Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai
Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai

Starptautiskie projekti

Projekts "Talantu skola"


Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts „School of Talents”
(Nr.2015-1-LV01-KA201-013390)

Īstenošanas termiņš: 2015.gada 1.septembris – 2017.gada 31.augusts


Projektu finansē Eiropas Savienības programma “Erasmus+”


Projekta mērķis

Projekta mērķis: apvienojot vairāku izglītības nozares praktiķu pieredzi un zināšanas, izstrādāt metodoloģiju „Talantīgās un inovatīvās domāšanas mācīšana skolā: teorija un prakse” pielietošanai pamatskolās un sākumskolās.

Īsi par projektu

Projekta tiešā mērķa grupas ir pamatskolu un sākumskolu skolotāji, pedagoģijas studenti un pasniedzēji, kas nodrošina pedagogu tālākizglītību. Papildinot savu zināšanu klāstu ar jaunām metodēm un zināšanām, tiks paplašinātas tiešās mērķa grupas profesionālās kompetences, un pedagogi, izmantojot jaunās zināšanas darbā ar saviem audzēkņiem, spēs uzlabot audzēkņu mācību rezultātus, mazināt mācību rezultātu atšķirības un veicināt izglītības kvalitāti skolās.

Projekta aktualitāte ir pamatota ar pētījumiem par to, ka talants un talantīga domāšana nav nejaušība un tā nav iedzimta īpašība, bet gan domāšanas procesu kopums, kuru var apgūt jebkurš. Nereti skolotāji savā darbā galveno uzmanību velta skolēniem ar labām sekmēm un apdāvinātiem bērniem. Savukārt darbam ar tiem skolēniem, kuru sekmes nav īpaši augstā līmenī, tiek pievērsts mazāk uzmanības, kas mācību rezultātu atšķirības starp dažādiem skolēniem palielina vēl vairāk.

Tāpēc projekta uzdevums ir izstrādāt metodoloģiju, kuras pielietošana pedagogu darbā veicinās jebkura audzēkņa talantīgas un inovatīvas domāšanas attīstību, neatkarīgi no iepriekšējiem mācību sasniegumiem.

Projekta laikā iesaistīto organizāciju speciālistu esošās iestrādes un speciālistu zināšanas tiks apvienotas vienotas metodoloģijas izstrādei, kā arī darba gaitā – papildinātas ar jaunām atziņām.

Visi projekta laikā radītie materiāli interesentiem būs pieejami bez maksas.

Projekta partneri

Projekta notikumi

01.09.2015

Uzsākam projektu!

09.2015

Partneru pirmā tikšanās projekta ietvaros

Latvija
10.2015

Mācību mobilitāte

Igaunija

Uzzināt vairāk

10.2015 - 08.2016

Metodoloģijas izstrāde un testēšana

Latvija, Lietuva, Igaunija

Uzzināt vairāk

2015 - 2016

Projekta pirmo rezultātu izplatīšana

Eiropas savienība

Uzzināt vairāk

26.08.2016

Projekta rezultātu izplatīšana pasākums Viru

Igaunija

Uzzināt vairāk

11.2016

Mācību mobilitāte

Lietuva

Uzzināt vairāk

02.06.2017

Projekta rezultātu izplatīšana pasākums Rīgā

Latvija

Uzzināt vairāk

08.2017

Mācību mobilitāte

Latvija

Uzzināt vairāk

Projekta laikā tapušie materiāli

Copyright © PAC Agenda