Current Status
Not Enrolled
Cena
Slēgts
Get Started
Šis kursi pašlaik ir slēgts

Vadības semināru bloks “Vadītāja izaicinājumi”

Tiešsaistes semināru bloks vadītājiem veidots tā, ka katrā seminārā tiek apskatītas  konkrētā semināra aktuālās tēmas un  akcents tiek likts uz vienu izaicinājumu ar mērķi veidot jaunus ieradumus un prasmes, kas dod iespēju katram vadītājam profesionāli attīstīties.

1.daļa. Komandas veidošana un vadīšana.

Izaicinājums:  veicināt katra komandas cilvēka pienesumu komandai.

 Semināra uzdevumi:

 • Nostiprināt dalībnieku izpratni par komandas nepieciešamību, tādejādi veicinot pozitīva mikroklimata uzturēšanas spējas ikdienā
 • Paplašināt dalībnieku izpratni par pozitīva mikroklimata radīšanu un cieņas pilnu attiecību nozīmību komandā
 • Paplašināt dalībnieku izpratni par katra indivīda lomu, atbildību un savstarpējo uzticību kolektīvā, kā vienu no primārajiem uzdevumiem veiksmīgam darbam un pozitīva mikroklimata uzturēšanai.
 • Dot iespēju dalībniekiem izvērtēt līdzšinējo pieredzi, iespējamās darbības kļūdas, veicot nepieciešamās izmaiņas savā darba stilā un attieksmē, lai nodrošinātu profesionālu darbu.

Semināra tēmas:

 1. Komandas veidošana:
 • Mērķi un vērtības
 • Izpratne par katra dalībnieka lomu un nozīmību
 • Kopīgās un personīgās atbildības apziņa
 • Empātijas un pieņemšanas izpratne
 • Savstarpēja cieņa, uzticēšanās un atbalsts
 • Sadarbības izpratne un biežākās kļūdas, ja sadarbība neizdodas
 • Atvērta komunikācija
 1. Pazīmes, kas liecina par komandas saliedēšanas nepieciešamību:
 • Komandas saliedēšanas pasākumi
 • Atbalsts kolēģiem ikdienā
 • Svētki ikdienā
 • Pasākumu organizēšana
 1. Gaidu, „vainīgo” meklēšanas u.c. neefektīvu resursu pārtraukšana.
2.daļa. Prevencija vadībā, resursu apzināšanās un efektīva izmantošana - ieguldījums ilgtermiņā.

Izaicinājums: neuzņemties svešu atbildību un iemācīties nodot to atpakaļ ar cieņu tam, kam tā pienākas.

Semināra uzdevumi:

 • Izprast  savlaicīgas stratēģijas izstrādnes nozīmību
 • Attīstīt izpratni par vadītāja darba izaicinājumiem un efektīviem komandas vadīšanas instrumentiem
 • Apzināt savas kā vadītāja prasmes un izveidot algoritmu to pilnveidošanai
 • Izprast sevis pozicionēšanas nozīmīgumu saskarsmē ar padotajiem
 • Apzināt uzdevumus, atbildības un robežas vadības darbā
 • Izprast vadītāja lomu un atbildību uzņēmuma mērķu sasniegšanā
 • Pilnveidot cieņpilnas komunikācijas prasmes darbā ar padotajiem
 • Izprast deleģēšanas svarīgumu un to pārbaudes mehānismus
 • Pilnveidot prasmes saskatīt un izmantot pieejamos resursus

Semināra tēmas:

 1. Prevencija vadībā
 2. Apzināt gaidas visos līmeņos
 3. Lomu un atbildības izpratne
 4. Vadītāja prasmju attīstība
 5. Savlaicīga pārmaiņu vadība
 6. Resursu apzināšanās un efektīva izmantošana
 7. Uz darbinieku orientēta prevencija
 8. Uzdevumu deleģēšana, vienošanās par to izpildi un rezultātu novērtēšana
 9. Konfliktu savlaicīga pamanīšana un novēršana
3.daļa. Efektīvs vadītājs - atpūties vadītājs

Izaicinājums: izveidot pašpalīdzības plānu.

Semināra uzdevumi:

 •  pilnveidot dalībnieku  izpratni par rūpēm par sevi, savu veselību un saistību ar efektīvu darba sniegumu
 • izprast pašpalīdzības nozīmību
 • iepazīties ar efektīviem, praktiskiem vingrinājumiem trauksmes mazināšanai
 • izprast iespējas, lai saņemtu un/jeb sniegtu atbalstu citiem
 • izvērtēt un pievērst uzmanību personiskajiem stresoriem, kā svarīgam solim trauksmes mazināšanai
 • attīstīt spēju pieņemt un vadīt savas emocijas brīžos, kad varu pārņem dusmas, naids, agresija, bezspēcība u.c.
 • pilnveidot prasmi mierīgi reaģēt stresa situācijās un konstruktīvi rīkoties
 • izprast jaunu ieradumu veidošanas nozīmību

Semināra tēmas:

 1. Pašpalīdzība un atpūta kā nepieciešamība
 2. Izdegšanas riski
 3. Personisko stresoru atpazīšana – svarīgs solis trauksmes mazināšanai
 4. Kā palīdzēt sev un sniegt atbalstu citiem stresa apstākļos
 5. Kā panākt emocionālu līdzsvaru?
 6. Kā mierīgi reaģēt stresa situācijās konstruktīvi rīkojoties?
 7. Kā neuztvert personiski?
 8. Trauksmes mazināšanas iespējas
 9. Praktiski vingrinājumi stresa vadībai
 10. Jaunu ieradumu veidošanas nozīmība
4.daļa. Personāla novērtēšana. Personāla efektivitātes un produktivitātes veicināšana.

Izaicinājums: personāla pašnovērtējuma un darba efektivitātes balanss.

Semināra uzdevumi:

 • Attīstīt izpratni par kvalitātes vadību
 • Apzināt personāla novērtēšanas mērķus
 • Izprast personāla pašnovērtējuma nozīmību produktivitātes veicināšanai
 • Apzināt personāla novērtēšanas metožu, rīku plusus un mīnusus
 • Izprast personāla pašefektivitātes saistību ar motivāciju
 • Pilnveidot izpratni par motivēšanas sistēmu
 • Izprast motivēšanas iespējas caur personāla pašmotivāciju

Semināra tēmas:

 1. Efektivāte un darba ražīgums
 2. Kvalitātes vadība
 3. Personāla novērtēšanas mērķis
 4. Personāla novērtēšanas metodes un rīki
 5. Pašnovērtējums un pašefektivitāte
 6. Pašefektivitātes saistība ar motivāciju
 7. Motivēšana caur pašmotivāciju
 8. Personāla novērtēšanas sistēmas izaicinājumi

Semināru metodika: tiešsaiste, ar mērķi jaunās zināšanas pielietot ikdienā: lekcija, praktiski vingrinājumi, piemēri, uzdevumi, pašrefleksijas iespējas un atbildes uz dalībnieku jautājumiem.

Klausītāji savus jautājumus, situāciju aprakstus varēs iesūtīt vēl pirms semināra. Iesūtītie jautājumi tiks izskatīti seminārā. Anonimitāte garantēta.

SEMINĀRU CIKLU VADA

Majore-2.jpg
Laila Majore

Praktizējoša psiholoģe (Mg.Psych), mediatore**, pedagoģe, uzņēmēja, lektore ar vairāk kā 25 gadu pieredzi apmācībā un konsultēšanā. 17 gadus SIA „Pieci elementi” (pakalpojumu sniegšanas sfēra) vadītāja; Islande SPA mentore, līdz 2008.g. Islande SPA direktore. Kopš 2005.gada līdz šim brīdim biedrības „LEVIC” valdes priekšsēdētāja.
Vada seminārus kopš 1994. gada organizācijās, mācību iestādēs par saskarsmi, konfliktu/domstarpību risināšanu, stresa menedžmentu, lietišķo etiķeti, protokolu, vadītprasmi, darbinieku pašmotivācijas veidošanu, kolektīva veidošanu, saliedēšanu, klientu apkalpošanas kultūru, merčendaizingu u.c.

KATRAS DAĻAS ILGUMS: 2 STUNDAS.

Uzzināt cenu

Aizpildot šo formu, Jūs varat pieprasīt cenu tiem semināriem un kursiem, kuru apraksti ir izvietoti sadaļā „Мācības uzņēmumā”.
Ja vēlaties izveidot jaunu semināru un / vai kombinēt tēmas no dažādiem semināriem, atbilstoši Jūsu uzņēmuma vajadzībām, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi pacagenda@pacagenda.lv vai zvaniet uz tālruņa numuru 22010175.
Print Friendly, PDF & Email

Subscribe for news

Subscribe for news by e-mail and don’t miss a good seminar!

You can to opt out of receiving news or to change the conditions for receiving news at any time by following the link in the newsletter.

Pieteikties jaunumiem

Piesakies jaunumiem e-pastā un nepalaid garām labu semināru!

Atteikties no jaunumu saņemšanas vai mainīt jaunumu saņemšanas nosacījumus būs iespējams jebkurā brīdī, pārejot uz jaunumu vēstulē norādīto saiti.