Current Status
Not Enrolled
Cena
Slēgts
Get Started
Šis kursi pašlaik ir slēgts

Dārgo preču un pakalpojumu veiksmīga pārdošana. VIP klientu apkalpošana.

SEMINĀRA MĒRĶI

Apgūt dārgo preču un pakalpojumu pārdošanas teorētiskos un praktiskos aspektus, izprast komunikācijas ar klientu augšējā cenu segmentā īpatnības, attīstīt efektīvas klientu apkalpošanas iemaņas.

SEMINĀRA UZDEVUMI

 • Pilnveidot profesionālu apkalpošanas kultūra un komunikāciju ar klientu;
 • Izprast attieksmes nozīmīgumu saskarsmē ar klientiem;
 • Pilnveidot prasmes veidot un vadīt sarunas dažādās situācijās;
 • Izprast profesionālas apkalpošanas noslēpumus darbā ar klientiem, taupot laiku un resursus;
 • Apgūt komunikācijas pamatnosacījumus un ietekmējošos faktorus saskarsmē profesionālam darbam ar klientiem;
 • Pilnveidot prasmi mierīgi reaģēt problēmu un stresa situācijās konstruktīvi rīkojoties;
 • Attīstīt spēju neuztvert personiski un vadīt savas emocijas;
 • Attīstīt spēju elastīgāk pielāgoties ārējās vides prasībām;
 • Apgūt profesionālas iemaņas klientu apkalpošanas efektivitātes paaugstināšanai kā klātienē, tā arī darbam pa tālruni;
 • Attīstīt spēju elastīgāk pielāgoties ārējās vides prasībām;
 • Korporatīvā tēla pilnveidošana.

SEMINĀRA TĒMAS

 1. Komunikācijas ar klientu augšējā cenu segmentā īpatnības:
  • VIP klientu apkalpošanas principi. VIP klientu vērtības, vēlmes, prasības;
  • kontakta nodibināšana;
  • „pakalpojuma sniegšanas pozīcija” kā efektīvas komunikācijas instruments;
  • neverbālā komunikācija;
  • personīgā saskarsmes stila, domāšanas šablonu un uzvedības stratēģiju analīze. Iespējamo uzvedības modeļu izstrāde. Lomu spēles.
 2. Sagatavošanās pārdošanai
 3. Klientu tipoloģija
 4. Sekmīgas pārdošanas sarunas noslēpumu četras fāzes
  • ievads;
  • informēšana;
  • argumenti, prezentēšana;
  • mērķis.
 5. Jautājumi pārdošanā
 6. Prasme klausīties
 7. Darbs ar iebildumiem (tajā skaitā arī iebildumiem attiecībā uz cenu)
 8. Dārgo preču un pakalpojumu efektīva prezentācija
 9. Prezentācijas mērķis
 10. Prezentācijas likumi:
  • izskaidrošana;
  • rādīšana;
  • iesaistīšana;
  • apstiprināšana.
 11. Ilgtermiņa attiecību ar klientu nodibināšana un uzturēšana. Kā pabeigt darījumu ar VIP – klientu, lai viņš atgrieztos atkal un tieši pie Jums.
 12. Secinājumi, statistika, novērtējums

DALĪBNIEKI

Pārdevēji – konsultanti, tirdzniecības uzņēmumu vadītāji, u.c. darbinieki, kas ikdienā nodarbojas ar klientu apkalpošanu augšējā cenu segmentā.

SEMINĀRA NORISE

Interaktīva, elastīga darba forma, ar mērķi jaunās zināšanas pielietot praksē: lekcija, diskusijas, praktisko uzdevumu risināšana, situāciju analīze.

SEMINĀRU VADA

Majore
Laila Majore
Praktizējoša psiholoģe (Mg.Psych), mediatore**, pedagoģe, uzņēmēja, lektore ar 20 gadu pieredzi apmācībā un konsultēšanā. Ieguvusi sertificēta mediatora statusu. 17 gadus SIA „Pieci elementi” (pakalpojumu sniegšanas sfēra) vadītāja; Islande SPA mentore, līdz 2008.g. Islande SPA direktore. Kopš 2005.gada līdz šim brīdim biedrības „LEVIC” valdes priekšsēdētāja. Vada seminārus kopš 1994. gada organizācijās, mācību iestādēs par saskarsmi, konfliktu/domstarpību risināšanu, stresa menedžmentu, lietišķo etiķeti, protokolu, vadītprasmi, darbinieku pašmotivācijas veidošanu, klientu apkalpošanas kultūru, pārdošanas mākslu, telemārketingu u.c.

SEMINĀRA ILGUMS: 6 STUNDAS

Uzzināt cenu

Aizpildot šo formu, Jūs varat pieprasīt cenu tiem semināriem un kursiem, kuru apraksti ir izvietoti sadaļā „Мācības uzņēmumā”.
Ja vēlaties izveidot jaunu semināru un / vai kombinēt tēmas no dažādiem semināriem, atbilstoši Jūsu uzņēmuma vajadzībām, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi pacagenda@pacagenda.lv vai zvaniet uz tālruņa numuru 22010175.
Print Friendly, PDF & Email

Subscribe for news

Subscribe for news by e-mail and don’t miss a good seminar!

You can to opt out of receiving news or to change the conditions for receiving news at any time by following the link in the newsletter.

Pieteikties jaunumiem

Piesakies jaunumiem e-pastā un nepalaid garām labu semināru!

Atteikties no jaunumu saņemšanas vai mainīt jaunumu saņemšanas nosacījumus būs iespējams jebkurā brīdī, pārejot uz jaunumu vēstulē norādīto saiti.