1.daļa. Pašaizsardzība un emocionālā pašregulācija saskarsmē ar manipulatīvām, agresīvām un krīzes situācijā nonākušām personām (06.03.2024.)

Subscribe for news

Subscribe for news by e-mail and don’t miss a good seminar!

You can to opt out of receiving news or to change the conditions for receiving news at any time by following the link in the newsletter.