Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai
Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai

Korporatīvās apmācības uzņēmumā / iestādē

Naudas plūsmas sagatavošana saskaņā ar LR grāmatvedības standartu Nr.2

Drukāt Nosūtīt

Semināra mērķi:

  • Atvieglot praktizējošu grāmatvežu darbu Gada pārskata sastādīšanas procesā un ikdienas darbā, kad naudas plūsmas jāsastāda vadības grāmatvedības vajadzībām.
  • Pamatojoties uz LR Grāmatvedības Standartiem un praktisko pieredzi grāmatvedībā un revīzijā, izskatīt pamatprincipus naudas plūsmas sastādīšanai pēc tiešās un netiešās metodes.

Galvenās tēmas:

  1. Naudas plūsmas mērķis un sagatavošanas pamatnostādnes.
  2. Naudas plūsma
  3. Naudas plūsmu klasifikācija.
  4. Naudas plūsmas sagatavošanas metodes.
  5. Naudas plūsmas sagatavošana ar netiešo metodi - praktiski piemēri.
  6. Naudas plūsmas sagatavošana ar tiešo metodi - praktiski piemēri.
  7. Informācija naudas plūsmas pārskata pielikumā saskaņā ar Latvijas GS Nr.1.
  8. Atbildes uz jautājumiem.

Semināru vada: Ingura Doble – Mg.oec., Zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante ar grāmatvedības pieredzi no 1996.gada.

Dalībnieki: grāmatveži, kā arī citi uzņēmuma darbinieki, kuri risina ar naudas plūsmas sagatavošanu saistītos jautājumus.

Semināra ilgums: 4 stundas

Copyright © PAC Agenda