Loading Events

Komunikācija organizācijas vides un tēla uzlabošanai

Pasūtījuma seminārs

03.04.2024
09:00 - 13:00

Komunikācija organizācijā iedalās divās sfērās – iekšējā un ārējā komunikācija. Stingri atdalot šīs komunikācijas struktūru, rodas vakuums, kurš rada sliktu slavu organizācijai jau no darbinieku puses. Lai veidotu reprezentatīvu un uzticamu organizācijas tēlu, ir jāveido šo komunikāciju vienots stils un robežas.

Iekšējās komunikācijas veidošana nodrošina to, ka darbinieki nevēlēsies bieži mainīt darba vietu un izrādīs lojalitāti organizācijai un ar savu darbību nevēlēsies radīt organizācijai zaudējumus. Iekšējā komunikācija ir drošības un darba efektivitātes instruments, kura neizmantošana noved pie biežas kadru maiņas un neslavas celšanas no bijušajiem darbiniekiem.

Ārējā komunikācija sevī ietver ne tikai komunikāciju ar klientu, bet arī ar sadarbības partneriem, konkurentiem un potenciālo klientu. Daudzas organizācijas sašaurina savu mārketinga komunikāciju tikai darbojoties ar reālo klientu loku, bet ir jāveic darbs ar ārējās komunikācijas palīdzību, lai arī nākotnē piesaistītu potenciālos klientus, netērējot tam daudz līdzekļu un darbinieku laiku. 

SEMINĀRA SATURS

Iekšējā komunikācija:
 1. Iekšējā komunikācija un organizācijas mentālā veselība
 2. Iekšējās komunikācijas instrumenti
 3. Iekšējās komunikācijas stratēģija un taktika
 4. Iekšējās komunikācijas analīze
 5. Iekšējās komunikācijas risku analīze
 6. Iekšējās komunikācijas uzlabošanas instrumenti
 7. Iekšējās komunikācijas efektivitātes uzturēšana.
 8. Vadības iemaņu uzlabošana iekšējā komunikācija
 9. Darbinieku līdzdalības nodrošināšana

Ārējā komunikācija:

 1. Ārējā komunikācija un organizācijas mentālā veselība
 2. Ārējās komunikācijas instrumenti
 3. Ārējās komunikācijas stratēģija un taktika
 4. Ārējās komunikācijas analīze
 5. Ārējās komunikācijas risku analīze
 6. Ārējās komunikācijas uzlabošanas instrumenti
 7. Ārējā komunikācija ar potenciālajiem klientiem
 8. Ārējā komunikācija ar medijiem un konkurentiem
 9. Ārējās komunikāciju izmaksu analīze

SEMINĀRU VADA

Lektors Andrejs Kozlovs
Andrejs Kozlovs
Kurš izmantojot jaunākās komunikācijas metodes, veidojis komunikāciju modeļus tādos republikas nozīmes objektos kā Liepājas pilsētas koncertzāle “Lielais Dzintars”, EUROPASS CV, Study in Latvia u.c. Vadījis Eiropas Parlamenta projektus, piedalījies starptautisku projektus realizācijā. Ieguvis augstāko akadēmisko grādu biheiviorismā, maģistra grādu sabiedriskajās attiecībās. Vadītāja un sabiedrisko attiecību speciālista pieredze – vairāk kā 13 gadi. Kopš 2005.gada vada seminārus un treniņus visdažādākajām auditorijām gan Latvijā, gan citur pasaulē par vadītprasmju uzlabošanu, stresa un konfliktu vadību, prokrastināciju, smadzeņu darbības optimizēšanu, sabiedrisko attiecību veidošanu, komunikāciju, telemārketingu, publisko uzstāšanos u.c. tēmām.
Print Friendly, PDF & Email