Current Status
Not Enrolled
Cena
Slēgts
Get Started
Šis kursi pašlaik ir slēgts

Preventīvais darbs bērnu tiesību aizsardzības jomā

Programma saskaņota kā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma 8 stundu apjomā. 2021. gada 28. aprīļa saskaņojuma Nr. RIMC-21-118

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 173 (01.04.2014.) „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu” 14.punktu saskaņojums šo noteikumu 2.3.punktā minēto speciālistu (tehnisko darbinieku) apmācībām tiek iegūts katrai izglītības iestādei atsevišķi.

CENA

Grupai līdz 10 dalībniekiem 290 EUR + PVN; par katru nākamo papildus dalībnieku 24,00 EUR + PVN.
Cena norādīta apmācībām Rīgā un Rīgas apkaimē. Par apmācībām ārpus Rīgas cenai tiks pieskaitīti arī pasniedzēja ceļa izdevumi, atbilstoši attālumam līdz apmācību norises vietai.

SEMINĀRA MĒRĶI

 • Izglītot skolotājus un sociālos darbiniekus bērnu tiesību aizsardzības likumdošanas jomā.
 • Izprast preventīvā darba aspektus un sniegt praktiskus padomus.
 • Veicināt sadarbību starp policiju un bērnu tiesību aizsardzības institūcijām, tai skaitā skolu administrācijām.

SEMINĀRA UZDEVUMS

Paaugstināt skolotāja kompetenci audzināšanas jomā: zināt attieksmju veidu attīstības pedagoģiski psiholoģiskos pamatus, prast tos integrēt sava mācību priekšmeta saturā, pielietot šīs prasmes savā pedagoģiskajā darbībā.

PLĀNOTIE REZULTĀTI

Skolotāji iegūs zināšanas par dažādiem attieksmju attīstības veidiem, to integrāciju mācību priekšmeta saturā, prasmi integrēt audzināšanas līdzekļus mācību stundā, zināšanas par attieksmju emocionālo dabu un tās izmantošana mācīšanās motivācijas veicināšanā, skolotāja personības kā audzināšanas līdzekļa izmantošanas iespējas izpēte.

GALVENĀS TĒMAS

1.  Latvijas likumdošana bērnu tiesību aizsardzības jomā:

  • Bērnu un vecāku pienākumi, ierobežojumi;
  • Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi, kā alternatīva kriminālatbildībai un administratīvajam sodam;
  • Bērnu drošība skolās;
 • Jauninājumi bērnu tiesību aizsardzības jomā;
 • Sadarbības veicināšana starp policiju un bērnu tiesību aizsardzības institūcijām, tai skaitā skolu administrācijām.

2.  Policijas preventīvais darbs bērnu tiesību aizsardzības jomā:

 • Nepilngadīgo administratīvā atbildība;
 • Nepilngadīgo kriminālatbildība;
 • Bērns – vardarbības upuris.

SEMINĀRA NORISE

Apmācību programma paredz aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, pielietojot grupu darba metodes. Darbs organizēts jauktā formā – teorētiskie jautājumi mijas ar praktisko jautājumu risināšanu, lai dalībnieki iegūtu ne tikai teorētiskas zināšanas, bet arī praktiskas iemaņas.

DALĪBNIEKI

Skolotāji, sociālie darbinieki, sociālie pedagogi u.c. darbinieki, kuru darbā nākas saskarties ar bērnu tiesību aizsardzības jautājumu risināšanu.

SEMINĀRU VADA

Prispetjeva_2
Jeļena Prišpetjeva
Pedagoģijas maģistre ar 30 gadu darba pieredzi Valsts policijā nepilngadīgo noziedzības novēršanas un drošības jomā. Ilgus gadus strādājusi sadarbībā ar Rīgas rajona skolu administrācijām. Vairāku publikāciju autore, grāmatas „Bērns un kriminalitāte” līdzautore. Vairakkārt piedalījusies televīzijas raidījumā „Sargājiet bērnus”, piedalījusies pieredzes apmaiņas programmās bērnu drošības jomā Itālijā un Kiprā, kā arī starptautiskajās konferencēs Vācijā, Skotijā, Ungārijā, Francijā. Šogad turpina veltīt īpašu uzmanību bērnu drošībai, pasniedzot „DROŠĪBAS” stundas Mārupes un Ulbrokas vidusskolās, kā arī brīvprātīgi sadarbojoties ar nevalstiskajām organizācijām.

Uzzināt cenu

Aizpildot šo formu, Jūs varat pieprasīt cenu tiem semināriem un kursiem, kuru apraksti ir izvietoti sadaļā „Мācības uzņēmumā”.
Ja vēlaties izveidot jaunu semināru un / vai kombinēt tēmas no dažādiem semināriem, atbilstoši Jūsu uzņēmuma vajadzībām, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi pacagenda@pacagenda.lv vai zvaniet uz tālruņa numuru 22010175.
Print Friendly, PDF & Email

Subscribe for news

Subscribe for news by e-mail and don’t miss a good seminar!

You can to opt out of receiving news or to change the conditions for receiving news at any time by following the link in the newsletter.

Pieteikties jaunumiem

Piesakies jaunumiem e-pastā un nepalaid garām labu semināru!

Atteikties no jaunumu saņemšanas vai mainīt jaunumu saņemšanas nosacījumus būs iespējams jebkurā brīdī, pārejot uz jaunumu vēstulē norādīto saiti.