Generic selectors
Search in title
Search in content
Search in posts
seminari
kursi-seminari-plans
Personāla apmācību centrs AGENDA
Semināri un kursi
Profesionālajai un personības attīstībai

Semināru cikls “Komunikācija darba vidē”

Drukāt

2021.gada 26., 28.oktobrī, 2., 4., 9. un 11.novembrī (plkst. 10.00 – 12.00)
Vebinārs tiešsaistē! Iespējams piedalīties gan visā semināru ciklā, gan atsevišķās tā daļās.


Šajā tiešsaistes semināru ciklā soli pa solim izskatīsim svarīgākos komunikācijas darba vidē aspektus. Tēmas ciklā sakārtotas no vienkāršākajām (bet nebūt ne mazsvarīgākajām) uz sarežģītākajām un komplicētākajām.


1.daļa. Rakstiskās komunikācijas uzlabošana (26.10.2021.)

Modernajā pasaulē, kad klātienes tikšanās un klātienes sarunas bieži tiek aizvietotas ar rakstisku komunikāciju e-pastos un informatīvajos materiālos, bieži vien ir grūti izvērtēt, kā šī komunikācija darbojās un cik tā ir efektīva. Analizējot reālu rakstiskās komunikācijas uzdevumu rezultātus nākas secināt, ka nereti teksta izsūtītājs un tā saņēmējs dažādi uztver, izprot un interpretē teksta saturu.

Lai veiktu rakstiskās komunikācijas uzlabojumus, ir nepieciešams ieviest tā satura analīzi un paaugstināt izpratni par rakstiskās komunikācijas procesu.

Semināra saturs:

 1. Rakstiskās sarunas analīze no kognitīvās izpratnes puses
 2. Emociju izmantošana rakstiskajā komunikācijā
 3. Atgriezeniskās saites veidošana rakstiskajā komunikācijā

Šis seminārs nav par gramatiku un pareizrakstību! Šis seminārs ir par sarakstes būtību un sūtību, tās saturu, stratēģiju, sarakstes mērķu un uzdevumu sasniegšanu, emocionālajām izpausmēm tajā u.tml. Īsāk sakot, par to, lai Jūsu rakstītais tiktu saprasts tieši tā, kā bijāt plānojuši.2.daļa. Telefonsarunas (28.10.2021.)

Telefonsarunas ir lielisks veids kā pārstāvēt organizāciju, pārdot pakalpojumus, preces un veikt pārrunas. Telefonkomunikācija starp klientu un organizāciju pēdējos gadus ir kļuvusi par ne tikai jaunu klientu ieguves mehānismu, bet arī klientu noturēšanas, apkalpošanas mehānismu.
Krīzes situācijās komunikācija telefonsarunā bieži vien ir noteicošais klienta apmierinātībā par pakalpojumu vai preci.

Semināra saturs:

 1. Telefonu sarunas analīze no kognitīvās izpratnes puses
 2. Balss izmantošana, emociju izmantošana darbā ar klientiem
 3. Telefonsarunu komunikācijas atgriezeniskās saites veidošana

3.daļa. Komunikācija organizācijas vides un tēla uzlabošanai (02.11.2021.)

Komunikācija organizācijā iedalās divās sfērās – iekšējā un ārējā komunikācija. Stingri atdalot šīs komunikācijas struktūru, rodas vakuums, kurš rada sliktu slavu organizācijai jau no darbinieku puses. Visbiežāk, lai veidotu efektīvu organizācijas komunikāciju, ir jāveido šo komunikāciju vienots stils un robežas.

Iekšējās komunikācijas veidošana nodrošina to, ka darbinieki nevēlēsies bieži mainīt darba vietu un izrādīs lojalitāti organizācijai un ar savu darbību nevēlēsies radīt organizācijai zaudējumus. Iekšējā komunikācija ir drošības un darba efektivitātes instruments, kura neizmantošana noved pie biežas kadru maiņas un neslavas celšanas no bijušajiem darbiniekiem.

Ārējā komunikācija sevī ietver ne tikai komunikāciju ar klientu, bet arī ar sadarbības partneriem, konkurentiem un potenciālo klientu. Daudzas organizācijas sašaurina savu mārketinga komunikāciju tikai darbojoties ar reālo klientu loku, bet ir jāveic darbs ar ārējās komunikācijas palīdzību, lai arī nākotnē piesaistītu potenciālos klientus, netērējot tam daudz līdzekļu un darbinieku laiku.

Semināra saturs:
Iekšējā komunikācija:

 1. Iekšējā komunikācija un organizācijas mentālā veselība
 2. Iekšējās komunikācijas analīze
 3. Iekšējās komunikācijas uzlabošanas instrumenti
 4. Darbinieku līdzdalības nodrošināšana

Ārējā komunikācija:

 1. Ārējā komunikācija un organizācijas mentālā veselība
 2. Ārējās komunikācijas analīze
 3. Ārējās komunikācijas uzlabošanas instrumenti
 4. Ārējā komunikācija ar potenciālajiem klientiem
 5. Ārējā komunikācija ar medijiem un konkurentiem

4.daļa. Darba grupu veidošana un vadīšana (04.11.2021.)

Tradicionāli darba grupu veidošana organizācijās ir nepieciešama, lai ar ekspertu palīdzību veidotu jaunus produktus, īstenotu projektus, risinātu krīzes situācijas u.tml.

Tomēr, ja organizācijā formālas vai neformālas darbinieku grupas veido organizācijai netīkamu vidi vai grauj darba efektivitāti, ir svarīgi prast iejaukties šādas grupas procesos un pārņemt jau izveidotu grupu vadību.

Semināra saturs:

 1. Grupas biheiviorisma analīze
 2. Grupas netiešas vadīšanas instrumenti
 3. Grupas tiešas vadīšanas instrumenti
 4. Grupas kopējo zināšanu paaugstināšana
 5. Grupas disciplinēšana un pašregulācija
 6. Grupas atskaitīšanās un efektivitātes analīze

5.daļa. Uzvedības maiņa darba vidē (09.11.2021.)

Komunikācija darba vietā būtiski ietekmē organizācijas efektivitāti un to, kā darbinieki veic savus pienākumus. Organizācijās, kurās ir negatīva un nepatīkama komunikācija, nepatīkama darba atmosfēra, darbinieku efektivitāte ir daudz zemāka, vadība regulāri tiek dezinformēta par veikto darbu un darbs tiek veikts pavirši, bez rūpēm par tā kvalitāti.

Uzvedības un attieksmes izmaiņas pozitīvā virzienā nevar panākt ar darbinieku, vadītāju masveida atlaišanu vai sodu piemērošanu, jo darbinieki negatīvā vidē nerealizē savu potenciālu, kas noved pie biežas darbinieku rotācijas un augstiem mācību izdevumiem. Tāpēc ir jāizmanto citi mehānismi.

Semināra saturs:

 1. Komunikācijas un iekšējās noskaņas izvērtēšanas metodikas
 2. Komunikācijas izmaiņas rīki un taktika
 3. Darbinieku līdzdalības veidošana
 4. Top down un bottom up sistēmu ieviešana
 5. Lojalitātes un atbildības izvērtēšana

6.daļa. Krīzes komunikācija organizācijā (11.11.2021.)

Krīzes komunikācija organizācijā ir vides kultūras faktors, kas nosaka to, vai organizācija pēc krīzes nezaudēs reputāciju un vadošos darbiniekus.

Ja organizācija nav sagatavojusies krīzes komunikācijai un zaudē reputāciju, tas var nest ilgtermiņa zaudējumus produktu, pakalpojumu pārdošanā un klientu lojalitātē (līdzīgi kā partijas var zaudēt vēlētāju uzticību). Mūsdienu laikmetā cīņa par klientu, resursiem ir tik pat svarīga kā informācijas pasniegšana un melnā PR neitralizēšana.

Jūsu produkts vai pakalpojums, iespējams, ir labākais tirgū, bet reputācija un krīzes komunikācija ir instruments ar kura palīdzību Jūs pasargāsiet savas pozīcijas arī nākotnē.

Semināra saturs:

 1. Kas ir riska komunikācija
 2. Krīzes komunikācijas līdzekļi
 3. Darbs ar medijiem, sociālajiem tīkliem
 4. Krīzes menedžmenta izveide un integrācija organizācijā

Organizācijām piedāvājam novadīt arī padziļinātas (6h) šo semināru versijas.
Apraksti skatāmi šeit:
Rakstiskās komunikācijas uzlabošana >>>
Telefonsarunas >>>
Komunikācija organizācijas vides un tēla uzlabošanai >>>
Darba grupu veidošana un vadīšana >>>
Uzvedības maiņa darba vidē >>>
Krīzes komunikācija organizācijā >>>


Semināru ciklu vada: Andrejs Kozlovs , ieguvis augstāko akadēmisko grādu biheiviorismā (Vīnes universitāte), maģistra grādu sabiedriskajās attiecībās. Vadītāja un sabiedrisko attiecību speciālista pieredze – vairāk kā 13 gadi, uzkrāta, strādājot tādos republikas nozīmes objektos kā Liepājas pilsētas koncertzāle “Lielais Dzintars”, EUROPASS CV, Study in Latvia u.c.
Kopš 2005.gada vada seminārus un treniņus visdažādākajām auditorijām gan Latvijā, gan citur pasaulē par vadītprasmju uzlabošanu, stresa un konfliktu vadību, prokrastināciju, smadzeņu darbības optimizēšanu, sabiedrisko attiecību veidošanu, komunikāciju, telemārketingu, publisko uzstāšanos u.c. tēmām.

Cena:
piesakoties uz visu semināru ciklu: 185,00 EUR + PVN = 223,85 EUR
piesakoties uz atsevišķām tā daļām: 35,00 EUR + PVN = 42,35 EUR par vienu daļu
(apliecinājums par dalību seminārā iekļauts cenā)
(pastāvīgā klienta atlaide tiek piemērota, ja pieteiksieties uz visām daļām)

Norises vieta: tiešsaisteAtsauksmes par citiem Andreja vadītajiem semināriem:

“Seminārs ļoti labi deva ieskatu ar kādām problēmām jāsaskaras un, kā būtu jārisina, lai turpmāk strādātu veiksmīgāk.”

“Ļoti patika materiāla pasniegšana. Andrejs Kozlovs zina savu darbu.”

“Konkrēti un saprotami. Nekā lieka.”

“Bija prieks apmeklēt šo semināru pie tik pieredzējuša pasniedzēja. Patīkami, ka ir piesaistīti tādi zinoši pasniedzēji.”

Vairāk atsauksmju šeit


Kā notiek tiešsaistes vebināri?

– izdales materiālus un saiti uz vebināra “norises vietu” saņemsiet dienu pirms vebināra;
– apliecinājumus par dalību seminārā saņemsiet digitālā formā – kā attēlu savā e-pastā (pēc pieprasījuma apliecinājumu var saņemt arī pa pastu);
– vebinārs tiks ierakstīts un pēc pieprasījuma dalībnieki varēs saņemt pieeju tā ierakstam (ieraksts būs pieejams 5 dienas).

Lai nodrošinātu vebināra dalībnieku (īpaši to, kuri vebinārā piedalās aktīvi, pauž savu viedokli, dalās ar informāciju u.tml.) konfidencialitāti, personas datu aizsardzību un, lai radītu drošu mācību vidi, vebināra ieraksta skatīšanās ir pieļaujama TIKAI tiem, kas iepriekš uz šo vebināru ir reģistrējušies.
Lai piekļūtu ierakstam, jāreģistrējas, izmantojot to e-pasta adresi, kurā saņemta pieeja tiešsaistes vebināram.

Nosūtīt saiti ar šo rakstu draugam.
  Piedalies semināru veidošanā!

  Iesaki mācību tēmu, vai atsūti jautājumus un
  saņem 25% atlaidi semināra apmeklējumam!

  Uzzināt vairāk  

  Atlaides pastāvīgajiem klientiem

  Apmeklē vismaz trīs seminārus, iegūsti pastāvīgā klienta statusu un saņem atlaides!

  Uzzināt vairāk  

   Pieteikties jaunumiem

   Piesakies jaunumiem e-pastā un nepalaid garām labu semināru!
   Jūs interesējošās tēmas:


   Atteikties no jaunumu saņemšanas vai mainīt jaunumu saņemšanas nosacījumus būs iespējams jebkurā brīdī, pārejot uz jaunumu vēstulē norādīto saiti.

   Copyright © PAC Agenda

   Paldies, Jūsu pieteikums ir nosūtīts!