Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai
Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai

Korporatīvās apmācības uzņēmumā / iestādē

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

Drukāt Nosūtīt

Apmācību tēmas:

  • „netīrās naudas” un tās „atmazgāšanas” definīcijas un to izmaiņas laika gaitā, legalizācijas būtība, stadijas, aktualitātes;
  • LR likumdošana (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums, MK noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem, FKTK klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi;
  • Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi un uz risku balstītu klientu izpētes principi);
  • starptautiskā likumdošana (Eiropas Padomes konvencija „Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju”, EP direktīvas 2005/60/EK un 2006/70/EK, FATF 40+9 rekomendācijas, ASV Patriot Act, Wolfsbergas principi, Bāzeles principi.

Semināru vada: Aldis Lieljuksis - zvērināts advokāts, Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes asociēts profesors, atvaļināts ģenerālis. Strādājis par Valsts ugunsdzēsība un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieku, Iekšlietu ministrijas Valsts sekretāru, Valsts policijas priekšnieku. Ar Ministru prezidenta rīkojumu izveidotu 11 darba grupu vadītājs un dalībnieks valsts institucionālās sistēmas un normatīvo aktu pilnveidošanā.

Semināra ilgums: 5 stundas

Copyright © PAC Agenda