Loading Events

Darba devēja aktuālie jautājumi Darba likuma piemērošanā. Raksturīgākās kļūdas un trūkumi.

Pieteikties
augusts 25
10:00 - 13:00
€68 – €78
+ PVN

2022.gada 25.augustā (plkst. 10.00 – 13.00) / Seminārs – diskusija klātienē!

Darba likuma mērķis ir stabilu tiesisko attiecību nodrošināšana, izslēdzot konfliktus līgumslēdzēju pušu starpā, vai arī, ja domstarpības radušās, puses prastu izmantot savas tiesības.

Vairumā gadījumu tiek uzskatīts, ka Darba likums aizstāv Darbinieku intereses, bet tas ir nepamatots apgalvojums. Darba likums ir arī Darba devēja instruments darba attiecību regulēšanā. Darba devējam ir svarīgi izprast Darba likuma normas, kas nodrošina viņa intereses, kā arī svarīgi, lai Darba devējs spētu pareizi piemērot likuma normu.
Joprojām ir daudz jautājumu par darba kārtību, par darba laika organizēšanas nosacījumiem, uzteikuma pamatojumu, ieturējumiem.

Semināra laikā izskatīsim Darba devēju faktiskās situācijas, kurās ir izveidojies strīds vai domstarpības par darba attiecību jautājumiem, analizēsim raksturīgākās Darba devēju kļūdas, kā arī trūkumus sagatavotajos dokumentos.

Seminārs tiks veidots diskusijas formātā, kurā tiks izskatīti šādi četri galvenie bloki:

  • Darba likums kā palīgs un tiesisks instruments strīdu risināšanā (kādus tiesiskus instrumentus izmantot strīda gadījumā? kur pušu attiecībās pieļautas kļūdas un kā tās risināt?);
  • Darba devēja uzteikums (dalībnieku jautājumi par uzteikuma piemērošanu un uzteikuma pamatojumu);
  • Darba devēja veiktie ieturējumi, to pamatojums (dalībnieku praktisko situāciju analīze, raksturīgākās kļūdas un trūkumi);
  • Kā rīkoties Darba devējam saņemot Darbinieka uzteikumu, kas pamatots ar svarīgu iemeslu – tikumības un taisnprātības apsvērumiem (DL 100. panta piektā daļa; jaunākā tiesu prakse)?

Raitākai semināra norisei, dalībniekiem lūgums iesūtīt aktuālos jautājumus vai situāciju aprakstus jau iepriekš, rakstot uz e-pastu aija@abkbirojs.lv

Semināru vadīs, savā pieredzē dalīsies un atbildēs uz dalībnieku jautājumiem:

Aija vāciete

 Aija Vāciete

Praktizējoša juriste administratīvajās tiesībās, darba tiesībās, darba drošības un darba aizsardzības jautājumos, datu aizsardzības speciāliste.
Profesionālais maģistra grāds privāttiesībās, mediatore. Pieredze strīdu risināšanā, piemērojot mediācijas procesu. Vairāku gadu pieredze semināru un kursu vadīšanā. Pieredze iestāžu izdoto administratīvo aktu izvērtēšanā, to atbilstības noteikšana normatīvo aktu prasībām. Ikdienā pārstāv klientu intereses administratīvo pārkāpumu lietvedības procesos, administratīvajās lietvedībās valsts un pašvaldību iestādēs un tiesās. Konsultē uzņēmējus un fiziskās personas par viņu tiesībām un pienākumiem administratīvajās tiesībās.
 

Cena:
piesakoties līdz 22.augustam: 68,00 EUR + PVN = 82,28 EUR
piesakoties pēc 22.augusta: 78,00 EUR + PVN = 94,38 EUR
(cenā iekļauti izdales materiāli, apliecinājums, kas apstiprina Jūs dalību diskusijā, kafija, tēja, cepumi, augļi visu semināra laiku)

Norises vieta: Rīga, Jeruzalemes iela 2/4, 2.stāvs

Vietu skaits ierobežots! Grupā ne vairāk par 14 dalībniekiem!
Atsauksmes par iepriekšējiem Aijas Vācietes vadītajiem semināriem:

“Aktuāla un noderīga tēma šajā laikā! Atzinība lektorei, kas ar savu profesionalitāti, vērtīgiem padomiem un reāliem piemēriem sniedza ieskatu rīcībai dažādās situācijās. Paldies par semināru!”

“Labs vebinārs, lektore konkrēti atbild uz jautājumiem, iesaka konkrēti, kā pareizāk rīkoties. Paldies!”

“Pasniedzēja izskaidroja likumu (iespēju robežās) ar reāliem piemēriem, ar ko saskaramies ikdienā un labprāt atbildēja uz visiem interesējošajiem jautājumiem.”

“Sirsnīgs paldies organizatoriem un jo īpaši Aijai Vācietei par lietderīgo vebināru, kas bija ļoti labā līmenī – gan saturiski, gan izpildījums. Piemēri no pieredzes padarīja tēmu vieglāk uztveramu un saprotamu.”

Print Friendly, PDF & Email