Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai
Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai

Korporatīvās apmācības uzņēmumā / iestādē

Efektīva laika plānošana

Drukāt Nosūtīt

Semināra - treniņa laikā ar teorijas, praktisku piemēru un uzdevumu palīdzību uzlabosiet savu izpratni par laika plānošanu un iemācīsieties efektīvāk plānot savu laiku.

Semināra - treniņa tēmas:

1. Laika plānošana ikdienā

 • Izplatītāko problēmu analīze.
 • Laika plānošanas pamatnostādnes.
 • Laiks cilvēka dzīvē.

2. Efektīvas laika plānošanas sistēmas apskats

Laika plānošana
 • Atbildības zonas.
 • Uzdevumi.
 • Ilgtermiņa mērķi.
 • Īstermiņa mērķi.
 • Gada, mēneša, nedēļas un dienas plāni.

3. Laika plānošanas aspekti

 • Darbs ar prioritātēm.
 • Laika zagļi.
 • Laika izmantošanas optimizācija.
 • Lietu izpildes novilcināšana.

Nobeigums

 • Jaunu paradumu izveide laika plānošanā

Semināra - treniņa ilgums: 7 stundas

Semināru - treniņu vada: Jeļena Horoškina – psiholoģe, organizāciju konsultante un biznesa trenere. Profesionālo pieredzi ieguvusi strādājot par organizāciju psiholoģi un lielāko Latvijas tirdzniecības tīklu personāla vadītāju. 2006.gadā ieguvusi Latvijas biznesa konsultantu asociācijas „Gada konsultanta” nosaukumu. Lektore starptautiskās personāla vadības konferencēs, analītisku rakstu un komentāru autore. Vada treniņus un seminārus Latvijā, Krievijā un Ukrainā kopš 1997.gada.

Copyright © PAC Agenda