Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai
Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai

Korporatīvās apmācības uzņēmumā / iestādē

Darbs ar bērniem un pusaudžiem ar psihiskās veselības traucējumiem

Drukāt Nosūtīt

Semināra mērķauditorija ir sociālie darbinieki, sociālie pedagogi, pedagogi, bāriņtiesu darbinieki, specializēto iestāžu darbinieki, u.c. darbinieki, kuru darbs ir saistīts ar bērniem un pusaudžiem, kuriem ir psihiskās veselības traucējumi.

Semināra tēmas:

1. Bērnu un pusaudžu psihiskā veselība

 • Biežākie riska faktori, kas saistīti ar bērna psihopatoloģiju

2. Bērnu un pusaudžu personības attīstība

 • Dažādu faktoru mijiedarbība ar psihisko attīstību
 • Pusaudžu perioda attīstības uzdevumi
 • Pusaudžu domāšanas un izjūtu raksturojums
 • Pusaudža vecumam raksturīgais garastāvoklis un uzvedība
 • Bērna uzvedības traucējumu cēloņi un mērķi
 • Sadarbība ar aprūpētāju
 • Emocionālie traucējumi
 • Uzvedības traucējumi
 • Opozicionāra izaicinoša uzvedība

3. Saskarsmes veidošana ar bērniem, kuriem ir psihiski traucējumi (skolā, internātā, dienas centrā, aprūpes institūcijās, u.c. specializētajās iestādēs)

 • Kā veidot produktīvas attiecības ar bērnu un pusaudžu vecākiem
 • Kādi principi jāņem vērā, lai sniegtu emocionālu atbalstu bērniem

4. Rekomendācijas darbā ar bērniem un pusaudžiem

 • Darbs ar bērnu kā ar distresā esošu personību
 • Ģimenes emocionālā atbalsta trūkuma ietekme
 • Stacionēšanas nepieciešamības par un pret
 • Atļautās un neatļautās uzvedības robežu noteikšana
 • Sadarbības ar vecākiem nozīmīgums
 • Psihoterapija

Semināra mērķauditorija: sociālie darbinieki un sociālie pedagogi, pedagogi, bāriņtiesu darbinieki, specializēto iestāžu darbinieki, u.c. interesenti.

Semināru vada: Valentīna Švalbe – ieguvusi ārsta palīga kvalifikāciju un maģistra grādu sociālajā darbā, šobrīd studē doktorantūrā. 36 gadus strādājusi par Valmieras NMP Vidzemes reģiona ārsta palīdzi. Ārsta palīga pienākumus vairāk kā piecus gadus pildījusi arī VSAC ”Vidzeme”. Šajā laikā izstrādājusi un Sabiedrības integrācijas fonda projekta ietvaros attīstījusi speciālu rehabilitācijas programmu personām ar garīga rakstura un kustību traucējumiem. No 2010.gada Rīgas 1.medicīnas koledžas docētāja, no 2010. līdz 2014.gadam bijusi arī Vadības un sociālā darba augstskolas „Attīstība” docētāja. Vada kursus par garīgās veselības aprūpes nodrošināšanu, veselības aprūpi, neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu, u.c., uzstājās NMP dienesta konferencēs, raksti publicēti žurnālā „Sociālais darbinieks”.

Semināra ilgums: 4 stundas

Copyright © PAC Agenda