Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai
Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai

Korporatīvās apmācības uzņēmumā / iestādē

Pratināšana izmeklēšanas laikā, pratināšana tiesas procesā

Drukāt Nosūtīt

Semināra mērķi:

 • sniegt zināšanas par visizplatītākās izmeklēšanas darbības - pratināšanas kriminālprocesuālajiem un kriminālistiskajiem aspektiem;
 • sniegt ieskatu par pratināšanas jēdzienu, pratināšanas objektu, pratināšanas pamatu, pratināšanas nozīmi un veidiem;
 • uzlabot pratināšanas prasmes.

Semināra tēmas:

1. Pratināšanas jēdziens, nozīme:

 • pratināšanas objekts;
 • pratināšanas pamats;
 • pratināšanas mērķis.

2. Pratināšanas veidi:

 • pratināšana bezkonflikta situācijā;
 • pratināšana konflikta situācijā.

3. Pratināšana dažādās izmeklēšanas stadijās:

 • pratināšana pirmstiesas izmeklēšana laikā;
 • pratināšanas mērķis pirmstiesas izmeklēšanas laikā;
 • pratināšana tiesas izmeklēšanas laikā;
 • pratināšanas mērķis tiesas izmeklēšanas laikā;
 • pratināšanas dalībnieki un to mērķi pratināšanas laikā.

4. Pratināšanas taktika:

 • sagatavošanās pratināšanai, pratināšanas pamatnoteikumi;
 • informācijas iegūšana pratināšanas laikā, jautājumu veidi, to efektīva pielietošana;
 • pratināšanas gaitas un rezultātu fiksēšana.

5. Pratināšanas izspēle, pratināšanas prasmju pilnveidošanai.

Semināru vada: Aivars Bergmanis - Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurors, strādājošs Latvijas Republikas prokuratūrā no 1994.gada, vecākais tieslietu padomnieks, vairāku zinātnisko publikāciju un zinātnisko pētījumu autors.

Semināra ilgums: 3 - 4 stundas.

Copyright © PAC Agenda