fbpx

Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai
Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai

Korporatīvās apmācības uzņēmumā / iestādē

Personāla kompetenču novērtēšana. Personāla darba rezultātu novērtēšana

Drukāt Nosūtīt

Galvenie seminārā izskatāmie jautājumi:

 • Vai personālsastāva kvalitatīvais rādītājs atbilst uzņēmuma darbības pilnīgai nodrošināšanai?
 • Vai personālsastāva kvalitāte ir saistīta ar tā kvantitāti?
 • Kā var rast atbildes uz šiem jautājumiem?

Semināra laikā tiks apskatīti jautājumi saistīti ar personāla kompetenču un darba rezultātu novērtēšanu dažādos darba tiesisko attiecību posmos, kā arī analizētas piemērojamās metodes. Tā kā personāla kompetenču un darba rezultātu novērtēšana Darba likumā nav noteikts kā obligāts personāla vadības process, tad pirms tā ieviešanas svarīgi ir apzināties tā nepieciešamību un vajadzību.

Semināra tēmas:

1. Personāla kompetenču un darba rezultātu novērtēšanas izpratne un procesa jēgas noskaidrošana – pamats tā ieviešanai uzņēmumā.

2. Amatu novērtēšanas nozīme darbinieku kompetenču un darba rezultātu novērtēšanā:

2.1. kas tiek iegūts novērtējot amatus;

2.2. kas tiek vērtēts amatu novērtēšanā;

2.3. piemērojamās metodes amatu novērtēšanā.

3. Personāla kompetenču un darba rezultātu novērtēšanas piemērošana noteiktos personāla vadības posmos – noteiktu lēmumu pieņemšanas un piemērošanas pamatojums:

3.1. pretendenta novērtēšanas metodes un novērtējuma fiksēšanas dokumenti personāla atlases posmā;

3.2. darbinieka novērtēšanas varianti pirms pārbaudes laika beigām;

3.3. darbinieka kārtējā novērtēšana noteiktā laika posmā:

3.3.1. novērtēšanas veidi un to metodes,

3.3.2. personāla vadības dokumenti, kuri ir novērtēšanas pamats,

3.3.3. novērtēšanas procedūras izstrāde un ieviešana,

3.3.4. novērtēšanas datu fiksēšanas dokumenti,

3.3.5. novērtēšanas veicēji, to apmācība,

3.3.6. novērtējamo informēšanas nozīme.

4. Novērtēšanas procesa pozitīvās un negatīvās iezīmes – kuras iezīmes ir svarīgākas un nozīmīgākas uzņēmuma skatījumā?

5. Novērtēšanas objektivitātes un subjektivitātes saistība ar novērtēšanas procesa veicējiem un izvēlēto metodi.

6. Novērtēšanas procesa galīgais apkopojums un tā rezultātu saistība ar citiem personāla vadības procesiem – pamats izmaiņu ieviešanai pastāvošajās darba tiesiskajās attiecībās.

Semināru vada: Karīna Platā – juriste, maģistre personāla vadībā, Darba likuma komentāru un Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatas sadaļas Personāla dokumentu pārvaldība autore, informatīvo materiālu “Par darba koplīgumiem”, “Par darba un atpūtas laiku”, “Par vienlīdzīgu attieksmi” un metodiskā materiāla “Darba koplīguma loma darba tiesiskajās attiecībās” autore, strādājusi Valsts darba inspekcijā par direktora padomnieci, dažādu nozaru uzņēmumos par personāla direktori, vada seminārus par Darba likuma piemērošanas jautājumiem un personāla dokumentu pārvaldību, sniedz pakalpojumus darba tiesisko attiecību un personāla dokumentu pārvaldības jomā.

Semināra norise: apmācību programma paredz aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, pielietojot grupu darba metodes. Darbs organizēts jauktā formā – teorētiskie jautājumi mijas ar praktiskiem vingrinājumiem, lai dalībnieki iegūtu ne tikai teorētiskas zināšanas, bet arī praktiskas iemaņas.

Dalībnieki: personāla un uzņēmumu vadītāji, kā arī citi uzņēmuma darbinieki, kuri risina ar personāla vadību saistītos jautājumus.

Semināra ilgums: 6 stundas

Copyright © PAC Agenda

Pieteikties jaunumiem

 1. Piesakies jaunumiem e-pastā un nepalaid garām labu semināru!
  Atteikties no jaunumu saņemšanas vai mainīt jaunumu saņemšanas nosacījumus būs iespējams jebkurā brīdī, pārejot uz jaunumu vēstulē norādīto saiti.
 2. Jūsu e–pasts:*
  Lūdzu norādiet savu e-pastu!
 3. Jūsu vārds:
  Invalid Input
 4. Jūs interesējošās tēmas:
  Invalid InputPieteikties jaunumiem

 1. Piesakies jaunumiem e-pastā un nepalaid garām labu semināru!
  Atteikties no jaunumu saņemšanas vai mainīt jaunumu saņemšanas nosacījumus būs iespējams jebkurā brīdī, pārejot uz jaunumu vēstulē norādīto saiti.
 2. Jūsu e–pasts:*
  Lūdzu norādiet savu e-pastu!
 3. Jūsu vārds:
  Invalid Input
 4. Jūs interesējošās tēmas:
  Invalid Input