Current Status
Not Enrolled
Cena
Slēgts
Get Started
Šis kursi pašlaik ir slēgts

Darba likuma grozījumi no 01.08.2022., Darba devēja informēšanas pienākums un darba attiecību izbeigšana

Kas mainījies Darba devēja pienākumos attiecībā uz tiesībām uzteikt darbiniekam un kā pamatoti izbeigt darba attiecības?
Darba devēja uzteikuma pamatojums un atlaišanas procedūra.

2023.gada 1.,  8., 15., 22.februārī, 1. un 8.martā (plkst. 10.00 – 12.00) / Vebināri tiešsaistē!
Iespējams piedalīties gan visā semināru ciklā, gan atsevišķās tā daļās. 

Darba devēja rīcībā ir jābūt tiesiski pamatotiem un pierādāmiem iemesliem, kāpēc ir nolemts ar darbinieku turpmāk darba attiecības neturpināt. Atlaišanas iemeslus nosaka Darba likums.

2022.gada 1.augusta Darba likuma grozījumi ir noteikuši, ka Darbiniekam ir jāsniedz būtiskā informācija par viņa tiesībām, t.sk. visa informācija par uzteikumu un uzteikuma termiņiem, kompensācijām,  kas nozīmē to, ka Darba devējs darba līgumā vai Darba kārtības noteikumos, vai citā dokumentā iekļauj pilnu informāciju par uzteikuma procedūru. Darba attiecību izbeigšana ir sarežģīta procedūra, ir daudz jautājumu.

Darba likums pieļauj, ka Darba devējam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu tikai pamatojoties uz apstākļiem, kas saistīti ar:

 • darbinieka uzvedību un viņa spējām;
 • saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu uzņēmumā.

Šajā vebināru ciklā tiks detalizēti izskatīti konkrēti darba attiecību izbeigšanas gadījumi – situācijas un uzteikuma pamatojumi, kā arī citi jautājumi, kas saistīti ar darbinieka atlaišanas procedūru (piem., kādos gadījumos nepieciešama arodbiedrības piekrišana un kad ir pienākums tikai informēt, darbinieka paskaidrojums un kāpēc tas ir svarīgs, darbinieka izvērtēšanas procedūra, u.c.):

1.daļa. (01.02.2023.)

Situācijas:

1.1.  darbinieks bez attaisnojoša iemesla būtiski pārkāpis darba līgumu vai noteikto darba kārtību;

1.2. darbinieks, veicot darbu, rīkojies prettiesiski un tādēļ zaudējis darba devēja uzticību.

 • Kādiem pierādījumiem jābūt Darba devēja rīcībā šādos gadījumos;
 • kādi dokumenti nepieciešami,
 • Darbinieka paskaidrojums, citi dokumenti, uzteikuma kārtība un termiņi;
 • raksturīgākās kļūdas un trūkumi;
2.daļa. (08.02.2023.)

Situācijas:

2.1. darbinieks, veicot darbu, rīkojies pretēji labiem tikumiem, un šāda rīcība nav savienojama ar darba tiesisko attiecību turpināšanu;

2.2. darbinieks, veicot darbu, ir alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī.

 • Kādiem pierādījumiem jābūt Darba devēja rīcībā šādās situācijās;
 • kādi dokumenti nepieciešami,
 • Darbinieka paskaidrojums, citi dokumenti, uzteikuma kārtība un termiņi;
 • raksturīgākās kļūdas un trūkumi;
 • kā nosūtīt uz pārbaudi ja ir aizdomas par alkohola, narkotiku vai toksiskā reibuma stāvokli un Darbinieka atteikuma tiesības;
 • iespējamie ieturējumi no Darbinieka.  
3.daļa. (15.02.2023.)

Situācijas:

3.1. darbinieks rupji pārkāpis darba aizsardzības noteikumus un apdraudējis citu personu drošību un veselību;

3.2. darbiniekam nav pietiekamu profesionālo spēju nolīgtā darba veikšanai.

 • Kādiem pierādījumiem jābūt Darba devēja rīcībā;
 • kādi dokumenti nepieciešami,
 • Darbinieka paskaidrojums, citi dokumenti, uzteikuma kārtība un termiņi;
 • raksturīgākās kļūdas un trūkumi;
4.daļa. (22.02.2023.)

Situācijas:

4.1. darbinieks nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ, un to apliecina ārsta atzinums;

4.2. darbinieks pārejošas darbnespējas dēļ neveic darbu vairāk nekā sešus mēnešus, ja darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu triju gadu periodā, ja darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem, šajā laikā neieskaitot grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, kā arī darbnespējas laiku, ja darbnespējas iemesls ir nelaimes gadījums darbā, kura cēlonis saistīts ar darba vides faktoru iedarbību, vai arodslimību.

 • Kādus dokumentus ir tiesīgs pieprasīt Darba devējs;  
 • kāda veselības pārbaude ir veicama un kāda ārsta atzinums ir pamatojums uzteikumam;
 • citi dokumenti, uzteikuma kārtība un termiņi;
 • kompensācijas;
 • raksturīgākās kļūdas un trūkumi.
5.daļa. (01.03.2023.)

Situācijas: 

5.1. ir atjaunots darbā darbinieks, kurš agrāk veica attiecīgo darbu;

5.2. uz laiku pieņemta darbinieka atlaišana un atlaišanas nosacījumi.

 • Paziņošanas un atlaišanas procedūra;
 • kompensācijas.
6.daļa. (08.03.2023.)

Situācijas: 

6.1. tiek samazināts darbinieku skaits;

6.2. tiek likvidēts darba devējs — juridiskā persona vai personālsabiedrība;

6.3. uzņēmuma pāreja.

 • Pamatojums, ka iestājušies apstākļi, kas radījuši nepieciešamību veikt  saimnieciskus, organizatoriskus, tehnoloģiskus vai līdzīga rakstura pasākumus;
 • darbinieku izvērtēšana;
 • arodbiedrība uz uzteikums;
 • darbinieka priekšrocības turpināt darbu;
 • kolektīvā atlaišana un nosacījumi;
 • dokumenti, uzteikuma kārtība un termiņi; kompensācijas;
 • raksturīgākās kļūdas un trūkumi.

Savus jautājumus dalībnieki var iesūtīt vēl pirms semināru cikla, rakstot uz e-pastu aija@abkbirojs.lv un norādot uz kuru daļu jautājums attiecās.

SEMINĀRU VADA

Lektore Aija Vāciete
Aija Vāciete
Praktizējoša juriste administratīvajās tiesībās, darba tiesībās, darba drošības un darba aizsardzības jautājumos, datu aizsardzības speciāliste.
Profesionālais maģistra grāds privāttiesībās, mediatore. Pieredze strīdu risināšanā, piemērojot mediācijas procesu. Vairāku gadu pieredze semināru un kursu vadīšanā. Pieredze iestāžu izdoto administratīvo aktu izvērtēšanā, to atbilstības noteikšana normatīvo aktu prasībām. Ikdienā pārstāv klientu intereses administratīvo pārkāpumu lietvedības procesos, administratīvajās lietvedībās valsts un pašvaldību iestādēs un tiesās. Konsultē uzņēmējus un fiziskās personas par viņu tiesībām un pienākumiem administratīvajās tiesībās.

CENA

piesakoties uz visu semināru ciklu: 240,00 EUR + PVN = 290,40 EUR
piesakoties uz atsevišķām tā daļām: 49,00 EUR + PVN = 53,24 EUR par vienu daļu
(apliecinājums par dalību seminārā iekļauts cenā)
(pastāvīgā klienta atlaide tiek piemērota, ja pieteiksieties uz visām daļām)

Norises vieta: tiešsaiste

ATSAUKSMES par iepriekšējiem Aijas vadītajiem semināriem:

“Aktuāla un noderīga tēma šajā laikā! Atzinība lektorei, kas ar savu profesionalitāti, vērtīgiem padomiem un reāliem piemēriem sniedza ieskatu rīcībai dažādās situācijās. Paldies par semināru!”

“Labs vebinārs, lektore konkrēti atbild uz jautājumiem, iesaka konkrēti, kā pareizāk rīkoties. Paldies!”

“Pasniedzēja izskaidroja likumu (iespēju robežās) ar reāliem piemēriem, ar ko saskaramies ikdienā un labprāt atbildēja uz visiem interesējošajiem jautājumiem.”

“Sirsnīgs paldies organizatoriem un jo īpaši Aijai Vācietei par lietderīgo vebināru, kas bija ļoti labā līmenī – gan saturiski, gan izpildījums. Piemēri no pieredzes padarīja tēmu vieglāk uztveramu un saprotamu.”

Vairāk atsauksmju šeit

Kā notiek tiešsaistes vebināri?

– pēc vebināra varēsiet uzdot vēl 1 jautājumu par semināra tēmu, sūtot to lektorei e-pastā;
–  saiti uz vebināra “norises vietu” saņemsiet dienu pirms vebināra;
– apliecinājumus par dalību seminārā saņemsiet digitālā formā – kā attēlu savā e-pastā (pēc pieprasījuma apliecinājumu var saņemt arī pa pastu);
– vebinārs tiks ierakstīts un pēc pieprasījuma dalībnieki varēs saņemt pieeju tā ierakstam (ieraksts būs pieejams 5 dienas).

Lai nodrošinātu vebināra dalībnieku (īpaši to, kuri vebinārā piedalās aktīvi, pauž savu viedokli, dalās ar informāciju u.tml.) konfidencialitāti, personas datu aizsardzību un, lai radītu drošu mācību vidi, vebināra ieraksta skatīšanās ir paredzēta TIKAI tiem, kas iepriekš uz šo vebināru ir reģistrējušies.
Lai piekļūtu ierakstam, jāreģistrējas, izmantojot to e-pasta adresi, kurā saņemta pieeja tiešsaistes vebināram.

Print Friendly, PDF & Email

Subscribe for news

Subscribe for news by e-mail and don’t miss a good seminar!

You can to opt out of receiving news or to change the conditions for receiving news at any time by following the link in the newsletter.

Pieteikties jaunumiem

Piesakies jaunumiem e-pastā un nepalaid garām labu semināru!

Atteikties no jaunumu saņemšanas vai mainīt jaunumu saņemšanas nosacījumus būs iespējams jebkurā brīdī, pārejot uz jaunumu vēstulē norādīto saiti.