Generic selectors
Search in title
Search in content
Search in posts
seminari
kursi-seminari-plans
Personāla apmācību centrs AGENDA
Semināri un kursi
Profesionālajai un personības attīstībai

Par mums

Projekta pirmo rezultātu izplatīšana

No 2015.gada 22.oktobra līdz 24.oktobrim Kauņā notika 3.starptautiskā konference „Gifted Children: Challenges and Possibilities”. Tās laikā „Fonds ASNI” pārstāve Laili Sakijeva prezentēja Erasmus+ projekta „Talantu skola” (Nr. 2015-1-LV01-KA201-013390) metodiskā materiāla starprezultātu – Jūlija Muraškovska un Laili Sakijevas referātu „Gifted Children: Input or Output of the Education System”.

Esošo apdāvinātības un talanta teoriju kopējā iezīme ir tā, ka abas šīs teorijas ir balstītas uz indivīda izpēti. Referāta mērķis bija parādīt citu pieeju, iepazīstinot ar talantīgās domāšanas teoriju, kā arī ar pirmajiem praktiskajiem talantīgās domāšanas attīstīšanas mēģinājumiem.No 2016.gada 2. līdz 5.martam Vīnē notika 15.starptautiskā ECHA (European Council for High Ability) konference „Talents in Motion”.

Konferencē piedalījās vairāk kā 600 dalībnieki no 50 valstīm, tādējādi apliecinot talanta jautājuma nozīmību. Konferences laikā „Fonds ASNI” pārstāve Laili Sakijeva prezentēja izglītības iniciatīvu Talantīgas izglītības laboratorija. Iniciatīvas mērķis ir veicināt aktivitātes, kas saistītas ar pētnieciskā darba atbalstu talantīgās domāšanas jomā, semināru organizēšanu skolotājiem, metodisko materiālu izstrādi u.c. Kā viena no aktivitātēm ir Erasmus+ projekta „Talantu skola” (Nr. 2015-1-LV01-KA201-013390) realizācija.

viennaPirms jaunā mācību gada, 2016.gada 23.augustā, “Fonds ASNI” piedalījās reģionālajā konferencē Rēzeknē “Izglītības kvalitāte kā mērķis, process, līdzeklis, vērtība.” Konferences dalībniekus – Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada, Ciblas novada, Ludzas novada, Zilupes novada, Kārsavas novada, Viļānu novada izglītības pārvalžu speciālistus un pedagogus uzrunājām ar Jūlija Muraškovska lekciju “Talantīgās domāšanas pamati”.

Divās stundās, protams, nav iespējams ne izstāstīt, ne apgūt visu teoriju, tomēr lekcijas laikā J.Muraškovskim izdevās aizraujošā veidā akcentēt talantīgās domāšanas attīstīšanas nepieciešamību, iesaistot konferences dalībniekus, demonstrēt, kā darbojas viena no talantīgās domāšanas īpašībām, kā arī īsi informēt par Erasmus+ projekta “Schools of Talents” (Nr. 2015-1-LV01-KA201-013390) ideju. Savukārt Jurģis Muraškovskis iepazīstināja ar savu pieredzi talantīgās domāšanas attīstīšanā sākumskolas vecuma bērniem.

Pateicamies konferences organizētājiem – Rēzeknes izglītības pārvaldei un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijai par lieliski noorganizēto pasākumu!

[icon style=”icon-download”/] Lekcijas “Talantīgas domāšanas pamati” prezentācija2016.gada 12. un 13.septembrī “Fonds ASNI” izpilddirektore Laili Sakijeva piedalījās Slovākijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē rīkotajā konferencē par talanta attīstīšanu un pilnveidošanu. Tā kā šis bija viens no centrālajiem Slovākijas prezidentūras pasākumiem izglītības jomā, tad uzrunu teica gan Slovākijas prezidents, gan Izglītības, zinātnes, pētniecības un sporta ministrs, gan Eiropas Komisijas pārstāvji, gan citi izglītības politikas veidotāji.

Konferencē uzstājās vairāki izglītības jomas eksperti, kārtējo reizi aktualizējot talanta nozīmi. Paralēlajās sesijās dalībnieki dalījās ar savu pētījumu rezultātiem un labo praksi. L.Sakijeva piedalījās plakātu sesijā, prezentējot izglītības programmu Talantīgās izglītības laboratorija. Šobrīd programmas ietvaros tiek realizēts Erasmus+ projekts „Talantu skola” (Nr. 2015-1-LV01-KA201-013390), kurā “Fonds ASNI” piedalās kā partnerorganizācija. Konferences dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar minētajā projektā izstrādātajiem talantīgas izglītības pamatprincipiem.

vienna

Talantīga domāšanaProjekta ietvaros 2017.gada 26.janvārī viesojāmies Kalupes pamatskolā, kur notika Daugavpils novada fizikas skolotāju seminārs.

Semināru atklāja Kalupes pamatskolas direktore Ināra Ondzule, pastāstot par skolu un tās vēsturi. Tālāk vārds tika dots skolēniem, kuri ne tikai sniedza skaistu muzikālu priekšnesumu, bet demonstrēja aktivitāti “Laiks, ceļš, ātrums”. Tās laikā semināra dalībnieki “kļuva” par skolēniem, veicot dažādus uzdevumus.

Semināra dalībniekiem bija iespēja vērot Kalupes pamatskolas fizikas skolotājas un vienas no projekta materiālu autorēm Sanitas Cirses vadīto nodarbību – attīstošo spēli “Domā, vērtē, radi jaunu!”. Skolotāja, balstoties uz projekta laikā gūtajām atziņām, un savu profesionālo pieredzi, demonstrēja, kā aizraujošā veidā bērniem attīstīt talantīgās domāšanas īpašības.

Noslēgumā “Fonds ASNI” izpilddirektore iepazīstināja semināra dalībniekus ar projekta “Talantu skola” starprezultātiem.


ASV, Atlantic City no 2017.gada 3. līdz 5.oktobrim notika starptautiska konference TRIZCON2017. Konference bija veltīta TRIZ tēmai un tajā piedalījās dalībnieki no Ķīnas, Brazīlijas, Krievijas, Latvijas, ASV, Zviedrijas, Kolumbijas un Vācijas.

Konferencē ar referātiem uzstājās arī divi no šī projekta metodoloģijas autoriem – Jūlijs Muraškovskis un Jurģis Muraškovskis, un pastāstīja arī par šo projektu un tā laikā tapušo metodoloģiju.  Pieteikties jaunumiem

  Piesakies jaunumiem e-pastā un nepalaid garām labu semināru!
  Jūs interesējošās tēmas:


  Atteikties no jaunumu saņemšanas vai mainīt jaunumu saņemšanas nosacījumus būs iespējams jebkurā brīdī, pārejot uz jaunumu vēstulē norādīto saiti.

  Copyright © PAC Agenda

  Paldies, Jūsu pieteikums ir nosūtīts!