Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai
Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai

Korporatīvās apmācības uzņēmumā / iestādē

Budžetu izdevumu klasifikāciju piemērošana atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Drukāt Nosūtīt

Semināra tēmas:

 1. Budžeta izdevumu klasifikācija
  • Budžeta izdevumu klasifikācija.
  • Budžeta izdevumu klasifikācijas kodi.
  • Budžetu izdevumu klasifikācija atbilstoši funkcionālajām kategorijām
 2. Budžeta izdevumu klasifikācijas piemērošana atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
  • Budžetu izdevumu klasifikācija atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
  • Klaifikācijas kodu pielietojums. Klasifikācijas kodu ekonomiskā būtība.
  • Biežāk sastopamās kļūdas budžeta izdevumu klasifikācijas kodu pielietošanā un to novēršana.
  • Institucionālo sektoru klasifikācija.
  • Institucionālo sektoru klasifikācijas kodu shēma un tās pielietošana.

Semināru vada: Rita Baltere - ieguvusi ekonomikas un vadības zinātņu maģistra grādus, kopš 2008.gada Daugavpils Universitātes finanšu un uzskaites daļas vadītāja, pieredze galvenās grāmatvedes un galvenās ekonomistes amatos kopš 1993.gada, vairāku publikāciju par ekonomikas un grāmatvedības tēmām autore, praktiska darba pieredze ES līdzfinansētu projektu ieviešanā un pieredze apmācību vadīšanā kopš 2003.gada.

Semināra ilgums: 4 stundas

Copyright © PAC Agenda