Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai
Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai

Starptautiskie projekti

Erasmus+ projekts un mācību mobilitāte “ES projektu vadība”

PAC Agenda pārstāve Sarmīte Tīse no 2017.gada 27.februāra līdz 3.martam viesojās Viļņā, kur piedalījās kursā “EU Project Management” un apguva projektu vadības prasmes. Iegūtās zināšanas tiks izmantotas organizācijas realizēto projektu vadībai, kā arī uz to bāzes tiks izveidotas līdzīga satura apmācības interesentiem Latvijā.

Mācību mobilitāte tika īstenota ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) pieaugušo izglītības sektora projekta “EU Project Management” ietvaros (projekta Id Nr. 2016-1-LV01-KA104-022515).

Projektu finansē Eiropas Savienības programma “Erasmus+”

Copyright © PAC Agenda