Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai
Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai

Korporatīvās apmācības uzņēmumā / iestādē

Microsoft Word 1.kurss

Drukāt Nosūtīt

Kursa saturs:

Standarta dokumenta izveidošana

 • Programmas Word vide
 • Programmas Word palīdzības lietošana
 • Teksta ievadīšana
 • Jauna dokumenta saglabāšana
 • Dokumenta priekšskatījums
 • Dokumenta izdrukāšana

Dokumenta rediģēšana

 • Pārvietošanās dokumentā
 • Teksta ievietošana
 • Teksta atlasīšana
 • Automātiskā teksta izveidošana
 • Teksta pārvietošana un kopēšana
 • Teksta bloku dzēšana
 • Izmaiņu atsaukšana (Undo)
 • Teksta atrašana un aizvietošana (Find and Replace)

Teksta formatēšana

 • Fonta un izmēra mainīšana
 • Fonta stilu efektu apstiprināšana
 • Teksta krāsas mainīšana
 • Teksta izcelšana (Highlight)
 • Formatējuma kopēšana
 • Formatējuma noņemšana
 • Teksta formatējuma atrašana un aizstāšana

Rindkopu formatēšana

 • Tabulācijas pieturzīmju uzstādīšana
 • Rindkopu izlīdzināšanas veida mainīšana
 • Rindkopu atkāpju veidošana
 • Ietvaru un ēnojumu pievienošana
 • Stilu apstiprināšana
 • Sarakstu veidošana
 • Atstarpju starp rindkopām un rindām mainīšana

Pārbaudes veikšana dokumentā

 • Tēzaura lietošana
 • Pareizrakstības un gramatikas pārbaude
 • Jaunas noklusētās vārdnīcas izveidošana
 • Vārdu skaitīšana
 • Dokumenta pārveidošana priekšapskates režīmā

Tabulu pievienošana

 • Tabulas izveidošana
 • Datu ievadīšana tabulā
 • Tabulas automātiska formatēšana
 • Teksta konvertēšana par tabulu

Grafisku elementu ievietošana

 • Simbolu un speciālu rakstzīmju ievietošana
 • Clip Art attēla ievietošana
 • Ūdenszīmes pievienošana

Semināra ilgums: 8 akadēmiskās stundas

Copyright © PAC Agenda