuma nosacījumi procesa noformēšanā

3.5. izziņas kā personāla dokumentu pārvaldības jautājums

4. Dokumentu pārvaldība darba tiesisko attiecību izbeigšanas procesā:

4.1. darbinieka uzteikums – nepieciešamie dokumenti

4.2. darba devēja uzteikumi – nepieciešamie dokumenti un to piemērošanas secīgums

4.3. personāla dokumentu pārvaldība, piemērojot citus darba tiesisko attiecību izbeigšanas pamatus

5. Dokumentu pārvaldība darbinieku pārstāvniecības procesā:

5.1. darbinieku pārstāvniecības dokumenti

5.2. darba koplīgums

Semināru vada: Karīna Platā – juriste, maģistre personāla vadībā, Darba likuma komentāru un Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatas sadaļas Personāla dokumentu pārvaldība autore, informatīvo materiālu “Par darba koplīgumiem”, “Par darba un atpūtas laiku”, “Par vienlīdzīgu attieksmi” un metodiskā materiāla “Darba koplīguma loma darba tiesiskajās attiecībās” autore, strādājusi Valsts darba inspekcijā par direktora padomnieci, dažādu nozaru uzņēmumos par personāla direktori, vada seminārus par Darba likuma piemērošanas jautājumiem un personāla dokumentu pārvaldību, sniedz pakalpojumus darba tiesisko attiecību un personāla dokumentu pārvaldības jomā.

Semināra ilgums: 4 stundas 30 minūtes

Copyright © PAC Agenda