(04.06.2024.) Kā darba devējam juridiski pareizi, Darba likuma ietvarā, noteikt darbiniekam ierobežojumus attiecībā uz darba devēja aizsargājamo jeb konfidenciālo informāciju darba attiecību laikā un pēc to izbeigšanas

Subscribe for news

Subscribe for news by e-mail and don’t miss a good seminar!

You can to opt out of receiving news or to change the conditions for receiving news at any time by following the link in the newsletter.