Current Status
Not Enrolled
Cena
Slēgts
Get Started
Šis kursi pašlaik ir slēgts

Semināru cikls ”Saskarsme ar manipulatīvām, agresīvām un krīzes situācijā nonākušām personām”

2022.gada 23., 30.novembrī, 7. un 14.decembrī (plkst. 10.00 – 12.00) / Vebināri tiešsaistē!
Iespējams piedalīties gan visā semināru ciklā, gan atsevišķās tā daļās.


Tiešsaistes semināru cikla mērķis: paaugstināt dalībnieku profesionālās iemaņas un pilnveidot kompetences, kas nepieciešamas sarežģītās, problemātiskās jeb konfliktsituācijās.
Tas ļaus dalībniekiem veikt nepieciešamās izmaiņas savā komunikācijas stilā un attieksmē, nodrošinot profesionālu darbu, uzlabojot savstarpējās saskarsmes iemaņas un pilnveidojot prasmi mierīgi reaģēt dažādās situācijās, konstruktīvi rīkojoties.

1.daļa. Pašaizsardzība un emocionālā pašregulācija saskarsmē ar manipulatīvām, agresīvām un krīzes situācijā nonākušām personām (23.03.2022.)

Semināra mērķi:

 • pilnveidot izpratni par rūpēm par sevi, savu veselību saskarsmē ar problemātiskām personām;
 • iepazīties ar pašaizsardzības metodēm saskarsmē ar problemātiskām personām;
 • pilnveidot izpratni par reakcijām uz stresu un tās vadīšanu krīzes situācijās;
 • iepazīties ar vienkāršiem, praktiskiem vingrinājumiem trauksmes mazināšanai;
 • izprast iespējas, lai saņemtu un/jeb sniegtu atbalstu citiem;
 • izvērtēt un pievērst uzmanību personiskajiem stresoriem, kā svarīgam solim trauksmes mazināšanai;
 • attīstīt spēju pieņemt un vadīt savas emocijas brīžos, kad varu pārņem dusmas, naids, agresija, bezspēcība u.c.;
 • pilnveidot prasmi mierīgi reaģēt stresa situācijās un konstruktīvi rīkoties;
 • attīstīt spēju pielāgoties krīzes situācijai un veidot jaunus paradumus ikdienā.

Semināra tēmas:

 1. Adekvāta situācijas / personas novērtēšana;
 2. Trauksmes atpazīšana saskarsmē ar problemātiskām personām;
 3. Izpratne un pieņemšana;
 4. Pašaizsardzības metodes – savlaicīga sagatavošanās pirms saskarsmes ar problemātiskām personām;
 5. Kā mierīgi reaģēt saskarsmē ar problemātiskām personām konstruktīvi rīkojoties?
 6. Emocionālās pašregulācijas iespējas un praktiski vingrinājumi;
 7. Atbalsta sniegšana līdzcilvēkiem;
 8. Jaunu ieradumu veidošana.
2.daļa. Krīzes situācijas un problemātiskas personas (30.11.2022.)

Semināra mērķis: attīstīt nepieciešamās prasmes un rīcības modeļus veiksmīgai saskarsmei ar agresīvām, manipulatīvām, krīzes stāvoklī nonākušām personām.

Tas ļautu katram dalībniekam izanalizēt savu līdzšinējo pieredzi, iespējamās darbības kļūdas, pilnveidojot izpratni par saskarsmi ar problemātiskām personām, veicot nepieciešamās izmaiņas savā darba stilā un attieksmē, lai nodrošinātu profesionālu darbu.

Semināra tēmas:

 1. Krīzes stāvokļi, izpausmes un pārvarēšanas veidi;
 2. Problemātisku personu atpazīšana;
 3. Agresīvu manipulatīvu, krīzes situācijās nonākušu personu raksturojums, slēptās vajadzības un aizsardzības mehānismi;
 4. Kāpēc problemātiskas personas izvēlas uzbrukuma taktiku un kā ar to tikt galā?
 5. Prasme veidot un vadīt sarunu ar krīzes stāvoklī nonākušām, problemātiskām un agresīvām personām;
 6. Līdzcilvēku palīdzība krīzē nonākušai personai;
 7. Kā motivēt krīzes situācijā nonākušas personas?
 8. Kā saprast, kad jāpieliek punkts attiecībās ar problemātisku personu?
3.daļa. Kā nekļūt manipulatora un agresora līdzatkarīgam? (07.12.2022.)

Semināra mērķis: pilnveidot nepieciešamās prasmes saskarsmei ar manipulatīvām un agresīvām personām, veidojot cieņpilnu saskarsmi, nekļūstot līdzatkarīgam.

Vebinārā iegūtās zināšanas ļautu katram dalībniekam izanalizēt savu līdzšinējo pieredzi, iespējamās darbības kļūdas, pilnveidojot izpratni par saskarsmi ar manipulatīvām, agresīvām personām, veicot nepieciešamās izmaiņas savā darba stilā un attieksmē, lai nodrošinātu profesionālu darbu.

Semināra tēmas:

 1. Agresija un bezpalīdzība;
 2. Agresijas veidi un izpausmes;
 3. Pasīvās agresijas atpazīšana un rīcība saskarsmē ar šādu agresoru;
 4. Agresijas pārtraukšanas tehnikas;
 5. Manipulācija un manipulācijas veidi;
 6. Manipulātora taktikas;
 7. Pasīvā un aktīvā manipulācija;
 8. Prasme neiesaistīties manipulatora “spēlītēs”;
 9. Manipulācijas pārtraukšanas tehnikas.
4.daļa. Konflikti un to risināšana ar agresīvām, manipulatīvām personām (14.12.2022.)

Konfliktu risināšanas prasmes ne tikai noder saskarsmē labām attiecībām starp kolēģiem, vadību, partneri, bērniem, bet ir liels ieguvums iekšējam mieram, apmierinātībai un labizjūtai. Taču nereti, par lielu izaicinājumu, kļūst konfliktu risināšana, ja sastopamies ar agresiju un manipulācijām.

Semināra mērķis: papildināt dalībnieku zināšanas un prasmes efektīvākai konfliktu risināšanai ar problemātiskām personām profesionālajā darbībā un ikdienas dzīvē.

Semināra tēmas:

 1. Konflikta pamanīšana savlaicīgi un tā iespējamā novēršana;
 2. Konflikta identificēšana-redzamie un slēptie cēloņi;
 3. Agresijas un manipulācijas atpazīšana un iespējamā rīcība;
 4. Emociju loma konflikta risināšanā;
 5. Kā norobežoties un neuztvert personiski balss pacelšanu, kritiku u.tml.?
 6. Konflikta būtība. Kāds konflikts?
 7. Risināšanas veidi un izvēle;
 8. Konflikta risināšanas soļi;
 9. Galvenais uzdevums konfliktu risināšanā ar problemātiskām personām;
 10. Ieguvumi no konfliktiem.

Semināru metodika: tiešsaiste, ar mērķi jaunās zināšanas pielietot ikdienā: lekcija, praktiski vingrinājumi, piemēri, uzdevumi, pašrefleksijas iespējas un atbildes uz dalībnieku jautājumiem.

Klausītāji savus jautājumus, situāciju aprakstus varēs iesūtīt vēl pirms semināra. Iesūtītie jautājumi tiks izskatīti seminārā. Anonimitāte garantēta.

SEMINĀRU CIKLU VADA:

Majore
Laila Majore

Praktizējoša psiholoģe (Mg.Psych), mediatore**, pedagoģe, uzņēmēja, lektore ar vairāk kā 25 gadu pieredzi apmācībā un konsultēšanā. 17 gadus SIA „Pieci elementi” (pakalpojumu sniegšanas sfēra) vadītāja; Islande SPA mentore, līdz 2008.g. Islande SPA direktore. Kopš 2005.gada līdz šim brīdim biedrības „LEVIC” valdes priekšsēdētāja. Vada seminārus kopš 1994. gada organizācijās, mācību iestādēs par saskarsmi, konfliktu/domstarpību risināšanu, stresa menedžmentu, lietišķo etiķeti, protokolu, vadītprasmi, darbinieku pašmotivācijas veidošanu, kolektīva veidošanu, saliedēšanu, klientu apkalpošanas kultūru, merčendaizingu u.c.

Atsauksmes par iepriekšējiem Lailas vadītajiem semināriem:

“Saskarsme ar agresīviem klientiem nav tikai darba situācija. Seminārs organizēts tā, ka var noderēt ikvienam – gan profesionāli, gan personiskās attiecībās. Tas ļauj gūt izpratni par situāciju un iedod konkrētus rīcības soļus. Augsti novērtēju pirms semināra atsūtīto darba materiālu, kas ļauj fokusēties uz aktuālo informāciju un papildināt ar iegūtām atziņām. Pie tam guvu vērtīgu atklāsmi arī pati par sevi! Paldies!”

“Ļoti saturīgs seminārs, daudz praktisku piemēru no dzīves. Iespēja izrunāt savas situācijas, izskatīt piemērus no savas dzīves, ikdienas darba ar klientiem.
Ieguvu tiešām izcilu informāciju par to, kā jārīkojas ar agresīviem klientiem.”

“Vebināra tēma aktuāla, jo pāris mēnešus atpakaļ kļuvu par aizbildni 8 gadīgam puikam. Vebinārs palīdzēja apzināties, ka jāpieņem bērna vecāku uzvedība, agresīvās izpausmes un manipulācijas. Neuztvert to personiski. Tajā pašā laikā, temata materiāli un pasniedzējas stāstītais ļāva saprast, kā es rīkojos, ko varētu vēl labāk darīt gan situācijā, gan pašai reaģēt un ‘nesajukt prātā’, atvainojos.
Ļoti praktiski un noderīgi. Paldies!”

“Man ļoti patika vebinārs. Ieguvu daudz dziļāku sapratni par vebināra gaitā pieminētajām personu grupām. Saņēmu daudz vērtīgu zināšanu, kuras vēlos pielietot dzīvē un darbā. Man patika, ka lektore dalījās ar praktiskiem piemēriem, kuri ir viegli saprotami un atpazīstami dažādās dzīves situācijās. Mana vērtīgākā iegūtā atziņa: “Neviens cilvēks nevar mainīties. Var mainīt savu rīcību.””

Vairāk atsauksmju šeit

Kā notiek tiešsaistes vebināri?

– saiti uz vebināra “norises vietu” saņemsiet dienu pirms vebināra;
– apliecinājumus par dalību seminārā saņemsiet digitālā formā – kā attēlu savā e-pastā (pēc pieprasījuma apliecinājumu var saņemt arī pa pastu);
– vebinārs tiks ierakstīts un pēc pieprasījuma dalībnieki varēs saņemt pieeju tā ierakstam (ieraksts būs pieejams 5 dienas).

Lai nodrošinātu vebināra dalībnieku (īpaši to, kuri vebinārā piedalās aktīvi, pauž savu viedokli, dalās ar informāciju u.tml.) konfidencialitāti, personas datu aizsardzību un, lai radītu drošu mācību vidi, vebināra ieraksta skatīšanās ir paredzēta TIKAI tiem, kas iepriekš uz šo vebināru ir reģistrējušies.
Lai piekļūtu ierakstam, jāreģistrējas, izmantojot to e-pasta adresi, kurā saņemta pieeja tiešsaistes vebināram.

Print Friendly, PDF & Email

Subscribe for news

Subscribe for news by e-mail and don’t miss a good seminar!

You can to opt out of receiving news or to change the conditions for receiving news at any time by following the link in the newsletter.

Pieteikties jaunumiem

Piesakies jaunumiem e-pastā un nepalaid garām labu semināru!

Atteikties no jaunumu saņemšanas vai mainīt jaunumu saņemšanas nosacījumus būs iespējams jebkurā brīdī, pārejot uz jaunumu vēstulē norādīto saiti.