Generic selectors
Search in title
Search in content
Search in posts
Post Type Selectors
seminari
kursi-seminari-plans
Personāla apmācību centrs AGENDA
Semināri un kursi
Profesionālajai un personības attīstībai

Semināru cikls ”Prasmīgs vadītājs – pamats efektīvai personāla vadībai”

Drukāt

2022.gada 12., 19., 26.maijā un 2.jūnijā (plkst. 10.00 – 12.00)
Vebināri tiešsaistē! Iespējams piedalīties gan visā semināru ciklā, gan atsevišķās tā daļās.


Šī tiešsaistes semināru cikla mērķis ir papildināt tā dalībnieku zināšanas un uzlabot iemaņas efektīvākai padoto vadībai (t.sk. pārmaiņu radītos apstākļos un attālināti).


1.daļa. Pozitīvs psiholoģiskais klimats un saliedēta darba komanda (12.05.2022.)

Semināra mērķis: nostiprināt dalībnieku izpratni par saliedēta darba kolektīva nepieciešamību, tādejādi veicinot pozitīva mikroklimata uzturēšanas spējas ikdienā.

Semināra uzdevumi:
– paplašināt dalībnieku izpratni par kolektīva pozitīva mikroklimata radīšanu un cieņas pilnu attiecību nozīmību komandā;
– paplašināt dalībnieku izpratni par katra indivīda lomu, atbildību un savstarpējo uzticību kolektīvā, kā vienu no primārajiem uzdevumiem veiksmīgam darbam un pozitīva mikroklimata uzturēšanai;
– dot iespēju dalībniekiem izvērtēt līdzšinējo pieredzi, iespējamās darbības kļūdas, veicot nepieciešamās izmaiņas savā darba stilā un attieksmē, lai nodrošinātu profesionālu darbu.

Semināra tēmas:

 1. Kolektīvs un komanda.
 2. Komandas veidošana.
 3. Pazīmes, kas liecina par komandas saliedēšanas nepieciešamību.
 4. Pozitīva mikroklimata veidojošie faktori un uzturēšana ikdienā:
  – mērķi un vērtības;
  – izpratne par katra dalībnieka, tostarp savu lomu un nozīmīgumu;
  – kopīgās un personīgās atbildības apziņa;
  – empātijas un pieņemšanas izpratne;
  – savstarpēja cieņa, uzticēšanās un atbalsts;
  – sadarbības izpratne un biežākās kļūdas, ja sadarbība neizdodas;
  – atvērta komunikācija;
  – komandas saliedēšanas pasākumi;
  – atbalsts kolēģiem ikdienā;
  – svētki ikdienā;
  – pasākumu organizēšana.
 5. Kas “nogalina” komandas garu?
 6. Gaidu, “vainīgo” meklēšana u.c. neefektīvu resursu pārtraukšana.

2.daļa. Vadītāja prasmes, resursu apzināšanās un efektīva to izmantošana (19.05.2022.)

Semināra mērķis: papildināt vadītāju zināšanas efektīvākai komandas vadībai.

Semināra uzdevumi:
– attīstīt izpratni par vadītāja darba izaicinājumiem un efektīviem komandas vadīšanas instrumentiem;
– apzināt savas kā vadītāja prasmes un izveidot algoritmu to pilnveidošanai;
– izprast vadīšanas taktikas izvēli, sevis pozicionēšanas nozīmīgumu saskarsmē ar padotajiem;
– apzināt uzdevumus, atbildības un robežas vadības darbā;
– izprast vadītāja lomu un atbildību organizācijas mērķu sasniegšanā;
– pilnveidot cieņpilnas komunikācijas prasmes darbā ar padotajiem;
– izprast deleģēšanas svarīgumu un tās pārbaudes mehānismus;
– pilnveidot prasmes saskatīt un izmantot pieejamos resursus.

Semināra tēmas:

 1. Vadīšana, vadības stili un modeļi:
  – ko no vadītāja sagaida uzņēmums? Ko sagaida darbinieki?
  – vadības stili un modeļi;
  – vadības stila izvēle dažādās situācijās;
  – kādas sekas uz padoto atstāj izvēlētais vadības stils?
  – vadītāja lomas un atbildības;
  – vadītāja izaicinājumi un iespējas.
 2. Vadītāja prasmes un to attīstība kā nepieciešamība veiksmīga rezultāta panākšanai sadarbībā ar padotajiem:
  – vadītāja ētika;
  – sevis pozicionēšana;
  – vadītājs kā līderis;
  – prasme izvirzīt mērķus;
  – resursu apzināšanās un efektīva izmantošana;
  – prasme ieinteresēt un motivēt darbiniekus;
  – uzdevumu deleģēšana, vienošanās par to izpildi un rezultātu novērtēšana;
  – konfliktu savlaicīga pamanīšana un novēršana.

3.daļa. Konfliktu pamanīšana un risināšana (26.05.2022.)

Semināra mērķis: papildināt dalībnieku zināšanas un prasmes efektīvākai konfliktu risināšanai profesionālajā darbībā un ikdienas dzīvē.

Konfliktu risināšanas prasmes ne tikai noder saskarsmē labām attiecībām starp kolēģiem, padotajiem, vadību, partneri, bērniem, bet ir liels ieguvums iekšējam mieram, apmierinātībai un labizjūtai. Taču nereti, lai konfliktu atrisinātu jāiegulda pārāk daudz pūļu un gala rezultāts nesniedz gaidīto. Šajā seminārā piedāvājam stratēģijas, kas ir viegli apgūstamas un darbojas efektīvi, lai sasniegtu rezultātu.

Semināra tēmas:

 1. Konflikta pamanīšana savlaicīgi un to novēršana.
 2. Konflikta identificēšana – redzamie un slēptie cēloņi.
 3. Vai tiešām konflikts – vai jārisina?
 4. Konflikta būtība. Kāds konflikts?
 5. Mana loma konfliktā – esmu iesaistītā persona jeb starpnieks?
 6. Risināšanas veidi un izvēle.
 7. Konflikta risināšanas soļi.
 8. Galvenais uzdevums konfliktu risināšanā.
 9. Pozitīva rezultāta panākšana.
 10. Ieguvumi no konfliktiem.

4.daļa. Rūpes par sevi un psihoemocionālā veselība (02.06.2022.)

Semināra mērķi:
– pilnveidot izpratni par rūpēm par sevi, savu veselību emocionālās spriedzes apstākļos un uzkrāto emociju kontekstā;
– pilnveidot izpratni par reakcijām uz stresu;
– iepazīties ar vienkāršiem, praktiskiem vingrinājumiem trauksmes mazināšanai;
– izprast iespējas, lai saņemtu un/jeb sniegtu atbalstu citiem;
– izvērtēt un pievērst uzmanību personiskajiem stresoriem, kā svarīgam solim trauksmes mazināšanai;
– attīstīt spēju pieņemt un vadīt savas emocijas brīžos, kad varu pārņem dusmas, naids, agresija, bezspēcība u.c.;
– pilnveidot prasmi mierīgi reaģēt stresa situācijās un konstruktīvi rīkoties;
– izprast jaunu ieradumu veidošanas nozīmību.

Semināra tēmas:

 1. Izdegšanas riski.
 2. Personisko stresoru atpazīšana – svarīgs solis trauksmes mazināšanai.
 3. Kā palīdzēt sev un sniegt atbalstu citiem stresa apstākļos.
 4. Kā panākt emocionālu līdzsvaru?
 5. Kā mierīgi reaģēt stresa situācijās konstruktīvi rīkojoties?
 6. Kā neuztvert personiski?
 7. Trauksmes mazināšanas iespējas.
 8. Praktiski vingrinājumi stresa vadībai.
 9. Jaunu ieradumu veidošanas nozīmība.

Semināru metodika: tiešsaiste, ar mērķi jaunās zināšanas pielietot ikdienā: lekcija, praktiski vingrinājumi, piemēri, uzdevumi, pašrefleksijas iespējas un atbildes uz dalībnieku jautājumiem.
Klausītāji savus jautājumus, situāciju aprakstus var iesūtīt vēl pirms semināra. Iesūtītie jautājumi tiks izskatīti seminārā. Anonimitāte garantēta.

Semināru ciklu vada: Laila Majore , praktizējoša psiholoģe (Mg.Psych), mediatore**, pedagoģe, uzņēmēja, lektore ar vairāk kā 25 gadu pieredzi apmācībā un konsultēšanā. 17 gadus SIA „Pieci elementi” (pakalpojumu sniegšanas sfēra) vadītāja; Islande SPA mentore, līdz 2008.g. Islande SPA direktore. Kopš 2005.gada līdz šim brīdim biedrības „LEVIC” valdes priekšsēdētāja. Vada seminārus kopš 1994. gada organizācijās, mācību iestādēs par saskarsmi, konfliktu/domstarpību risināšanu, stresa menedžmentu, lietišķo etiķeti, protokolu, vadītprasmi, darbinieku pašmotivācijas veidošanu, kolektīva veidošanu, saliedēšanu, klientu apkalpošanas kultūru, merčendaizingu u.c.

Cena:
piesakoties uz visu semināru ciklu: 150,00 EUR + PVN = 181,50 EUR
piesakoties uz atsevišķām tā daļām: 44,00 EUR + PVN = 53,24 EUR par vienu daļu
(apliecinājums par dalību seminārā iekļauts cenā)
(pastāvīgā klienta atlaide tiek piemērota, ja pieteiksieties uz visām daļām)

Norises vieta: tiešsaiste


Atsauksmes par iepriekšējiem Lailas vadītajiem semināriem par vadītprasmju tēmu:

“Kā vienmēr interesants seminārs, ko vada Laila Majore. Noderīgs ne tikai vadītājiem – iesācējiem, bet arī pieredzējušiem vadītājiem. Noderīgi bija padomi par konfliktu novēršanu, “ideju krātuvīti” un padoto aptauju par vadību. Un, protams, atgādinājums par to, ka “vadītājs vada!” :)”

“Šis bija vērtīgākais un saturīgākais seminārs, kurā man ir bijusi iespēja piedalīties. Ļoti pieredzējusi pasniedzēja, kas spēja ļoti labi ilustrēt teoriju ar krāsainiem piemēriem, kas ļāva viegli uztvert stāstīto.”

“Jā, tēma kā vadītājam šobrīd ļoti aktuāla. Arī seminārā izskanēja doma, ka šī krīze (pārmaiņu laiks) mums daudz ko iemāca, liek pārskatīt gan savu darbošanos, gan domāšanas veidu, saskatīt iespējas augt. Smagākais šobrīd – kā saprast un palīdzēt darbiniekiem tikt galā ar savu psihoemocionālo stāvokli (vadu sociālo dienestu), tātad saprotams, ka nedrīkstam izdegt, lai varētu palīdzēt mūsu klientiem. Prast izvērtēt arī, kas notiek ar mani kā vadītāju… Ļoti patika, ka tika uzsvērts, ka trauksmi un stresu bieži rada neskaidrības. Svarīga ir lietu, procesu SKAIDRĪBA (pat sīkumos). Patika, ka vairākkārt tika uzsvērta atgriezeniskās saites nepieciešamība komunikācijā, mērķu nospraušanā. Par deleģēšanu – tas būs jāpamācās… Prieks bija par to, ka daudz kas tiek ikdienā jau darīts tā, kā vebinārā tika ieteikts. Paldies lektorei. Vienīgais ieteikums – tāda apjoma materiālam varbūt vajag ilgāku laiku atvēlēt.”

“Ļoti labs iespaids, ārkārtīgi pozitīva, iedvesmojoša, zinoša pasniedzēja, tika sniegts ļoti daudz piemēru un viss tika paskaidrots saprotami. Ieguvu atbildes uz jautājumiem. Noteikti iesaku šo pasniedzēju un viņas seminārus. Paldies!”

Vairāk atsauksmju šeit


Kā notiek tiešsaistes vebināri?

– izdales materiālus un saiti uz vebināra “norises vietu” saņemsiet dienu pirms vebināra;
– apliecinājumus par dalību seminārā saņemsiet digitālā formā – kā attēlu savā e-pastā (pēc pieprasījuma apliecinājumu var saņemt arī pa pastu);
– vebinārs tiks ierakstīts un pēc pieprasījuma dalībnieki varēs saņemt pieeju tā ierakstam (ieraksts būs pieejams 5 dienas).

Lai nodrošinātu vebināra dalībnieku (īpaši to, kuri vebinārā piedalās aktīvi, pauž savu viedokli, dalās ar informāciju u.tml.) konfidencialitāti, personas datu aizsardzību un, lai radītu drošu mācību vidi, vebināra ieraksta skatīšanās ir pieļaujama TIKAI tiem, kas iepriekš uz šo vebināru ir reģistrējušies.
Lai piekļūtu ierakstam, jāreģistrējas, izmantojot to e-pasta adresi, kurā saņemta pieeja tiešsaistes vebināram.

Nosūtīt saiti ar šo rakstu draugam.
  Piedalies semināru veidošanā!

  Iesaki mācību tēmu, vai atsūti jautājumus un
  saņem 25% atlaidi semināra apmeklējumam!

  Uzzināt vairāk  

  Atlaides pastāvīgajiem klientiem

  Apmeklē vismaz trīs seminārus, iegūsti pastāvīgā klienta statusu un saņem atlaides!

  Uzzināt vairāk  

   Pieteikties jaunumiem

   Piesakies jaunumiem e-pastā un nepalaid garām labu semināru!
   Jūs interesējošās tēmas:


   Atteikties no jaunumu saņemšanas vai mainīt jaunumu saņemšanas nosacījumus būs iespējams jebkurā brīdī, pārejot uz jaunumu vēstulē norādīto saiti.

   Copyright © PAC Agenda

   Paldies, Jūsu pieteikums ir nosūtīts!