Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai
Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai

Korporatīvās apmācības uzņēmumā / iestādē

Mākslas sistēmu attīstības teorijas pamati

Drukāt Nosūtīt

Semināra mērķi un uzdevumi:

 • iemācīt klausītājiem sistēmisku domāšanu mākslā, prasmi noteikt un prognozēt pretrunu rašanos;
 • iemācīt sistēmiski noteikt visus iespējamos resursus un mācēt tos izmantot mākslas problēmu risināšanai;
 • redzēt un praktiski pielietot mākslas attīstības likumsakarības mākslas sistēmu stāvokļa kompleksai sistēmiskai novērtēšanai un to tālākās attīstības zinātniski pamatotai prognozēšanai;
 • parādīt radošā pētnieciskā darba pamatprincipus mākslas zinātnē.

Gaidāmie rezultāti:

pēc kursa beigšanas klausītājiem jāpārzina:

 • sistēmiskās domāšanas principus mākslā;
 • radošo uzdevumu risināšanas paņēmienus;
 • Radošās Personības attīstības teorijas pamatprincipus,

jāprot:

 • risināt sarežģītus radošus uzdevumus mākslā;
 • prognozēt tematikas un izteiksmes līdzekļu attīstību;
 • izvirzīt un pamatot hipotēzes;
 • veidot personīgās pētnieciskās kartotēkas.

Semināra programma:

 1. Ievads. Zinātnes par radošo domāšanu vēsture. Kursa mērķi un metodes.
 2. Mākslas sistēmu (MS) hierarhija. Sistēmu operators. Mākslas funkcijas.
 3. Izmaiņu līmeņi MS attīstībā.
 4. MS struktūra.
 5. MS tematikas attīstības likumsakarības.
 6. Pretrunas MS attīstībā. Pretrunu risināšanas paņēmieni.
 7. Ideālā MS. Resursi MS sintēzei.
 8. Pāreja uz virssistēmu.
 9. MS ranga pazemināšanas likums.
 10. Dažu mākslas problēmu klašu standarta risinājumi.
 11. MS attīstības S-veida (Fostera) līknes.

Semināru vada: Jūlijs Muraškovskis - Starptautiskās zinātņu Akadēmijas Zinātņu kolēģijas loceklis; Starptautiskās TRIZ-Asociācijas konsultants, TRIZ Meistars, pasniedzējs. No 1979.gada nodarbojas ar pētniecisko darbu mākslas sistēmu attīstības jomā, bet no 90.gg arī zinātnisko priekšstatu attīstības jomā. Virknes rakstu par mākslas sistēmu zinātnisko priekšstatu attīstību un TRIZ apmācībām autors. 2007.gadā izdevis grāmatu "Mākslas biogrāfija" par mākslas sistēmu attīstības likumiem un mākslas problēmu risināšanas metodēm.

Semināra valoda: latviešu vai krievu (pēc klausītāju izvēles)

Semināra ilgums: 32 stundas (iespējams arī paplašināts kurss līdz pat 80 stundām)

Copyright © PAC Agenda