Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai
Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai

Korporatīvās apmācības uzņēmumā / iestādē

Lietišķa latviešu valoda profesionālajā saziņā (t.sk. juridiskajos dokumentos)

Drukāt Nosūtīt

Kādreiz skolā mācīja tā, bet vai tā tas ir joprojām? Varbūt šis tas ir piemirsies? Kolēģi skaidro, ka latviešu valodā attiecīgajā konstrukcijā komatu neliek, savukārt man šķiet, ka daru pareizi. Internetā esot avoti, kur par to varot pārliecināties. Kur tie pieejami? Aizrāda, ka šādi rakstīt neesot labs stils, bet kā tad ir pareizi?

Ja vēlaties gūt atbildes uz šiem un tamlīdzīgiem jautājumiem, aicinām uz mūsdienu lietišķās latviešu valodas semināru! Atraktīvi, vienkārši un, galvenais, viegli – vienā dienā gan atkārtot, gan uzzināt par visu šķietami sarežģīto un jaunāko latviešu valodas leksikā, interpunkcijā un stilistikā.

Semināra temati:

1. Aktuāli leksikas jautājumi lietišķajā saziņā (t.sk. juridiskajos dokumentos: līgumos, amata aprakstos, rīkojumos, iesniegumos, vēstulēs):

 • strīdīgi vārdi un frāzes, to pareizrakstība un stilistiskais lietojums;
 • jaunvārdi un jauntermini;
 • datums un gadskaitļi;
 • vietniekvārdi;
 • darbības vārdu paralēlformas;
 • no citām valodām aizgūti vārdi un konstrukcijas.

2. Īpašvārdu pareizrakstība (personvārdu atveide, tiešo un simbolisko nosaukumu pareizrakstība, saīsinājumu lietojums):

 • MK noteikumi Nr.114.; lielo sākumburtu lietojums pēc 2013. gada jauninājumiem;
 • MK Nr. 916, eiro pieraksti, atstarpju lietojums.

3. Aktuāli pieturzīmju lietošanas gadījumi (t.sk. juridiskajos dokumentos):

 • biežāk sastopamās kļūdas;
 • sintaktiskas konstrukcijas (divdabja teicieni, savrupinājumi, iespraudumi, uzskaitījumi; defises, domuzīmes, vienotājdomuzīmes; kols, semikols u.c.);
 • iepazīšanās ar lingvistisko jautājumu risināšanu Latvijā (atbildīgās institūcijas, informatīvie avoti, pieejamie resursi, datubāzes utt.).

4. Netiķete (daži padomi lietišķajā elektroniskajā komunikācijā).

Semināru vada: Dite Liepa, Dr. philol., monogrāfijas "Latvijas preses valoda" (2012) autore, sociolingviste un lektore ar 20 gadu darba stāžu dažādās Latvijas augstskolās. Vairāku desmitu publikāciju autore par valodas prakses un sociolingvistikas jautājumiem.

Copyright © PAC Agenda