fbpx

Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai
Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai

Korporatīvās apmācības uzņēmumā / iestādē

Darba kārtība kā darbinieka saistību pamats – Darba likuma un dokumentu pārvaldības aspektā

Drukāt Nosūtīt

Galvenie izskatāmie jautājumi:

 • Kādu saistību izpildi darba devējs ir tiesīgs prasīt no darbinieka?
 • Kādi procesi un noteikumi jāievēro darba devējam, lai darbiniekam noteiktā darba kārtība būtu saistoša?
 • Un kādas var iestāties sekas, ja darbinieks neievēro darba devēja likumīgi noteiktās prasības?

Semināra laikā tiks apskatīti jautājumi saistīti ar darba kārtību, to noformēšanu noteiktos lokālajos normatīvajos aktos, kā arī to saturiskajām niansēm. Seminārā tiks analizētas sekas, ja darbinieks pārkāpj darba devēja likumīgi noteikto darba kārtību.

Minētie jautājumi tiks apskatīti gan Darba likuma izpratnē, gan personāla dokumentu pārvaldības izpratnē, gan balstoties uz pastāvošo labo praksi to risināšanā.

Semināra tēmas:

1. Darba kārtība – darbinieka saistību pamats:

1.1. lokālie normatīvie akti, kuros darba devējs var noteikt darba kārtību, un to nošķirtība pēc satura, adresāta un citiem nosacījumiem;

1.2. Darba likuma regulējums darba kārtības noteikšanā:

1.2.1. darba kārtības noteikumu pieņemšanas nianses,

1.2.2. likumā noteiktās noteikumu saturiskās prasības, to izpratne un iespējamo variantu atspoguļojums,

1.2.3. darbinieku iepazīstināšanas ar darba kārtības noteikumiem un to nosacījumiem;

1.3. labās prakses situācijas un to atspoguļojums darba kārtības noteikumos.

2. Darba devēja tiesības, ja darbinieks neievēro noteikto darba kārtību:

2.1. disciplinārsods, tā veidi, piemērošanas kārtība un dokumentu noformēšanas nosacījumi;

2.2. darba līguma nosacījumu grozīšanas saistība ar darbinieka uzvedību, piemērošanas nosacījumu izpratne Darba likuma ietvaros un dokumentu pārvaldībā;

2.3. darba tiesisko attiecību uzteikšana kā noteiktās darba kārtības pārkāpuma pamats, nepieciešamie un ieteicamie dokumenti, to noformēšanas saturiskās nianses.

Semināru vada: Karīna Platā – juriste, maģistre personāla vadībā, Darba likuma komentāru un Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatas sadaļas Personāla dokumentu pārvaldība autore, informatīvo materiālu “Par darba koplīgumiem”, “Par darba un atpūtas laiku”, “Par vienlīdzīgu attieksmi” un metodiskā materiāla “Darba koplīguma loma darba tiesiskajās attiecībās” autore, strādājusi Valsts darba inspekcijā par direktora padomnieci, dažādu nozaru uzņēmumos par personāla direktori, vada seminārus par Darba likuma piemērošanas jautājumiem un personāla dokumentu pārvaldību, sniedz pakalpojumus darba tiesisko attiecību un personāla dokumentu pārvaldības jomā.

Semināra ilgums: 4 stundas

Copyright © PAC Agenda

Pieteikties jaunumiem

 1. Piesakies jaunumiem e-pastā un nepalaid garām labu semināru!
  Atteikties no jaunumu saņemšanas vai mainīt jaunumu saņemšanas nosacījumus būs iespējams jebkurā brīdī, pārejot uz jaunumu vēstulē norādīto saiti.
 2. Jūsu e–pasts:*
  Lūdzu norādiet savu e-pastu!
 3. Jūsu vārds:
  Invalid Input
 4. Jūs interesējošās tēmas:
  Invalid InputPieteikties jaunumiem

 1. Piesakies jaunumiem e-pastā un nepalaid garām labu semināru!
  Atteikties no jaunumu saņemšanas vai mainīt jaunumu saņemšanas nosacījumus būs iespējams jebkurā brīdī, pārejot uz jaunumu vēstulē norādīto saiti.
 2. Jūsu e–pasts:*
  Lūdzu norādiet savu e-pastu!
 3. Jūsu vārds:
  Invalid Input
 4. Jūs interesējošās tēmas:
  Invalid Input