Loading Events

Saskarsme ar manipulatīvām, agresīvām un krīzes situācijā nonākušām personām

Pasūtījuma seminārs

25.04.2024 10:00 30.05.2024 14:00
10:00 - 14:00

2024.gada 25. un 30.aprīlī (plkst. 10.00 – 14.00) 

SEMINĀRU CIKLA MĒRĶIS

Paaugstināt dalībnieku profesionālās iemaņas un pilnveidot kompetences, kas nepieciešamas sarežģītās, problemātiskās jeb konfliktsituācijās.
Tas ļaus dalībniekiem veikt nepieciešamās izmaiņas savā komunikācijas stilā un attieksmē, nodrošinot profesionālu darbu, uzlabojot savstarpējās saskarsmes iemaņas un pilnveidojot prasmi mierīgi reaģēt dažādās situācijās, konstruktīvi rīkojoties.

1.daļa. Pašaizsardzība un emocionālā pašregulācija saskarsmē ar manipulatīvām, agresīvām un krīzes situācijā nonākušām personām

Semināra mērķi:

 • pilnveidot izpratni par rūpēm par sevi, savu veselību saskarsmē ar problemātiskām personām;
 • iepazīties ar pašaizsardzības metodēm saskarsmē ar problemātiskām personām;
 • pilnveidot izpratni par reakcijām uz stresu un tās vadīšanu krīzes situācijās;
 • iepazīties ar vienkāršiem, praktiskiem vingrinājumiem trauksmes mazināšanai;
 • izprast iespējas, lai saņemtu un/jeb sniegtu atbalstu citiem;
 • izvērtēt un pievērst uzmanību personiskajiem stresoriem, kā svarīgam solim trauksmes mazināšanai;
 • attīstīt spēju pieņemt un vadīt savas emocijas brīžos, kad varu pārņem dusmas, naids, agresija, bezspēcība u.c.;
 • pilnveidot prasmi mierīgi reaģēt stresa situācijās un konstruktīvi rīkoties;
 • attīstīt spēju pielāgoties krīzes situācijai un veidot jaunus paradumus ikdienā.

Semināra tēmas:

 1. Adekvāta situācijas / personas novērtēšana;
 2. Trauksmes atpazīšana saskarsmē ar problemātiskām personām;
 3. Izpratne un pieņemšana;
 4. Pašaizsardzības metodes – savlaicīga sagatavošanās pirms saskarsmes ar problemātiskām personām;
 5. Kā mierīgi reaģēt saskarsmē ar problemātiskām personām konstruktīvi rīkojoties?
 6. Emocionālās pašregulācijas iespējas un praktiski vingrinājumi;
 7. Atbalsta sniegšana līdzcilvēkiem;
 8. Jaunu ieradumu veidošana.
2.daļa. Krīzes situācijas un problemātiskas personas

Semināra mērķis: attīstīt nepieciešamās prasmes un rīcības modeļus veiksmīgai saskarsmei ar agresīvām, manipulatīvām, krīzes stāvoklī nonākušām personām.

Tas ļautu katram dalībniekam izanalizēt savu līdzšinējo pieredzi, iespējamās darbības kļūdas, pilnveidojot izpratni par saskarsmi ar problemātiskām personām, veicot nepieciešamās izmaiņas savā darba stilā un attieksmē, lai nodrošinātu profesionālu darbu.

Semināra tēmas:

 1. Krīzes stāvokļi, izpausmes un pārvarēšanas veidi;
 2. Problemātisku personu atpazīšana;
 3. Agresīvu manipulatīvu, krīzes situācijās nonākušu personu raksturojums, slēptās vajadzības un aizsardzības mehānismi;
 4. Kāpēc problemātiskas personas izvēlas uzbrukuma taktiku un kā ar to tikt galā?
 5. Prasme veidot un vadīt sarunu ar krīzes stāvoklī nonākušām, problemātiskām un agresīvām personām;
 6. Līdzcilvēku palīdzība krīzē nonākušai personai;
 7. Kā motivēt krīzes situācijā nonākušas personas?
 8. Kā saprast, kad jāpieliek punkts attiecībās ar problemātisku personu?
3.daļa. Kā nekļūt manipulatora un agresora līdzatkarīgam?

Semināra mērķis: pilnveidot nepieciešamās prasmes saskarsmei ar manipulatīvām un agresīvām personām, veidojot cieņpilnu saskarsmi, nekļūstot līdzatkarīgam.

Vebinārā iegūtās zināšanas ļautu katram dalībniekam izanalizēt savu līdzšinējo pieredzi, iespējamās darbības kļūdas, pilnveidojot izpratni par saskarsmi ar manipulatīvām, agresīvām personām, veicot nepieciešamās izmaiņas savā darba stilā un attieksmē, lai nodrošinātu profesionālu darbu.

Semināra tēmas:

 1. Agresija un bezpalīdzība;
 2. Agresijas veidi un izpausmes;
 3. Pasīvās agresijas atpazīšana un rīcība saskarsmē ar šādu agresoru;
 4. Agresijas pārtraukšanas tehnikas;
 5. Manipulācija un manipulācijas veidi;
 6. Manipulātora taktikas;
 7. Pasīvā un aktīvā manipulācija;
 8. Prasme neiesaistīties manipulatora “spēlītēs”;
 9. Manipulācijas pārtraukšanas tehnikas.
4.daļa. Konflikti un to risināšana ar agresīvām, manipulatīvām personām

Konfliktu risināšanas prasmes ne tikai noder saskarsmē labām attiecībām starp kolēģiem, vadību, partneri, bērniem, bet ir liels ieguvums iekšējam mieram, apmierinātībai un labizjūtai. Taču nereti, par lielu izaicinājumu, kļūst konfliktu risināšana, ja sastopamies ar agresiju un manipulācijām.

Semināra mērķis: papildināt dalībnieku zināšanas un prasmes efektīvākai konfliktu risināšanai ar problemātiskām personām profesionālajā darbībā un ikdienas dzīvē.

Semināra tēmas:

 1. Konflikta pamanīšana savlaicīgi un tā iespējamā novēršana;
 2. Konf