fbpx

Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai
Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai

Efektīva komunikācija organizācijas tēla veidošanai

Drukāt Nosūtīt

2019. gada 27. septembrī (plkst. 10.00 - 13.00)

Efektīva komunikācija (gan iekšējā, gan ārējā) ir viens no organizācijas neformālajiem kapitāliem, kurš nosaka organizācijas reprezentativitāti, uzticamību un tēlu. Šie aspekti ir svarīgi kā nozares profesionāļu un jaunu darbinieku piesaistei, tā arī tie veido klientu un sadarbības partneru attieksmi pret organizāciju kopumā.

Semināra dalībnieki apgūs, kā:

 • uzlabot iekšējo, ārējo organizācijas komunikāciju;
 • iesaistīt darbiniekus organizācijas komunikācijas kultūras paaugstināšanā;
 • motivēt darbiniekus uzlabot savu komunikācijas stilu, veidu, formu.

Semināra tēmas:

 1. komunikācijas efektivitāte organizācijā no indivīda skata punkta;
 2. komunikācija kā līdzeklis no smadzeņu darbības viedokļa;
 3. komunikācijas kanālu analīze un piemērošana organizācijai;
 4. darbinieku psiholoģiskais stāvoklis dažādu tipu organizācijās;
 5. organizācijas darbinieku uzvedības analīze;
 6. katra indivīda ieguldījums organizācijas tēla veidošanā.

Semināra laikā tiks veikti praktiskie darbi un uzdevumi. 

Semināru vada: Andrejs Kozlovs, kurš, izmantojot jaunākās komunikācijas metodes, veidojis komunikāciju modeļus tādos republikas nozīmes objektos kā Liepājas pilsētas koncertzāle "Lielais Dzintars”, EUROPASS CV, Study in Latvia u.c. Vadījis Eiropas Parlamenta projektus, piedalījies starptautisku projektus realizācijā. Ieguvis augstāko akadēmisko grādu biheiviorismā, maģistra grādu sabiedriskajās attiecībās. Lektoram ir vairāk nekā trīspadsmit gadu pieredze sabiedriskajās attiecībās un mārketingā, kā arī vērā ņemama pieredze darbā ar visdažādākajām auditorijām Latvijā un pasaulē.

Cena: 56,00 EUR + PVN (cenā iekļauta apliecība, kas apstiprina Jūs dalību seminārā, kafija, tēja, cepumi, augļi visu semināra laiku, kā arī kafijas pauze )

Norises vieta: Rīga, Jeruzalemes iela 2/4, 2.stāvsP.S. Šo semināru iespējams pielāgot arī Jūsu organizācijas vajadzībām un novadīt to tikai Jūsu organizācijas darbiniekiem.
Ja apmācībām varat nodrošināt savas telpas, cena grupai līdz 10 dalībniekiem 360 EUR + PVN; par katru nākamo papildus dalībnieku 24,00 EUR + PVN (cena norādīta apmācībām Rīgā un Rīgas apkaimē. Par apmācībām ārpus Rīgas cenai tiks pieskaitīti arī lektora ceļa izdevumi, atbilstoši attālumam līdz apmācību norises vietai).

Lai iegūtu vairāk informācijas vai pieteiktu semināru savā organizācijā, lūdzu, zvaniet 22010175 vai rakstiet Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Administratīvo tiesu aktuālā (2019.gada) prakse pievienotās vērtības nodokļa lietās

Drukāt Nosūtīt

2019.gada 2.oktobrī (plkst. 10.00 - 13.00)

Likuma normu izpratne un piemērošana ir sarežģīts un atbildīgs process, kurā bieži sastopamas kļūdas. Tiesu prakses pārzināšana dod iespēju preventīvi izvairīties no nevēlamā procesa – Valsts ieņēmumu dienesta un nodokļu maksātāja strīda.

Lekcijas ietvaros tiks aplūkoti jautājumi, kas saistīti ar priekšnodokļa atskaitījumiem:

 • kritēriji, izmantojot tiesības uz priekšnodokļa atskaitījumiem,
 • darījumu esība/neesība,
 • nodokļu maksātāja informētība par iesaistīšanos nepamatotā nodokļu samazināšanas plānā,
 • pierādīšanas līdzekļi un to apjoms,
 • pierādījumu vērtēšana
 • u.c. ar priekšnodokļa atskaitījumu vērtēšanu saistītie jautājumi, kas aplūkoti un risināti administratīvajās tiesās.

Tāpat tiks aplūkoti citi ar pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanu saistītie jautājumi, kā arī procesuālās dabas jautājumi:

 • nodokļu aprēķinu pārbaužu veidi,
 • audita veikšana,
 • audita termiņa aprēķināšana,
 • soda naudas aprēķināšana u.c.

Lekciju vada: Diāna Makarova, Administratīvās apgabaltiesas tiesnese. Par tiesnesi strādā kopš 2011.gada. Ir specializējusies nodokļu lietās. Iepriekš strādājusi Valsts ieņēmumu dienestā. Kopš 2012.gada pasniedz lekcijas nodokļu lietās valsts un pašvaldību darbiniekiem, kā arī privātpersonām.

Cena: 56,00 EUR + PVN (cenā iekļauti izdales materiāli, apliecība, kas apstiprina Jūs dalību seminārā, kafija, tēja, cepumi, augļi visu semināra laiku, kā arī kafijas pauze )
Vienlaicīgi piesakoties uz semināru "Administratīvo tiesu aktuālā (2019.gada) prakse Valsts ieņēmumu dienesta lietās" 5.novembrī, cena par abiem semināriem 100 EUR + PVN.

Norises vieta: Rīga, Jeruzalemes iela 2/4, 2.stāvs


Administratīvo tiesu aktuālā (2019.gada) prakse Valsts ieņēmumu dienesta lietās

Drukāt Nosūtīt

2019.gada 5.novembrī (plkst. 10.00 - 13.00)

Likuma normu izpratne un piemērošana ir sarežģīts un atbildīgs process, kurā bieži sastopamas kļūdas. Tiesu prakses pārzināšana dod iespēju preventīvi izvairīties no nevēlamā procesa – Valsts ieņēmumu dienesta un nodokļu maksātāja strīda.

Lekcijas ietvaros tiks aplūkoti administratīvajās tiesās risinātie, starp nodokļu maksātājiem un Valsts ieņēmumu dienestu radušies strīdi, kas saistīti ar:

 • iedzīvotāju ienākuma nodokļa,
 • uzņēmumu ienākuma nodokļa,
 • valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu aprēķināšanu.

Tāpat tiks aplūkoti jautājumi, kas saistīti ar:

 • nodokļu atmaksu un piedziņu,
 • soda naudas aprēķināšanu,
 • riska personu statusa noteikšanu,
 • pagaidu aizsardzības noteikšanu.

Kā arī procesuālās dabas jautājumi:

 • nodokļu aprēķinu pārbaužu veidi,
 • audita veikšana,
 • audita termiņa aprēķināšana,
 • pierādījumu pieļaujamība, attiecināmība, pietiekamība,
 • pierādījumu vērtēšana u.c.

Lekciju vada: Diāna Makarova, Administratīvās apgabaltiesas tiesnese. Par tiesnesi strādā kopš 2011.gada. Ir specializējusies nodokļu lietās. Iepriekš strādājusi Valsts ieņēmumu dienestā. Kopš 2012.gada pasniedz lekcijas nodokļu lietās valsts un pašvaldību darbiniekiem, kā arī privātpersonām.

Cena: 56,00 EUR + PVN (cenā iekļauti izdales materiāli, apliecība, kas apstiprina Jūs dalību seminārā, kafija, tēja, cepumi, augļi visu semināra laiku, kā arī kafijas pauze )
Vienlaicīgi piesakoties uz semināru "Administratīvo tiesu aktuālā (2019.gada) prakse pievienotās vērtības nodokļa lietās" 2.oktobrī, cena par abiem semināriem 100 EUR + PVN.

Norises vieta: Rīga, Jeruzalemes iela 2/4, 2.stāvs


Darba likuma grozījumu piemērošana praksē

Drukāt Nosūtīt

2018.gada 5.decembrī
(semināra sākums plkst. 10.00, prognozējamais noslēguma laiks ap plkst. 13.30)

2018.gada 1.novembrī Saeimā tika pieņemti vairāki grozījumi Darba likumā, kas stājas spēkā nevis nākamā gada sākumā, bet jau šogad – 28.novembrī.

Seminārā diskutēsim un modulēsim situācijas kā grozījumi ietekmēs darba tiesiskās attiecības jautājumos par:

 1. valsts valodas un svešvalodas prasībām darba sludinājumā un darba pienākumu izpildē;
 2. darba algas amplitūdas norādīšanu darba sludinājumā;
 3. darbinieka tiesībām disciplinārsoda pārsūdzēšanā – kārtību un termiņiem;
 4. arodbiedrības lomu darba devēja uzteikuma gadījumā;
 5. darbinieka uzteikumu saistībā ar svarīgu iemeslu un atlaišanas pabalsta izmaksas pamatojumu;
 6. prasības celšanas termiņu, ja darba devējs nav izmaksājis atlaišanas pabalstu darbinieka uzteikuma gadījumā sakarā ar svarīgu iemeslu.

Semināra nobeigumā - diskusijas par semināra dalībniekiem svarīgiem darba tiesisko attiecību jautājumiem (ne tikai par tiem jautājumiem, kas skar jaunajos likuma grozījumus, bet arī par jebkuriem citiem darba tiesisko attiecību jautājumiem). Savus jautājums varat iesūtīt pirms semināra (vismaz 3 dienas iepriekš) vai arī ņemt līdzi uz semināru.


Semināru vada: Karīna Platā – maģistre tiesību zinātnēs un personāla vadībā, Darba likuma komentāru un Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatas sadaļas "Personāla dokumentu pārvaldība" autore, informatīvo materiālu “Par darba līgumiem”, “Par darba un atpūtas laiku”, “Par vienlīdzīgu attieksmi” un metodiskā materiāla “Darba koplīguma loma darba tiesiskajās attiecībās” autore, strādājusi Valsts darba inspekcijā par direktora padomnieci, dažādu nozaru uzņēmumos par personāla direktori, vada seminārus par Darba likuma piemērošanas jautājumiem un personāla dokumentu pārvaldību, sniedz pakalpojumus darba tiesisko attiecību un personāla dokumentu pārvaldības jomā.

Cena: 64,00 EUR + PVN (cenā iekļauti izdales materiāli, apliecība, kas apstiprina Jūs dalību seminārā, kafija, tēja, cepumi, augļi visu semināra laiku, kā arī kafijas pauze )

Norises vieta: Rīgā, Jeruzalemes ielā 2/4, 2.stāvs


Atsauksmes par iepriekšējiem semināriem:

"Semināra laikā saņēmu ļoti daudz atbildes uz svarīgiem jautājumiem un labāku izpratni par to, kā Darba likumu pielietot praksē."

"Karīnas Platās seminārā piedalos trešo reizi. Visas trīs reizes esmu apbrīnojis Karīnas zināšanas, pieredzi, profesionalitāti, kā arī spēju sniegt konsultāciju / atbildi uz jebkuru jautājumu. Noteikti nākotnē apmeklēšu arī citus Karīnas Platās vadītos seminārus un apmācības."

"Karīnas Platās semināri vienmēr ir interesanti, tiek saņemtas atbildes uz visiem interesējušiem jautājumiem, semināra saturs atbilst programmai un sagatavots augstā kvalitātē."

"Semināra mācību viela tika izklāstīta saprotami, uzsverot galveno. Pasniedzēja ļoti prasmīgi veidoja labu kontaktu ar dalībniekiem. Semināra apmācību viela bija pietiekamā apjomā. Veiksmīga organizatoriskā norise un jaukas kafijas pauzes."

Vairāk atsauksmju šeit

Uzņēmējdarbības juridiskie riski: viss, kas jāzina par jurisprudenci komercdarbībā

Drukāt Nosūtīt

2019.gada 23.oktobrī (plkst. 10.00 - 13.00)

Veiksmīga uzņēmuma darbība un attīstība ir atkarīga no valdes, juristu, grāmatvežu pareizas un savlaicīgas rīcības, tāpēc ir svarīgi pārzināt galvenos juridiskos riskus, lai uzņēmums neciestu zaudējumus.

Tas ir saistīts ar dokumentu un darījumu pareizu noformēšanu, lai darījumu partneri neizvairītos no saistību izpildes, vai arī debitoru parādi nebūtu jānoraksta zaudējumos; kā arī, lai darījumi nebūtu apstrīdami. Šīs un citas praksē biežāk sastopamās kļūdas ir apkopotas šajā seminārā.

Semināra tēmas:

 1. Dokumentu un darījumu noformēšanas noteikumi:
 2. - dokumentu nozīme (e-pasti, sarakste, sākotnējie / oriģinālie dokumenti);
  - pierādīšanas pienākums un līdzekļi;
  - pilnvarojums;
  - izpildījums.

 3. Darījumu partneru saistību izpildes nodrošināšana:
 4. - galvojums;
  - procenti, līgumsods, zaudējumi;
  - ķīla;
  - “ātrā tiesa” (šķīrējtiesa, mazpilsētas tiesa, notariālie akti).

 5. Debitoru parādu atgūšanas svarīgākie aspekti:
 6. - izvairīšanās pazīmes;
  - noilgums;
  - pretenzija / maksātnespējas procesa brīdinājums;
  - vienošanās par parāda atmaksu (notariālais akts);
  - piedziņas veidi un advokāta izdevumi.

 7. Korespondences saņemšanas pienākums un sekas:
 8. - juridiskā un faktiskā adrese;
  - elektroniskā deklarēšanas sistēma (EDS);
  - gribas izteikums ar klusēšanu un darbībām.

 9. Apstrīdamie darījumi no maksātnespējas procesa viedokļa:
 10. - pamati, lai darījumu atzītu par spēkā neesošu;
  - ieinteresētās personas;
  - parādu segšanai samaksāto summu atprasījums.

Semināru vada: Dr. iur. Ivars Kronis, zvērināts advokāts un maksātnespējas procesa administrators. Ivaram ir 15 gadu profesionālā darba pieredze jurista profesijā un kapitālsabiedrību pārvaldē. Viņš konsultē klientus par visdažādākajiem korporatīvo un komerctiesību jautājumiem. Viņa primārā specializācija ir uzņēmumu iegāde un apvienošana, reorganizācija, maksātnespēja, likvidācija, strīdu risināšana tiesās un šķīrējtiesās.

Cena: 56,00 EUR + PVN (cenā iekļauti izdales materiāli, apliecība, kas apstiprina Jūs dalību seminārā, kafija, tēja, cepumi, augļi visu semināra laiku, kā arī kafijas pauze )

Norises vieta: Rīgā, Jeruzalemes ielā 2/4, 2.stāvs

Copyright © PAC Agenda

Pieteikties jaunumiem

 1. Piesakies jaunumiem e-pastā un nepalaid garām labu semināru!
  Atteikties no jaunumu saņemšanas vai mainīt jaunumu saņemšanas nosacījumus būs iespējams jebkurā brīdī, pārejot uz jaunumu vēstulē norādīto saiti.
 2. Jūsu e–pasts:*
  Lūdzu norādiet savu e-pastu!
 3. Jūsu vārds:
  Invalid Input
 4. Jūs interesējošās tēmas:
  Invalid InputPieteikties jaunumiem

 1. Piesakies jaunumiem e-pastā un nepalaid garām labu semināru!
  Atteikties no jaunumu saņemšanas vai mainīt jaunumu saņemšanas nosacījumus būs iespējams jebkurā brīdī, pārejot uz jaunumu vēstulē norādīto saiti.
 2. Jūsu e–pasts:*
  Lūdzu norādiet savu e-pastu!
 3. Jūsu vārds:
  Invalid Input
 4. Jūs interesējošās tēmas:
  Invalid Input