Generic selectors
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
No results!
seminari
kursi-seminari-plans
Personāla apmācību centrs AGENDA
Semināri un kursi
Profesionālajai un personības attīstībai

Administratīvā procesa īpatnības un specifika iestādē

Drukāt

2012.gada 19.oktobrī (no plkst.10.00 – 16.00)

Semināra mērķauditorija ir valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, sociālo dienestu darbinieki un citi interesenti. Šī semināra mērķis – sniegt zināšanas par administratīvā procesa tiesisko regulējumu Latvijā. Paaugstināt iemaņas administratīvā procesa realizācijā savā iestādē.


2012.gada 19.oktobrī (no plkst.10.00 – 16.00)

Semināra mērķis: sniegt zināšanas par administratīvā procesa tiesisko regulējumu Latvijā. Paaugstināt iemaņas administratīvā procesa realizācijā savā iestādē.

Mērķauditorija: valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, sociālo dienestu darbinieki un citi interesenti.

Iegūstamās kompetences: izpratne par tiesību normu un administratīvā procesa principu piemērošanas aspektiem. Prasme realizēt administratīvo procesu, izdodot administratīvos aktus vai veicot faktisko rīcību.

Semināra tēmas:

1. Administratīvā procesa principi.

2. Ārējie un iekšējie normatīvie akti, to piemērošana.

3. Administratīvā akta elementi:

 • publisko tiesību jomā,
 • izdod iestāde vai amatpersona,
 • attiecas uz individuāli noteiktu personu, nodibina, groza vai konstatē tiesiskas attiecības vai faktisko situāciju

4. Administratīvā procesa dalībnieki:

 • iesniedzējs;
 • iestādes, kuras lietvedībā ir administratīvā lieta;
 • adresāts;
 • trešā persona;
 • pieteicējs; atbildētājs; pārstāvis.

5. Administratīvā akta forma

 • rakstveida, izņemot APL 69.pantā noteiktos gadījumus.

6. Administratīvā akta sastāvdaļas (APL 67.p.):

 • iestādes nosaukums un adrese;
 • adresāts;
 • iesniedzēja prasījums, ja administratīvā lieta ierosināta uz iesnieguma pamata;
 • administratīvā procesa dalībnieku viedokļi un argumenti, ja tādi izteikti;
 • faktu konstatējums;
 • administratīvā akta pamatojums;
 • atsevišķs piemēroto tiesību normu uzskaitījums (norādot arī normatīvā akta pantu, daļu, punktu vai apakšpunktu);
 • adresātam uzliktais tiesiskais pienākums (noteikta rīcība vai noteiktas rīcības aizliegums) vai tam piešķirtas, apstiprinātas vai noraidītas tiesības;
 • norāde, kur un kādā termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt.

7. Pamatojuma principa ievērošana administratīvajā aktā.

8. Administratīvā akta paziņošana un spēkā esamība.

9. Spēkā neesošs administratīvais akts.

10. Administratīvā akta apstrīdēšanas kārtība, termiņi.

11. Tiesiska un prettiesiska administratīva akta atcelšana.

12. Iestādes faktiskā rīcība.

Semināru vada: Gita Aizpure – ieguvusi maģistra grādu tiesību zinātnēs. Galvenās darbības jomas – darba tiesības, civiltiesības, administratīvās tiesības un krimināltiesības. Iepriekšējā darba pieredze krimināltiesību un administratīvo tiesību jomā ir iegūta, strādājot Valsts policijā, vēlāk praktiskā pieredze tika papildināta administratīvajā procesā, strādājot kā individuāli praktizējošs jurists. Pieredze klientu pārstāvībā tiesās dažādos civiltiesiskos, administratīvos strīdos. Ir iegūta pieredze un izglītība grāmatvedības kārtošanas jautājumos.

Cena: 56,00 Ls (cenā iekļauts PVN, izdales materiāli, apliecība, kas apstiprina Jūs dalību seminārā un kafijas pauzes)

Norises vieta: Rīgā, Jeruzalemes ielā 2/4

Nosūtīt saiti ar šo rakstu draugam.
Piedalies semināru veidošanā!

Iesaki mācību tēmu, vai atsūti jautājumus un
saņem 25% atlaidi semināra apmeklējumam!

Uzzināt vairāk  

Atlaides pastāvīgajiem klientiem

Apmeklē vismaz trīs seminārus, iegūsti pastāvīgā klienta statusu un saņem atlaides!

Uzzināt vairāk  

Pieteikties jaunumiem

Piesakies jaunumiem e-pastā un nepalaid garām labu semināru!
Jūs interesējošās tēmas:


Atteikties no jaunumu saņemšanas vai mainīt jaunumu saņemšanas nosacījumus būs iespējams jebkurā brīdī, pārejot uz jaunumu vēstulē norādīto saiti.

Copyright © PAC Agenda

Paldies, Jūsu pieteikums ir nosūtīts!