Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai
Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai

Korporatīvās apmācības uzņēmumā / iestādē

Lietišķā valoda: teorija un prakse

Drukāt Nosūtīt

Semināra mērķis: sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas par lietišķās valodas īpatnībām un prasībām. 

Semināra laikā dalībnieki, praktiski darbojoties, pilnveidos savas zināšanas lietišķā stila tekstu veidošanā un pareizrakstības, gramatikas un valodas stila jautājumos, kā arī apgūs prasmi kritiski vērtēt atkāpes no valodas normām un novērst iespējamās kļūdas lietišķā stila tekstā.

Semināra tēmas:

1. Kāpēc ir svarīgi runāt un rakstīt pareizi? Valodas psiholoģiskie aspekti.

2. Lietišķā stila tekstu valodas īpatnības:

 • leksiskās īpatnības;
 • gramatiskās īpatnības.

3. Aktuālais vārdu pareizrakstībā:

 • kopā vai šķirti rakstāmi vārdi;
 • lielo sākumburtu lietošana;
 • saīsinājumi lietišķajos tekstos.

4. Aktuālais vārdu formu izvēlē:

 • leksiski gramatiskie nosacījumi vārdu izvēlē;
 • palīgvārdu lietošanas īpatnības.

5. Aktuālais teikuma veidošanā:

 • teikuma uzbūves īpatnības;
 • interpunkcijas nosacījumi.

6. Par modes vārdiem:

 • svešvārdu lietošana;
 • valodas nepilnības.

Semināru vada: Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes docente Svetlana Polkovņikova un lektore Inguna Teilāne, 20 gadu akadēmiskā darba pieredze. Speciālistes latviešu valodas gramatikas, stilistikas, retorikas, mācību metodikas jautājumos. Bijušas ar vieslekcijām Polijas, Lietuvas un Krievijas augstskolās. Ir vairāku zinātnisko publikāciju autores un zinātnisko konferenču un semināru dalībnieces.

Semināra ilgums: 5 stundas

Copyright © PAC Agenda