Saskarsmes meistarība komunikācijas kompetencēs, jeb kā viegli veidot attiecības ar cilvēkiem

2024.gada 4., 11. un 18.aprīlī (plkst. 10.00 – 12.00) / Vebināri tiešsaistē!
Iespējams piedalīties gan visā semināru ciklā, gan atsevišķās tā daļās.

SEMINĀRU CIKLA MĒRĶIS

Dot iespēju semināra dalībniekiem paaugstināt profesionālās iemaņas saskarsmē un komunikācijā, apzinot dažādas metodes, nostiprinot tās praktiski ar dažādiem vingrinājumiem, kuri sniedz iespēju uzlabot darba, savstarpējās komunikācijas produktivitāti, prasmi sadarboties, veidot attiecības ar līdzcilvēkiem, attīstot savu/uzņēmuma paštēlu, pašapziņu un pašvērtējumu.

SEMINĀRU CIKLA UZDEVUMI
 • Attīstīt spēju izmantot minimālās piepūles likumu cieņpilni veidojot attiecības ar cilvēkiem
 • Apgūt saskarsmes efektivitātes paaugstināšanas principus
 • Attīstīt spēju klausīties
 • Izprast sadarbības, atbildības, uzticēšanās nozīmīgumu saskarsmē
 • Attīstīt spēju klusēt, kad jāklusē un runāt, kad jārunā
 • Gūt izpratni par saskarsmes stiliem un veidiem, to pielietošanu dažādās situācijās
 • Izprast dažādu personības tipu komunikācijas stilus un to vēstījumus
 • Pilnveidot spēju runāt tā, lai tevi sadzird
 • Gūt izpratni par savu un citu cilvēku vajadzībām, reakcijām, uzvedību, uztveri u.c.
 • Izprast atšķirību starp komunikablu un komunicējošu partneri
 • Pilnveidot prasmes sarunu veidošanā
 • Izprast hierarhijas attiecību veidošanas principus
 • Attīstīt spēju ieraudzīt manipulācijas un spekulācijas
 • Pilnveidot prasmi atrast kopēju valodu dažādās situācijā
 • Pilnveidot izpratni par rūpēm par sevi, psihoemocionālo higiēnu
 • Iegūt pārliecību par efektīvas saskarsmes un komunikācijas nozīmīgumu

SEMINĀRU TĒMAS

1. daļa. Saskarsme kā mijattiecību veidošanās process. (04.04.2024.)
 1. Saskarsmes veidi:
  • komunikatīvais;
  • interaktīvais;
  • perceptīvais.
 1. Komunikācija kā informācijas apmaiņas process un sadarbības forma.
 2. Savstarpējās komunikācijas pamati.
 3. Komunikācijas satura un attiecību aspekts:
  • par ko es / viņš informē?
  • ko es / viņš vēsta par sevi?
  • ko es domāju par tevi / viņš par mani – kādas ir mūsu attiecības?
  • ko es / viņš vēlas / uz ko mudina?
 1. Komunikatīvā izturēšanās.
 2. Komunikācijas daļas – to saderība jeb nesaderība.
 3. Partnerības vienlīdzība vai atšķirība – simetriska vai komplimentāra komunikācija.
 4. Personības vajadzības un to paušana jeb nojaušana.
 5. Personības komunikācijas uzvedības veidi un atbildes reaģēšana.
 6. Saskarsmes stili individuālajā izvēles formā.
 7. Dažādu personības tipu komunikācijas veidi un to vēstījumi.
2.daļa. Cieņpilna sarunas veidošana un uzturēšana. (11.04.2024.)
 1. Prasme sarunāties – komunikācijas kompetence.
 2. Sarunas veidošanas pamatnosacījumi.
 3. Sarunas vadīšana dažādiem cilvēkiem, taupot savu un citu laiku.
 4. Sarunu ietekmējošie faktori.
 5. Zelta likumi saskarsmē:
  • attieksmes un cieņas jautājums;
  • spēja klausīties, dzirdēt un sadzirdēt;
  • spēja izprast savas un otra personības vajadzības.
 1. Barjeras saskarsmē un to pārvarēšanas veidi:
  • apzināties savas barjeras un māksla ieraudzīt otra;
  • darbs ar trigeriem – izpratne par ietekmi uz otru;
  • barjeru neitralizēšana.
 1. Informācijas nodošanas un saņemšanas mehānismi:
  • atgriezeniskās saites veidi;
  • prasme sniegt atgriezenisko saiti;
  • prasme saņemt atgriezenisko saiti.
 1. Biežākās kļūdas komunikācijā.
 2. Problēmsituāciju savlaicīga pamanīšana un novēršana.
3.daļa. Emocionālā inteliģence saskarsmē. (18.04.2024.)
 1. Komunikācija, kas vērsta uz pozitīvu rezultātu:
  • paškontrole, sociālais jūtīgums, sociālās iemaņas – emocionālās inteliģences izpausmēs;
  • adekvāta situācijas / personas novērtēšana;
  • emociju atzīšana, emociju regulēšana, emociju izmantošana – emocionālās inteliģences raksturotāji;
  • paškontroles mehānismi;
  • aizsardzības mehānismi un atbildes reakcijas;
  • takta izjūta;
  • argumentēšana laikā un vietā.
 1. Emocionālā pašregulācija un pašaizsardzība saskarsmē.
  • personisko stresoru, distresu atpazīšana;
  • kā neuztvert personiski?
  • neiesaistīšanās problemātisku personu „spēlītēs”;
  • stresa vadība dažādās situācijās;
  • psihoemocionālā higiēna.

Semināru metodika: tiešsaiste, ar mērķi jaunās zināšanas pielietot ikdienā: lekcija, praktiski vingrinājumi, piemēri, uzdevumi, pašrefleksijas iespējas un atbildes uz dalībnieku jautājumiem.

Klausītāji savus jautājumus, situāciju aprakstus varēs iesūtīt vēl pirms semināra. Iesūtītie jautājumi tiks izskatīti seminārā. Anonimitāte garantēta.

SEMINĀRU CIKLU VADA

Majore-2.jpg
Laila Majore

Praktizējoša psiholoģe (Mg.Psych), mediatore**, pedagoģe, uzņēmēja, lektore ar vairāk kā 25 gadu pieredzi apmācībā un konsultēšanā. 17 gadus SIA „Pieci elementi” (pakalpojumu sniegšanas sfēra) vadītāja; Islande SPA mentore, līdz 2008.g. Islande SPA direktore. Kopš 2005.gada līdz šim brīdim biedrības „LEVIC” valdes priekšsēdētāja.
Vada seminārus kopš 1994. gada organizācijās, mācību iestādēs par saskarsmi, konfliktu/domstarpību risināšanu, stresa menedžmentu, lietišķo etiķeti, protokolu, vadītprasmi, darbinieku pašmotivācijas veidošanu, kolektīva veidošanu, saliedēšanu, klientu apkalpošanas kultūru, merčendaizingu u.c.

CENA

piesakoties uz visu semināru ciklu: 132,00 EUR + PVN = 159,72 EUR
piesakoties uz atsevišķām tā daļām: 48,00 EUR + PVN = 58,08 EUR par vienu daļu
(apliecinājums par dalību seminārā iekļauts cenā)
(pastāvīgā klienta atlaide tiek piemērota, ja pieteiksieties uz visām daļām)

Norises vieta: tiešsaiste

ATSAUKSMES par iepriekšējiem Lailas vadītajiem semināriem:

“Saskarsme ar agresīviem klientiem nav tikai darba situācija. Seminārs organizēts tā, ka var noderēt ikvienam – gan profesionāli, gan personiskās attiecībās. Tas ļauj gūt izpratni par situāciju un iedod konkrētus rīcības soļus. Augsti novērtēju pirms semināra atsūtīto darba materiālu, kas ļauj fokusēties uz aktuālo informāciju un papildināt ar iegūtām atziņām. Pie tam guvu vērtīgu atklāsmi arī pati par sevi! Paldies!”

“Ļoti saturīgs seminārs, daudz praktisku piemēru no dzīves. Iespēja izrunāt savas situācijas, izskatīt piemērus no savas dzīves, ikdienas darba ar klientiem.
Ieguvu tiešām izcilu informāciju par to, kā jārīkojas ar agresīviem klientiem.”

“Vebināra tēma aktuāla, jo pāris mēnešus atpakaļ kļuvu par aizbildni 8 gadīgam puikam. Vebinārs palīdzēja apzināties, ka jāpieņem bērna vecāku uzvedība, agresīvās izpausmes un manipulācijas. Neuztvert to personiski. Tajā pašā laikā, temata materiāli un pasniedzējas stāstītais ļāva saprast, kā es rīkojos, ko varētu vēl labāk darīt gan situācijā, gan pašai reaģēt un ‘nesajukt prātā’, atvainojos.
Ļoti praktiski un noderīgi. Paldies!”

“Man ļoti patika vebinārs. Ieguvu daudz dziļāku sapratni par vebināra gaitā pieminētajām personu grupām. Saņēmu daudz vērtīgu zināšanu, kuras vēlos pielietot dzīvē un darbā. Man patika, ka lektore dalījās ar praktiskiem piemēriem, kuri ir viegli saprotami un atpazīstami dažādās dzīves situācijās. Mana vērtīgākā iegūtā atziņa: “Neviens cilvēks nevar mainīties. Var mainīt savu rīcību.”

Vairāk atsauksmju šeit

Kā notiek tiešsaistes vebināri?

– izdales materiālus un saiti uz vebināra “norises vietu” saņemsiet dienu pirms vebināra;
– apliecinājumus par dalību seminārā saņemsiet PDF formātā (pēc pieprasījuma apliecinājumu var saņemt arī pa pastu);
– vebinārs tiks ierakstīts un pēc pieprasījuma dalībnieki varēs saņemt pieeju tā ierakstam (ieraksts būs pieejams 5 dienas).

Lai nodrošinātu vebināra dalībnieku (īpaši to, kuri vebinārā piedalās aktīvi, pauž savu viedokli, dalās ar informāciju u.tml.) konfidencialitāti, personas datu aizsardzību un, lai radītu drošu mācību vidi, vebināra ieraksta skatīšanās ir paredzēta TIKAI tiem, kas iepriekš uz šo vebināru ir reģistrējušies.
Lai piekļūtu ierakstam, jāreģistrējas, izmantojot to e-pasta adresi, kurā saņemta pieeja tiešsaistes vebināram.

Print Friendly, PDF & Email

Subscribe for news

Subscribe for news by e-mail and don’t miss a good seminar!

You can to opt out of receiving news or to change the conditions for receiving news at any time by following the link in the newsletter.

Pieteikties jaunumiem

Piesakies jaunumiem e-pastā un nepalaid garām labu semināru!

Atteikties no jaunumu saņemšanas vai mainīt jaunumu saņemšanas nosacījumus būs iespējams jebkurā brīdī, pārejot uz jaunumu vēstulē norādīto saiti.