Current Status
Not Enrolled
Cena
Slēgts
Get Started
Šis kursi pašlaik ir slēgts

Audzināšana kā mācību procesa sastāvdaļa

Programma saskaņota kā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma 8 stundu apjomā. 2024. gada 27. marta saskaņojuma Nr. RIMC-24-112

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 480 (15.07.2016.) „Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība” 11.4.punktu pedagogiem audzināšanas mērķa un uzdevumu īstenošanā nepieciešams pilnveidot savu profesionālo kompetenci audzināšanas jautājumos ne mazāk kā sešu stundu apjomā triju gadu laikā pedagoga vispārējo kompetenču modulī.

CENA

Grupai līdz 20 dalībniekiem 490 EUR + PVN; par katru nākamo papildus dalībnieku 15,00 EUR + PVN.

Cena norādīta apmācībām Rīgā un Rīgas apkaimē. Par apmācībām ārpus Rīgas cenai tiks pieskaitīti arī pasniedzēja ceļa izdevumi, atbilstoši attālumam līdz apmācību norises vietai.

SEMINĀRA MĒRĶIS

Radīt izpratni par audzināšanas un mācību procesa vienotību.

SEMINĀRA UZDEVUMS

Paaugstināt skolotāja kompetenci audzināšanas jomā: zināt attieksmju veidu attīstības pedagoģiski psiholoģiskos pamatus, prast tos integrēt sava mācību priekšmeta saturā, pielietot šīs prasmes savā pedagoģiskajā darbībā.

PLĀNOTIE REZULTĀTI

Skolotāji iegūs zināšanas par dažādiem attieksmju attīstības veidiem, to integrāciju mācību priekšmeta saturā, prasmi integrēt audzināšanas līdzekļus mācību stundā, zināšanas par attieksmju emocionālo dabu un tās izmantošana mācīšanās motivācijas veicināšanā, skolotāja personības kā audzināšanas līdzekļa izmantošanas iespējas izpēte.

GALVENĀS TĒMAS

  1. Attieksmju veidi, to vieta audzināšanas procesā, refleksija par pieredzi, mērķu saskaņošana.
  2. Skolotāja personība kā audzināšanas līdzeklis. Personības saturs un struktūra, personība kā audzināšanas līdzeklis.
  3. Mācību procesa un audzināšanas sakarības: mērķu, līdzekļu, rezultātu un vērtēšanas audzinošā funkcija.
  4. Emociju vieta audzināšanas procesā: emocijas un motivācijas veicināšana.

SEMINĀRA NORISE

Apmācību programma paredz aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, pielietojot grupu darba metodes. Darbs organizēts jauktā formā – teorētiskie jautājumi mijas ar praktisko jautājumu risināšanu, lai dalībnieki iegūtu ne tikai teorētiskas zināšanas, bet arī praktiskas iemaņas.

DALĪBNIEKI

Vispārizglītojošo skolu skolotāji.

SEMINĀRU VADA

Steinberga
Airisa Šteinberga

Psiholoģijas doktore, pedagoģijas maģistre, psiholoģe – konsultante, Torņakalna Privātās vidusskolas direktore, mācību iestādes „tautskola.lv” vadītāja, kopš 2014.gada RTU Humanitārā institūta Sociālo zinātņu katedras asociētā profesore. Vairāku psiholoģijas mācību līdzekļu un zinātnisko rakstu autore.

Uzzināt cenu

Aizpildot šo formu, Jūs varat pieprasīt cenu tiem semināriem un kursiem, kuru apraksti ir izvietoti sadaļā „Мācības uzņēmumā”.
Ja vēlaties izveidot jaunu semināru un / vai kombinēt tēmas no dažādiem semināriem, atbilstoši Jūsu uzņēmuma vajadzībām, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi pacagenda@pacagenda.lv vai zvaniet uz tālruņa numuru 22010175.
Print Friendly, PDF & Email

Subscribe for news

Subscribe for news by e-mail and don’t miss a good seminar!

You can to opt out of receiving news or to change the conditions for receiving news at any time by following the link in the newsletter.

Pieteikties jaunumiem

Piesakies jaunumiem e-pastā un nepalaid garām labu semināru!

Atteikties no jaunumu saņemšanas vai mainīt jaunumu saņemšanas nosacījumus būs iespējams jebkurā brīdī, pārejot uz jaunumu vēstulē norādīto saiti.