Current Status
Not Enrolled
Cena
Slēgts
Get Started
Šis kursi pašlaik ir slēgts

Efektīvs darbs ar klientu

SEMINĀRA – TRENIŅA MĒRĶIS

Gūt izpratni par darbu ar klientu kā vienotu ciklu, izprast tā etapus un praktiski apgūt saskarsmes veidošanas principus. Paaugstināt saskarsmes kultūras līmeni, apgūt praktiskus paņēmienus darbam ar klientiem dažādos sadarbības etapos. Apgūt paņēmienus sava emocionālā stāvokļa vadībai un stresa pārvarēšanai.

GAIDĀMAIS REZULTĀTS

Dalībnieki iegūs zināšanas par saskarsmes efektivitātes paaugstināšanas pamatprincipiem, praktiskas iemaņas klientu apkalpošanas efektivitātes paaugstināšanai kā klātienē, tā arī darbam pa telefonu, veiksmīgai ilgtermiņa attiecību nodibināšanai un uzturēšanai. Kā arī praktiskus ieteikumus un paņēmienus stresa vadībai un saspringtu situāciju risināšanai.

Apmācības tiek organizētas semināra – treniņa veidā, kurā ietverts gan teorētisko aspektu apskats, gan praktiskas nodarbības, un pēc kura iegūtās zināšanas dalībnieki varēs praktiski izmantot ikdienas darba situācijās, strādājot ar klientiem.

SEMINĀRA – TRENIŅA TĒMAS

 1. Uzņēmuma tēls un uzņēmuma darbinieka tēls
  • Darbinieks un uzņēmums (darbinieka mērķi, uzņēmuma mērķi, lojalitāte u.c.)
  • Klientu apkalpošana, atbilstoši uzņēmuma mērķiem un uzdevumiem
 2. Koptēls:
  • Sagaidīšana
  • Pirmais iespaids
  • Apģērba etiķete
  • Sasveicināšanās etiķete
  • Klienta apkalpošanas etiķete
  • Atvadīšanās etiķete
 3. Sagatavošanās darbam ar klientu un pozitīvā klimata radīšana
 4. Klientu tipoloģija
 5. VIP klientu apkalpošanas principi. VIP klientu vērtības, vēlmes, prasības; kontakta nodibināšana un attiecību uzturēšana;
 6. Neverbālā komunikācija.
 7. Verbālā komunikācija
  • Klienta izzināšana (vēlmes, profesionāli jautājumi, risinājumi maksimālam rezultātam)
  • Jautājumi pārdošanā
  • „Pakalpojuma sniegšanas pozīcija” kā efektīvas komunikācijas instruments;
 8. Sekmīgas pārdošanas sarunas noslēpumu četras fāzes
  • ievads
  • informēšana
  • argumenti, prezentēšana
  • mērķis
 9. Prasme klausīties
 10. Efektīva prezentācija
  • Prezentācijas mērķis
  • Prezentācijas likumi: izskaidrošana; rādīšana; iesaistīšana; apstiprināšana
 11. Saskarsme pa telefonu (telefonmārketings) – tālruņa izmantošanas piecu soļu metode:
  • iemesls
  • ieguvums
  • sarunas ilgums
  • novērtējums
  • tikšanās laiks
 12. Problēmsituāciju risināšana.
  • Darbs ar klienta iebildumiem. Pozitīvu rezultātu panākšana
  • Sūdzība – „dāvana” organizācijai. Darbs ar sūdzībām. Reaģēšanas uz sūdzībām algoritms.
 13. Ilgtermiņa attiecību ar klientu nodibināšana un uzturēšana. Kā pabeigt darījumu ar klientu, lai viņš atgrieztos atkal un tieši pie Jums.
 14. Personīgā saskarsmes stila, domāšanas šablonu un uzvedības stratēģiju analīze. Iespējamo uzvedības modeļu izstrāde. Lomu spēles.
 15. Stresa menedžments. Emocionālā pašregulācija.
  • Stresa faktori.
  • Pārmērīgas emocionālās izpausmes un to pārvarēšanas veidi.
  • Emocionālās izlādēšanās un fiziskās relaksācijas paņēmieni.

SEMINĀRA – TRENIŅA NORISE

Interaktīva, elastīga darba forma, ar mērķi jaunās zināšanas pielietot praksē: lekcija, diskusijas, praktisko uzdevumu risināšana, situāciju analīze.

SEMINĀRU VADA

Majore
Laila Majore
Praktizējoša psiholoģe (Mg.Psych), mediatore**, pedagoģe, uzņēmēja, lektore ar 20 gadu pieredzi apmācībā un konsultēšanā. Ieguvusi sertificēta mediatora statusu. 17 gadus SIA „Pieci elementi” (pakalpojumu sniegšanas sfēra) vadītāja; Islande SPA mentore, līdz 2008.g. Islande SPA direktore. Kopš 2005.gada līdz šim brīdim biedrības „LEVIC” valdes priekšsēdētāja. Vada seminārus kopš 1994. gada organizācijās, mācību iestādēs par saskarsmi, konfliktu/domstarpību risināšanu, stresa menedžmentu, lietišķo etiķeti, protokolu, vadītprasmi, darbinieku pašmotivācijas veidošanu, klientu apkalpošanas kultūru, pārdošanas mākslu, telemārketingu u.c.

ILGUMS: 24 STUNDAS

Uzzināt cenu

Aizpildot šo formu, Jūs varat pieprasīt cenu tiem semināriem un kursiem, kuru apraksti ir izvietoti sadaļā „Мācības uzņēmumā”.
Ja vēlaties izveidot jaunu semināru un / vai kombinēt tēmas no dažādiem semināriem, atbilstoši Jūsu uzņēmuma vajadzībām, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi pacagenda@pacagenda.lv vai zvaniet uz tālruņa numuru 22010175.
Print Friendly, PDF & Email

Subscribe for news

Subscribe for news by e-mail and don’t miss a good seminar!

You can to opt out of receiving news or to change the conditions for receiving news at any time by following the link in the newsletter.

Pieteikties jaunumiem

Piesakies jaunumiem e-pastā un nepalaid garām labu semināru!

Atteikties no jaunumu saņemšanas vai mainīt jaunumu saņemšanas nosacījumus būs iespējams jebkurā brīdī, pārejot uz jaunumu vēstulē norādīto saiti.