Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai
Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai

Seminārs - diskusija ''Likuma prasības un labā prakse darba tiesiskajās attiecībā''

Drukāt Nosūtīt

2018.gada 29.augustā (plkst.10.00 - 16.00)

Personāla vadības ikdienas jautājumu risināšana arvien paplašinās un rodas nepieciešamība izzināt un saprast specifiskus darba tiesisko attiecību regulējošos nosacījumus, tāpēc
aicinām uz semināru - diskusiju un pieredzes apmaiņu
"Likuma prasības un labā prakse darba tiesiskajās attiecībās".

Seminārs - diskusija izstrādāta par pamatu ņemot biežāk uzdotos semināru un konsultāciju dalībnieku jautājumus par darba tiesiskajām attiecībām.

Seminārā - diskusijā izskatāmie jautājumi:

1. Darba līgums, uzņēmuma līgums, autoratlīdzības līgums, prakses līgums

- Kādi ir galvenie pamatnosacījumi minēto līgumu slēgšanai?

- Kāda informācija to saturā iekļaujama? Praksē sastopamās kļūdas.

un citi semināra – diskusijas dalībnieku jautājumi

2. Komercnoslēpums un konkurences ierobežojums

- Kādos dokumentos tie tiek noteikti?

- Kopīgais un atšķirīgais to saturā, termiņos un pamatojumos.

- Kādas ir pušu tiesības un pienākumi?

- Kādas ir atkāpšanās iespējas?

un citi semināra – diskusijas dalībnieku jautājumi

3. Darba līguma nosacījumu grozīšana

- Pie kādiem pamatiem var tikt grozīts darba līgums?

- Vai vienmēr jābūt darba devēja uzteikumam? Kāda informācija iekļaujama uzteikumā?

- Kādi nosacījumi piemērojami, ja puses vienojas par darba līguma grozījumiem?

- Kā noformējami darbinieka lūgumi vai pieprasījumi darba līguma nosacījumu grozīšanai?

un citi semināra – diskusijas dalībnieku jautājumi

4. Darbinieka tiesības izbeigt darba tiesiskās attiecības saistībā ar svarīgu iemeslu

- Kādas ir darbinieka tiesības un pienākumi? Kāda ir pastāvošā realitāte?

- Kā šis darbinieka uzteikums ietekmē darba devēja intereses?

- Kāda ir tiesu prakse?

un citi semināra – diskusijas dalībnieku jautājumi

5. Semināra – diskusijas dalībnieku jautājumi un pieredzes apmaiņa par citiem darba tiesisko attiecību jautājumiem

Seminārā – diskusijā par plānā paredzētajiem jautājumiem ieskatu sniegs, diskusiju vadīs un arī savā pieredzē dalīsies semināra vadītāja Karīna Platā - Darba likuma komentāru un Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatas sadaļas Personāla dokumentu pārvaldība autore.

Cena: 88,00 EUR + PVN (cenā iekļauti izdales materiāli, apliecība, kas apstiprina Jūs dalību seminārā, kafija, tēja, cepumi, augļi visu semināra laiku, kā arī bagātīgas kafijas pauzes )

Kam domāts pasākums: visiem interesentiem, kuriem ir neskaidri jautājumi, kā arī tie, kuri ir gatavi dalīties savā pieredzē un labajā praksē.

Jautājumus un situācijas “no dzīves” var iesūtīt arī pirms diskusijas (vismaz divas dienas iepriekš).

Norises vieta: Rīgā, Jeruzalemes ielā 2/4


Atsauksmes par iepriekšējiem Karīnas Platās vadītajiem semināriem un diskusijām:

"Esmu ļoti apmierināta ar diskusiju, jo tika izrunāti visi jautājumi, kas tika uzdoti. Interesanti bija paklausīties arī citu pieredzi un padomus."

"Ļoti jauka un zinoša pasniedzēja. Semināri vienmēr ir ļoti interesanti un praksē ļoti noderīgi. Tiek akcentēti svarīgākie un būtiskākie jautājumi, kas var noderēt ikvienam ikdienas darbā."

"Semināri pie K.Platās ir ieguvums. Vienmēr esmu saņēmusi izsmeļošas atbildes uz saviem jautājumiem. Liels paldies Karīnai par veltīto laiku visu noskaidrot lietu izskaidrošanai. Es teiktu, ka viņa ir cilvēks ar misijas apziņu - viņai ir svarīgi, lai kolēģi strādātu atbilstoši normatīvajiem aktiem, bet tai pat laikā arī cilvēciski. "

"Paldies pasniedzējai Karīnai Platajai par izsmeļošam atbildēm un pieredzi (ar piemēriem), kas ļoti noder un paliek atmiņā."

Vairāk atsauksmju šeit


Piedalies semināru veidošanā!

Iesaki apmācību tēmu, vai atsūti jautājumus un saņem 25% atlaidi semināra apmeklējumam!

Uzzināt vairāk  

Atlaides pastāvīgajiem klientiem

Apmeklē vismaz trīs seminārus, iegūsti pastāvīgā klienta statusu un saņem atlaides!

Uzzināt vairāk  

Copyright © PAC Agenda