Generic selectors
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
No results!
seminari
kursi-seminari-plans
Personāla apmācību centrs AGENDA
Semināri un kursi
Profesionālajai un personības attīstībai

Personāla dokumentu saturs

Drukāt

2020.gada 11.februārī (plkst. 10.00-17.00)

Personāla vadībā lielāko ikdienas darbu sastāda dažādu dokumentu sagatavošana. Darba likums nosaka svarīgāko darba tiesisko attiecību regulējošo dokumentu pamatsaturu, taču praksē, lai nodrošinātu pierādījumus noteiktu jautājumu risināšanā, gan dokumentu klāsts ir plašāks, gan tajos iekļaujamā informācija ir nozīmīga.

Semināra programma:

1. Dažādu dokumentu grupu saturs:

1.1. rīkojumi – par pieņemšanu darbā, dažādu atvaļinājumu veidu piešķiršanā, par darbinieka atstādināšanu no darba, par dīkstāves noteikšanu un darbinieka nodarbināšanu darba līgumā neparedzētos darbos, par nosūtīšanu uz kvalifikācijas paaugstināšanu, par obligātās veselības pārbaudes veikšanu, par darba tiesisko attiecību izbeigšanu u.c.

1.2. vienošanās – par papildu darbu un atbilstošu piemaksu, par grozījumiem darba līgumā, par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, par piešķirtā atvaļinājuma pārtraukšanu, par papildu dienas izmantošanas laiku saistībā ar asins vai asins komponentu nodošanu, par nodarbināšanu nedēļas atpūtas laikā un atpūtas dienas piešķiršanu citā laikā, par nodarbināšanu virsstundu darbā, par darba tiesisko attiecību izbeigšanu u.c.

1.3. maiņu un darba grafikos, darba laika uzskaitē ietveramā informācija

1.4. atvaļinājumu grafikā iekļaujamā informācija

2. Dokumenti, kas saistīti ar darba devēja uzteikumu, tajos iekļaujamā informācija:

2.1. ar darbinieka pārkāpumu saistītie dokumenti – kopīgais un atšķirīgais ar disciplinārsoda piemērošanas dokumentiem un uzteikumā iekļaujamā informācija

2.2. priekšrocību izvērtējuma fiksēšana kā procesa pierādījums

2.3. darbinieka piederības arodbiedrībai noskaidrošanas forma un iekļaujamā informācija

2.4. lūguma arodbiedrībai saturs un pievienojamie dokumenti

2.5. cita darba piedāvājuma saturs un plašums

2.6. uzteikumā un saliktajā uzteikumā (saistībā ar piedāvātajiem grozījumiem darba līgumā) iekļaujamā informācija

2.7. materiālo vērtību nodošanas – pieņemšanas akts vai apgaitas lapa

Semināru vada: Karīna Platā , maģistre tiesību zinātnēs un personāla vadībā, Darba likuma komentāru un Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatas sadaļas Personāla dokumentu pārvaldība autore, informatīvo materiālu “Par darba līgumiem”, “Par darba un atpūtas laiku”, “Par vienlīdzīgu attieksmi” un metodiskā materiāla “Darba koplīguma loma darba tiesiskajās attiecībās” autore, strādājusi Valsts darba inspekcijā par direktora padomnieci, dažādu nozaru uzņēmumos par personāla direktori, vada seminārus par Darba likuma piemērošanas jautājumiem un personāla dokumentu pārvaldību, sniedz pakalpojumus darba tiesisko attiecību un personāla dokumentu pārvaldības jomā.

Cena: 96,00 EUR + PVN (cenā iekļauti izdales materiāli, apliecība, kas apstiprina Jūs dalību seminārā, kafija, tēja, cepumi, augļi visu semināra laiku, kā arī bagātīgas kafijas pauzes )

Norises vieta: Rīgā, Jeruzalemes ielā 2/4


Atsauksmes par iepriekšējiem Karīnas Platās vadītajiem semināriem:

“Liels PALDIES pasniedzējai. Informācija saņemta ļoti izsmeļoša ar daudziem labiem praktiskiem piemēriem!”

“Paldies! Ieguvu informāciju par visiem mani interesējošiem jautājumiem. Lektore ir ļoti pretimnākoša un iedziļinās problēmā līdz niansēm, pirms atbild uz jautājumiem.”

“Semināra mācību viela tika izklāstīta saprotami, uzsverot galveno. Pasniedzēja ļoti prasmīgi veidoja labu kontaktu ar dalībniekiem. Semināra apmācību viela bija pietiekamā apjomā. Veiksmīga organizatoriskā norise un jaukas kafijas pauzes.”

Vairāk atsauksmju šeit

Nosūtīt saiti ar šo rakstu draugam.
Piedalies semināru veidošanā!

Iesaki mācību tēmu, vai atsūti jautājumus un
saņem 25% atlaidi semināra apmeklējumam!

Uzzināt vairāk  

Atlaides pastāvīgajiem klientiem

Apmeklē vismaz trīs seminārus, iegūsti pastāvīgā klienta statusu un saņem atlaides!

Uzzināt vairāk  

Pieteikties jaunumiem

Piesakies jaunumiem e-pastā un nepalaid garām labu semināru!
Jūs interesējošās tēmas:


Atteikties no jaunumu saņemšanas vai mainīt jaunumu saņemšanas nosacījumus būs iespējams jebkurā brīdī, pārejot uz jaunumu vēstulē norādīto saiti.

Copyright © PAC Agenda

Paldies, Jūsu pieteikums ir nosūtīts!