Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai
Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai

Korporatīvās apmācības uzņēmumā / iestādē

Preces/ pakalpojuma prezentācijas sagatavošana un vadīšana

Drukāt Nosūtīt

Gaidāmais rezultāts: paaugstinās preču/ pakalpojumu prezentēšanas iemaņu profesionālais līmenis.

Semināra – treniņa programma:

  1. Uzstāšanās būtība. Pirmā iespaida radīšana pirmajās 90 sekundēs uzstāšanās laikā. Baiļu un satraukuma pārvarēšana.
  2. Balss un ķermeņa raksturojumi prezentācijas laikā, to korekcija.
  3. Uzstāšanās teksts, tā detalizēta izstrāde.
  4. Darbs ar auditoriju. Metodes un paņēmieni klausītāju interaktīvai iesaistīšanai prezentācijas procesā.

Semināra norise: seminārs – treniņš notiek darba situāciju izspēļu veidā. Pēc klientu vēlēšanās var tikt izmantots videoieraksts un tā analīze.

Semināra ilgums: 6 stundas

Copyright © PAC Agenda