Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai
Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai

Korporatīvās apmācības uzņēmumā / iestādē

Publiskās uzstāšanās tehnika

Drukāt Nosūtīt

Gaidāmais rezultāts: klausītājiem pēc kursa beigšanas jāprot psiholoģiski sagatavoties uzstāšanām, pareizi novērtēt auditorijas raksturu un noskaņojumu, veidot un prezentēt pārliecinošu runu un atstāt par sevi pozitīvu iespaidu.

Pamata ideja: publiskās uzstāšanas „māksla” nav atkarīga no „iedzimtām īpašībām”. Tā ir konkrētu uzstāšanās paņēmienu virkne, kuru var apgūt jebkurš cilvēks. Kurss ir izstrādāts, pamatojoties uz labāko oratoru pieredzi un praktiski pārbaudīts vairākos semināros ar pedagogu, biznesmeņu un politiķu pārstāvjiem.

Mērķi un uzdevumi: apmācīt klausītājus gatavoties publiskām uzstāšanām, gatavot efektīvu runu, iepriekš vērtēt auditoriju, pievērst sev auditorijas uzmanību, pārliecināt auditoriju un atstāt par sevis pozitīvu iespaidu.

Semināra saturs:

1. Gatavošanās:

 • psiholoģiskā pašsagatavošanās;
 • uzstāšanās vietas novērtēšana un sagatavošanās;
 • runas teksta sagatavošana:
  • runas moduļi;
  • trūkumi;
  • runas struktūra.
  • sākotnējā metafora;
 • apģērbs.

Prakse.

2. Auditorijas novērtēšana un sagatavošana. Prakse.

3. Pamatbloks.

 • runas teksts;
 • Uzstāšanās prasmes
 • runas struktūra;
 • runas priekšnesums;
 • oratora valdzinājums sastāvdaļas;
 • publikas ieslēgšana darbībā;
 • oratoru mākslas skala;
 • klausītāju tipveida pozas un mīmika.

Prakse.

4. Slēdziens.

Semināru vada: Jūlijs Muraškovskis - Starptautiskās zinātņu Akadēmijas Zinātņu kolēģijas loceklis; Starptautiskās TRIZ Asociācijas konsultants, TRIZ Meistars, PR-konsultants, pasniedzējs, vairāku komerciālo un priekšvēlēšanu reklāmas kampaņu vadītājs un dalībnieks Latvijā, Krievijā, Ukrainā, Igaunijā. Bijis ekonomikas ministra padomnieks par sakariem ar sabiedrību.

Semināra norise: interaktīva, elastīga darba forma ar mērķi jaunās zināšanas pielietot praksē: lekcija, diskusijas, praktisko uzdevumu risināšana, situāciju analīze.

Semināra ilgums: 24 stundas

Semināra valoda: latviešu vai krievu (pēc klausītāju izvēles)

Copyright © PAC Agenda