Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai
Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai

Korporatīvās apmācības uzņēmumā / iestādē

Darba likuma praktiskā piemērošana

Drukāt Nosūtīt

Mērķis: apgūt darba likuma praktiskās piemērošanas svarīgākos aspektus. Saņemt ieteikumus un gūt atbildes uz svarīgākajiem jautājumiem, kas saistīti ar darba likumu.

Gaidāmais rezultāts: pēc semināra tā dalībnieki ieguvuši informāciju par darba likumdošanas svarīgākajiem aspektiem, kas ir nozīmīgi visā darba tiesisko attiecību periodā - sākot no personāla atlases, līdz uzteikumam.

Galvenās tēmas:

1. TĒMA. Personāla atlase:

1.1. personāla plānošana un atlases veida izvēle

1.2. darba sludinājumi, to saturs

1.3. darba intervijas –

1.3.1. rakstveida, tās pozitīvās un negatīvās iezīmes

1.3.2. mutvārdu, tās pozitīvās un negatīvās iezīmes

2. TĒMA. Darba tiesisko attiecību nodibināšana:

2.1. darba līguma nošķirtība no citiem civiltiesiskiem līgumiem

2.2. nepieciešamie dokumenti darba līguma slēgšanai

2.3. darba līguma forma, tās neievērošanas sekas

2.4. darba līguma saturs -

2.4.1. Darba likumā noteiktās prasības

2.4.2. pušu vienošanās par papildus informāciju

2.5. darba līguma termiņš

2.6. darba kārtības izpratne

2.7. darba kārtības noteikumu forma

2.8. darba kārtības noteikumu saturs -

2.8.1. Darba likumā noteiktās prasības

2.8.2. svarīgākie aspekti darba kārtības nodrošināšanai

2.9. personas kartīte -

2.9.1. kartītes forma

2.9.2. kartītē iekļaujamā informācija

3. TĒMA. Darba līgums

3.1. darba līguma forma, tās neievērošanas sekas

3.2. darba līguma saturs -

3.2.1. Darba likumā noteiktās prasības

3.2.2. pušu vienošanās par papildus informāciju

3.2.3. darba līguma termiņš

4. TĒMA. Darbinieku pārstāvība.

5. TĒMA. Darba koplīgums:

5.1. noslēgšanas un grozījumu noformēšanas kārtība,

5.2. ietveramie jautājumi,

5.3. spēks laikā un attiecībā uz personām,

5.4. darbinieku iepazīstināšanas kārtība.

6. TĒMA. Darba samaksa:

6.1. minimālā darba alga,

6.2. darba samaksas organizācija,

6.3. piemaksu veidi un apmēri,

6.4. izmaksas laiks, vieta un veids,

6.5. vidējās izpeļņas izmaksas gadījumi,

6.6. atlīdzības izmaksas gadījumi,

6.7. vidējās izpeļņas aprēķināšana.

7. TĒMA. Darba laiks:

7.1. normālais darba laiks

7.2. nepilns darba laiks

7.3. nakts darbs

7.4. virsstundu darbs

7.5. maiņu darbs

7.6. summētais darba laiks

8.TĒMA. Atpūtas laiks:

8.1. pārtraukumi -

8.1.1. pārtraukumi darbā

8.1.2. pārtraukumi bērna barošanai

8.2. atvaļinājumi -

8.2.1. ikgadējais apmaksātais

8.2.2. papildatvaļinājums

8.2.3. bez darba samaksas saglabāšanas

8.2.4. bērna tēvam

8.2.5. bērna kopšanas

8.2.6. mācību.

9.TĒMA. Uzteikumi

9.1. darba devēja uzteikums saistībā ar piedāvātajiem grozījumiem darba līgumā

9.2. pārbaudes sekas

9.3. darbinieka uzteikums

9.4. darba devēja uzteikums

9.5. citi uzteikuma veidi -

9.5.1. uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma izbeigšanā

9.5.2. darbinieka un darba devēja vienošanās

9.5.3. trešo personu pieprasījums

9.5.4. tiesas spriedums

9.5.5. darba devēja nāve

9.5.6. darbinieka nāve

Semināru vada: Karīna Platā – juriste, maģistre personāla vadībā, Darba likuma komentāru un Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatas sadaļas Personāla dokumentu pārvaldība autore, informatīvo materiālu “Par darba koplīgumiem”, “Par darba un atpūtas laiku”, “Par vienlīdzīgu attieksmi” un metodiskā materiāla “Darba koplīguma loma darba tiesiskajās attiecībās” autore, strādājusi Valsts darba inspekcijā par direktora padomnieci, dažādu nozaru uzņēmumos par personāla direktori, vada seminārus par Darba likuma piemērošanas jautājumiem un personāla dokumentu pārvaldību, sniedz pakalpojumus darba tiesisko attiecību un personāla dokumentu pārvaldības jomā.

Dalībnieki: personāla un biroja vadītāji, personāla lietveži un administratori, kā arī citi uzņēmuma darbinieki, kuri risina ar personāla lietvedību saistītos jautājumus.

Semināra ilgums: katras tēmas ilgums 2 - 3 stundas. Tēmas iespējams izvēlēties, atkarībā no katra uzņēmuma vajadzībām.

Copyright © PAC Agenda