Current Status
Not Enrolled
Cena
Slēgts
Get Started
Šis kursi pašlaik ir slēgts

Profesionālo kompetenču pilnveide saskarsmē ar manipulatīvām, agresīvām un krīzes situācijā nonākušām personām

SEMINĀRA – TRENIŅA MĒRĶIS

Paaugstināt dalībnieku profesionālās iemaņas un pilnveidot kompetences, kas nepieciešamas sarežģītās, problemātiskās jeb konfliktsituācijās, kas ļautu dalībniekiem veikt nepieciešamās izmaiņas savā darba stilā un attieksmē, nodrošinot profesionālu darbu, uzlabojot savstarpējās saskarsmes iemaņas un pilnveidojot prasmi mierīgi reaģēt dažādās situācijās konstruktīvi rīkojoties.

SEMINĀRA TĒMAS

1. Saskarsmes un komunikācijas prasmes:

 • Komunikācijas pamatnosacījumi
 • Personības vajadzības
 • Ietekmējošie faktori saskarsmē
 • Attieksmes un cieņas jautājums
 • Galvenās saskarsmes iemaņas
 • Krīzes stāvokļi un palīdzība
 • Prasme veidot un vadīt sarunu ar manipulatīvām, agresīvām un krīzes stāvoklī nonākušām problemātiskām personām
 • Lomas un pozīcijas saskarsmē
 • Dzimumu un vecuma atšķirības – ko vajadzētu ņemt vērā saskarsmē ar manipulatīvām, agresīvām un krīzes stāvoklī nonākušām problemātiskām personām

2. Kā konfliktu jeb problēmsituāciju pamanīt savlaicīgi un mēģināt to novērst?

3. Konfliktu risināšana:

 • Konflikti, to būtība
 • Pamatnosacījumi konfliktu risināšanai
 • Konfliktu pārvaldīšana, stratēģijas
 • Konfliktu risināšanas veidi
 • Konflikta būtība – par ko īstenībā ir konflikts?
 • Konfliktu risināšanas soļi un instrumenti veiksmīgam risinājumam
 • Galvenās kļūdas konfliktsituāciju vadībā un risināšanā

4. Stresa vadība un emocionālā pašregulācija izdegšanas sindroma kontekstā:

 • Izdegšanas sindroma vēstneši un veicinošie faktori
 • Izdegšanas sindroma izpausmes un simptomi
 • Kā izvairīties no izdegšanas sindroma?
 • Reakcija uz stresa
 • Stresa vadīšanas modeļi
 • Emocionālās pašregulācijas metodes

METODIKA

Nepiespiesta, radoša atmosfēra, interaktīva, elastīga darba forma ar mērķi jaunās zināšanas pielietot praksē: teorijas izklāsts ar dalībnieku iesaisti, grupu darbs, diskusija, lomu spēles, individuālais darbs, dalībnieku pašrefleksija, vingrinājumi (uzdevumi), situāciju analīze, atgriezeniskā saite.

SEMINĀRU VADA

Majore
Laila Majore
Praktizējoša psiholoģe (Mg.Psych), mediatore**, pedagoģe, uzņēmēja, lektore ar 20 gadu pieredzi apmācībā un konsultēšanā. Ieguvusi sertificēta mediatora statusu. 17 gadus SIA „Pieci elementi” (pakalpojumu sniegšanas sfēra) vadītāja; Islande SPA mentore, līdz 2008.g. Islande SPA direktore. Kopš 2005.gada līdz šim brīdim biedrības „LEVIC” valdes priekšsēdētāja. Vada seminārus kopš 1994. gada organizācijās, mācību iestādēs par saskarsmi, konfliktu/domstarpību risināšanu, stresa menedžmentu, lietišķo etiķeti, protokolu, vadītprasmi, darbinieku pašmotivācijas veidošanu, klientu apkalpošanas kultūru, pārdošanas mākslu, telemārketingu u.c.

SEMINĀRA ILGUMS: 6 STUNDAS

Uzzināt cenu

Aizpildot šo formu, Jūs varat pieprasīt cenu tiem semināriem un kursiem, kuru apraksti ir izvietoti sadaļā „Мācības uzņēmumā”.
Ja vēlaties izveidot jaunu semināru un / vai kombinēt tēmas no dažādiem semināriem, atbilstoši Jūsu uzņēmuma vajadzībām, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi pacagenda@pacagenda.lv vai zvaniet uz tālruņa numuru 22010175.
Print Friendly, PDF & Email

Subscribe for news

Subscribe for news by e-mail and don’t miss a good seminar!

You can to opt out of receiving news or to change the conditions for receiving news at any time by following the link in the newsletter.

Pieteikties jaunumiem

Piesakies jaunumiem e-pastā un nepalaid garām labu semināru!

Atteikties no jaunumu saņemšanas vai mainīt jaunumu saņemšanas nosacījumus būs iespējams jebkurā brīdī, pārejot uz jaunumu vēstulē norādīto saiti.