fbpx

Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai
Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai

Personāla dokumentu saturs

Drukāt Nosūtīt

2019.gada 13. un 20.februārī (plkst. 10.00-17.00)
(pēc Jūsu izvēles, iespējams pieteikties kā uz vienu, tā arī uz abām semināra dienām)

Personāla vadībā lielāko ikdienas darbu sastāda dažādu dokumentu sagatavošana. Darba likums nosaka svarīgāko darba tiesisko attiecību regulējošo dokumentu pamatsaturu, taču praksē, lai nodrošinātu pierādījumus noteiktu jautājumu risināšanā, gan dokumentu klāsts ir plašāks, gan tajos iekļaujamā informācija ir nozīmīga.

Semināra programma:

1.diena - 27.februāris

1. Personāla atlasē piemērojamie dokumenti un tajos ietveramā informācija: darba sludinājums, atsauksmju gūšanas avoti, darba intervija, pretendenta apliecinājums vai protokols, informācija par atlases rezultātu

2. Darba tiesisko attiecību dibināšanas dokumenti

2.1. nepieciešamā informācija par personu darba tiesisko attiecību dibināšanas brīdī, kā to fiksēt

2.2. darbinieka un darba devēja vienošanās: darba līguma saturs likuma un prakses izpratnē

2.3. vispārīgs darba raksturojums vai amata apraksts, kādu un cik plašu informāciju norādīt

2.4. darba samaksas apmērs darba līguma ietvaros vai darba samaksas nolikums

3. Darba kārtības dokumenti un tajos iekļaujamā informācija

3.1. darba kārtības noteikumi un specifiskas procedūras, kuras var būt svarīgas organizācijām

3.2. disciplinārlietu dokumenti: pārkāpuma fiksēšana, paskaidrojuma pieprasīšana, rīkojums par soda piemērošanu

4. Ar darbinieka kvalifikācijas paaugstināšanu saistītie dokumenti

4.1. darba devēja nosūtījums, pušu vienošanās par saistīto izdevumu atlīdzināšanu un darbinieka atskaites

4.2. darbinieka izvēle kvalifikācijas paaugstināšanā un tās nosacījumi


2.diena - 6.marts

5. Dažādu dokumentu grupu saturs:

5.1. rīkojumi – par pieņemšanu darbā, dažādu atvaļinājumu veidu piešķiršanā, par darbinieka atstādināšanu no darba, par dīkstāves noteikšanu un darbinieka nodarbināšanu darba līgumā neparedzētos darbos, par nosūtīšanu uz kvalifikācijas paaugstināšanu, par obligātās veselības pārbaudes veikšanu, par darba tiesisko attiecību izbeigšanu u.c.

5.2. vienošanās – par papildu darbu un atbilstošu piemaksu, par grozījumiem darba līgumā, par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, par piešķirtā atvaļinājuma pārtraukšanu, par papildu dienas izmantošanas laiku saistībā ar asins vai asins komponentu nodošanu, par nodarbināšanu nedēļas atpūtas laikā un atpūtas dienas piešķiršanu citā laikā, par nodarbināšanu virsstundu darbā, par darba tiesisko attiecību izbeigšanu u.c.

5.3. maiņu un darba grafikos, darba laika uzskaitē ietveramā informācija

5.4. atvaļinājumu grafikā iekļaujamā informācija

6. Dokumentos, kas saistīti ar darba devēja uzteikumu, iekļaujamā informācija

6.1. ar darbinieka pārkāpumu saistītie dokumenti – kopīgais un atšķirīgais ar disciplinārsoda piemērošanas dokumentiem un uzteikumā iekļaujamā informācija

6.2. priekšrocību izvērtējuma fiksēšana kā procesa pierādījums

6.3. darbinieka piederības arodbiedrībai noskaidrošanas forma un iekļaujamā informācija

6.4. lūguma arodbiedrībai saturs un pievienojamie dokumenti

6.5. cita darba piedāvājuma saturs un plašums

6.6. uzteikumā un saliktajā uzteikumā (saistībā ar piedāvātajiem grozījumiem darba līgumā) iekļaujamā informācija

6.7. materiālo vērtību nodošanas – pieņemšanas akts vai apgaitas lapa

Semināru vada: Karīna Platā – maģistre tiesību zinātnēs un personāla vadībā, Darba likuma komentāru un Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatas sadaļas Personāla dokumentu pārvaldība autore, informatīvo materiālu “Par darba līgumiem”, “Par darba un atpūtas laiku”, “Par vienlīdzīgu attieksmi” un metodiskā materiāla “Darba koplīguma loma darba tiesiskajās attiecībās” autore, strādājusi Valsts darba inspekcijā par direktora padomnieci, dažādu nozaru uzņēmumos par personāla direktori, vada seminārus par Darba likuma piemērošanas jautājumiem un personāla dokumentu pārvaldību, sniedz pakalpojumus darba tiesisko attiecību un personāla dokumentu pārvaldības jomā .

Cena:
vienlaicīgi piesakoties uz abām semināra dienām: 176,00 EUR + PVN
piesakoties tikai uz vienu no semināra dienām: 92,00 EUR + PVN
(cenā iekļauti izdales materiāli, apliecība, kas apstiprina Jūs dalību seminārā, kafija, tēja, cepumi, augļi visu semināra laiku, kā arī bagātīgas kafijas pauzes )

Norises vieta: Rīgā, Jeruzalemes ielā 2/4


Atsauksmes par iepriekšējiem Karīnas Platās vadītajiem semināriem:

"Karīna ļoti profesionāli un ar piemēriem stāstīja / mācīja par personāla dokumentiem. Ļoti daudz jauna un svarīga informācijas tika gūta šajā seminārā. Paldies!"

"Seminārs bija ļoti izsmeļošs. Daudz tika izskatīta prakse, piemēri no dzīves, pamācīts, kā izmantot arī savā praksē. Tāpat arī tika sniegti salīdzinājumi ar citiem uzņēmumiem. Ļoti daudz labas un vērtīgas informācijas."

"Semināra mācību viela tika izklāstīta saprotami, uzsverot galveno. Pasniedzēja ļoti prasmīgi veidoja labu kontaktu ar dalībniekiem. Semināra apmācību viela bija pietiekamā apjomā. Veiksmīga organizatoriskā norise un jaukas kafijas pauzes."

Vairāk atsauksmju šeit


Piedalies semināru veidošanā!

Iesaki apmācību tēmu, vai atsūti jautājumus un saņem 25% atlaidi semināra apmeklējumam!

Uzzināt vairāk  

Atlaides pastāvīgajiem klientiem

Apmeklē vismaz trīs seminārus, iegūsti pastāvīgā klienta statusu un saņem atlaides!

Uzzināt vairāk  

Copyright © PAC Agenda

Pieteikties jaunumiem

 1. Piesakies jaunumiem e-pastā un nepalaid garām labu semināru!
  Atteikties no jaunumu saņemšanas vai mainīt jaunumu saņemšanas nosacījumus būs iespējams jebkurā brīdī, pārejot uz jaunumu vēstulē norādīto saiti.
 2. Jūsu e–pasts:*
  Lūdzu norādiet savu e-pastu!
 3. Jūsu vārds:
  Invalid Input
 4. Jūs interesējošās tēmas:
  Invalid InputPieteikties jaunumiem

 1. Piesakies jaunumiem e-pastā un nepalaid garām labu semināru!
  Atteikties no jaunumu saņemšanas vai mainīt jaunumu saņemšanas nosacījumus būs iespējams jebkurā brīdī, pārejot uz jaunumu vēstulē norādīto saiti.
 2. Jūsu e–pasts:*
  Lūdzu norādiet savu e-pastu!
 3. Jūsu vārds:
  Invalid Input
 4. Jūs interesējošās tēmas:
  Invalid Input